Sablon:Vegyület infobox/doc

Salétromsav

2 dimenziós
szerkezet

3 dimenziós
szerkezet
IUPAC-név Salétromsav
Más nevek Választóvíz
Kémiai azonosítók
CAS-szám 7697-37-2
PubChem 944
ChemSpider 919
EINECS-szám 231-714-2
KEGG D02313
MeSH Nitric+acid
ChEBI 48107
RTECS szám ZC0110000
SMILES
[N+](=O)(O)[O-]

ON(=O)=O
InChI
InChI=1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
Kulcs: GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N

InChI=1/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
Kulcs: GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYAO
Gmelin 1576
UNII 411VRN1TV4
UN-szám 2031
ChEMBL 1352
Kémiai és fizikai tulajdonságok
Kémiai képlet HNO3
Moláris tömeg 63,01
Megjelenés színtelen, enyhén sárgás, füstölgő folyadék
Halmazállapot folyadék
Sűrűség 1,5129 g/cm3
Olvadáspont -42 °C (231 K)
Forráspont 83-121 °C (356-394 K)
Oldhatóság (vízben) korlátlanul elegyedik
Oldószerei víz
Savasság (pKa) -1,4
Törésmutató (nD) 1,397
Kristályszerkezet
Molekulaforma síkháromszög
Termokémia
Std. képződési
entalpia
ΔfHo298
-207 kJ/mol
Standard moláris
entrópia
So298
146 J/(mol·K)
Veszélyek
MSDS ICSC 0183
EU osztályozás Maró C Oxidálószer O
EU Index 007-004-00-1
NFPA 704
0
4
0
OX
R mondatok R8, R35
S mondatok (S1/2), S23, S26, S36, S45
Gyúlékonyság nem gyúlékony
Rokon vegyületek
Azonos kation nátrium-nitrát, kálium-nitrát, ammónium-nitrát
Azonos anion salétromossav
Rokon vegyületek dinitrogén-pentoxid
Az infoboxban SI-mértékegységek szerepelnek. Ahol lehetséges, az adatok standardállapotra (100 kPa) és 25 °C-os hőmérsékletre vonatkoznak. Az ezektől való eltérést egyértelműen jelezzük.

Ez az infobox vegyületek esetében használható.

Másolható minta szerkesztés

{{Vegyület infobox
| név =
| kép =
| képméret =
| képaláírás =
| kép2 =
| képméret2 =
| képaláírás2 =
| 2D kép =
| 3D kép =
| kristályszerkezeti kép =
| CAS-szám =
| EINECS-szám =
| PubChem =
| ChemSpider =
| UNII =
| UN-szám =
| RTECS-szám =
| MeSH =
| ChEBI =
| ChEMBL =
| KEGG =
| Gmelin adatbázis =
| 3DMet =
| Jmol =
| SMILES =
| InChI =
| IUPAC név =
| egyéb nevek =
| kémiai képlet =
| moláris tömeg =
| megjelenés =
| sűrűség =
| halmazállapot =
| oldhatóság vízben =
| megoszlási hányados =
| oldószerei =
| olvadáspont =
| forráspont =
| savasság =
| lúgosság =
| viszkozitás =
| felületi feszültség =
| gőznyomás =
| Henry állandó =
| képződéshő =
| standard képződési entalpia =
| standard moláris entrópia =
| hőkapacitás =
| moláris hőkapacitás =
| dipólusmomentum =
| törésmutató =
| kristályszerkezet =
| koordináció =
| molekulaalak =
| MSDS =
| EG-Index-szám =
| EU-osztályozás =
| főbb veszélyek =
<!--- NFPA 704 --->
  | H =
  | F =
  | R =
  | O =
| R mondatok =
| S mondatok =
| gyúlékonyság =
| lobbanáspont =
| öngyulladás hőmérséklete =
| robbanási határ =
| LD50 =
| azonos anionnal =
| azonos kationnal =
| rokon vegyületek =
}}

Paraméterek szerkesztés

 • név: A vegyület magyar neve
 • kép: Kép az anyag megjelenéséről
 • képméret: Az előző kép mérete, üresen hagyva 250px lesz
 • képaláírás: Aláírás az előző képhez, amennyiben szükséges
 • kép2: Egy újabb, opcionális kép, példa a mintainfoboxban látható
 • képméret2: Az előző kép mérete, üresen hagyva 250px lesz
 • képaláírás2: Aláírás az előző képhez, amennyiben szükséges
 • 2D kép: A vegyület molekulájának két dimenziós képe
 • 3D kép: A vegyület molekulájának három dimenziós képe
 • kristályszerkezeti kép: Kristályszerkezeti kép az anyagról
 • CAS-szám: A vegyület CAS-száma
 • EINECS-szám: A vegyület EINECS-száma (az angol wikipédián EU numberként szerepel)
 • PubChem: A PubChem oldalára mutató hivatkozás, csak az azonosító számot kell beírni
 • ChemSpider: A ChemSpider oldalára mutató hivatkozás, csak az azonosító számot kell beírni
 • UNII: A Unique Ingredient Identifier oldalára mutató hivatkozás, csak az azonosítót kell beírni
 • UN-szám: A vegyület UN-száma
 • RTECS-szám: A vegyület RTECS-azonosítója
 • MeSH: A Medical Subject Headings oldalára mutató hivatkozás, csak az azonosítót kell beírni
 • ChEBI: A Chemical Entities of Biological Interest oldalára mutató hivatkozás, csak az azonosító számot kell beírni
 • ChEMBL: A ChEMBL oldalára mutató hivatkozás, csak az azonosító számot kell beírni
 • KEGG: A Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes oldalára mutató hivatkozás, csak az azonosítót kell beírni
 • Gmelin adatbázis: A vegyület Gmelin adatbázisbeli kódja
 • 3DMet: A 3DMet oldalára mutató hivatkozás, csak az azonosítót kell beírni
 • Jmol: Jmol 3D képek vegyület molekuláiról
 • SMILES: A vegyület SMILES szerinti képlete(i)
 • InChI: A vegyület InChI szerinti képlete(i)
 • IUPAC név: A vegyület IUPAC neve
 • egyéb nevek: A vegyület más nevei
 • kémiai képlet: A vegyület kémiai képlete (Állítsd félkövérre!)
 • moláris tömeg: A vegyület moláris tömege, mindig g/mol-ban adjuk meg!
 • megjelenés: Az vegyület megjelenése
 • sűrűség: A vegyület sűrűsége (ajánlott mértékegység: g/cm3)
 • halmazállapot: A vegyület halmazállapota 20 °C-on
 • oldhatóság vízben: Oldható-e a vegyület vízben? (ajánlott mértékegység: g/l)
 • megoszlási hányados: A vegyület megoszlási hányadosa (Log P)
 • oldószerei: A vegyület más oldószerei
 • olvadáspont: A vegyület olvadáspontja (ajánlott mértékegység: °C, mellette zárójelben K)
 • forráspont: A vegyület forráspontja (ajánlott mértékegység: °C, mellette zárójelben K)
 • savasság: A vegyület savassága
 • lúgosság: A vegyület lúgossága
 • viszkozitás: A vegyület viszkozitása (ajánlott mértékegység: m2/s2 vagy Pa·s)
 • felületi feszültség: A vegyület felületi feszültsége (ajánlott mértékegység: mN/m)
 • gőznyomás: A vegyület gőznyomása (ajánlott mértékegység: kPa)
 • Henry-állandó: A vegyület Henry-állandója
 • képződéshő: A vegyület képződéshője (ajánlott mértékegység: kJ/mol)
 • standard képződési entalpia: A vegyület standard képződési entalpiája (ajánlott mértékegység: kJ/mol)
 • standard moláris entrópia: A vegyület standard moláris entrópiája (ajánlott mértékegység: J/mol·K)
 • hőkapacitás: A vegyület hőkapacitása (ajánlott mértékegység: kJ/K)
 • moláris hőkapacitás: A vegyület moláris hőkapacitása (ajánlott mértékegység: J/(kg·K))
 • dipólusmomentum: A vegyület dipólusmomentuma (ajánlott mértékegység: D (Debye))
 • törésmutató: A vegyület törésmutatója
 • kristályszerkezet: A vegyület kristályszerkezete, amennyiben van
 • koordináció: A kristályok koordinációja
 • molekulaalak: A vegyület molekulaalakja
 • MSDS: A vegyülethez tartozó biztonsági adatlap(ok) (pl. az omfi.hu-ról ICSC 0183)
 • EG-Index-szám: A vegyület EG-Index-száma (az angol wikipédián EU Indexként szerepel)
 • EU-osztályozás: A vegyület 67/548/EGK irányelv szerinti osztályozása (Használd a {{Hazchem}}(?) sablont!)
 • főbb veszélyek: A vegyület főbb veszélyeinek felsorolása

NFPA 704

 • H: Az NFPA 704 egészségügyi kockázat szerinti osztályozása (szám 0-4-ig)
 • F: Az NFPA 704 tűzveszélyesség szerinti osztályozása (szám 0-4-ig)
 • R: Az NFPA 704 reakcióképesség szerinti osztályozása (szám 0-4-ig)
 • O: Az NFPA 704 szerint feltüntetett egyéb kockázat (használható: OX-oxidálószer; W-vízzel reagál)
 • R mondatok: R mondatok felsorolása R1 mintájára
 • S mondatok: S mondatok felsorolása (S1) mintájára
 • gyúlékonyság: A vegyület gyúlékonysága
 • lobbanáspont: A vegyület lobbanáspontja
 • öngyulladás hőmérséklete: A vegyület öngyulladása
 • robbanási határ: A vegyület robbanási határa
 • LD50: A vegyület LD50 értéke (fel kell tüntetni a mértékegységet is)
 • azonos anionnal: A vegyülettel rokon, azonos aniont tartalmazó vegyületek
 • azonos kationnal: A vegyülettel rokon, azonos kationt tartalmazó vegyületek
 • rokon vegyületek: A vegyülettel rokon vegyületek