Sebestyén Júlia (tanár)

erdélyi matematikai tankönyvíró

Sebestyén Júlia (Csíkcsicsó, 1944. április 24. –) erdélyi magyar matematikatanár.

Sebestyén Júlia
Született 1944. április 24. (77 éves)
Csíkcsicsó
Állampolgársága román
Foglalkozása erdélyi magyar matematikatanár

CsaládjaSzerkesztés

Magyar katolikus családból származik. Apja Léránt Sándor József (Budapest, 1917–Oroszországi fogolytábor, 1945), anyja Silló Rózália (Csíkcsicsó, 1922–Marosvásárhely, 1960). Férje dr. Weszely Tibor (1964–1979), dr. Sebestyén Dénes (1981–2013), fia Dénes-András, unokái András, Ágnes.

Második nevelőanyjának, Darvas Rozáliának köszönheti, hogy már gyerekkorában megismerhette az erdélyi magyarság történelmét, az erdélyi tudományos élet egyes személyiségeinek sorsát.

ÉleteSzerkesztés

Elemi iskoláit Bákóban (1951–1953) és Csíkszentdomokoson (1953–1958), további tanulmányait Csíkszeredában végezte; a marosvásárhelyi Pedagógiai Főiskolán szerzett matematikatanári diplomát (1966), 1979-től I. fokozatos tanár. 43 éven át matematikatanár különböző marosvásárhelyi általános iskolákban. Nyugdíjasként a Vályi Gyula matematikakörben tevékenykedik.

MunkásságaSzerkesztés

Értelmet fejlesztő és jellemet formáló tevékenysége sokoldalú. A marosvásárhelyi gimnáziumi matematikatanárok pedagógiai körének vezetője (1971–1989), a Pedagógusok Házának szaktanácsadója, matematika tárgyú tevékenységeinek szervezője (1971–1986), a Maros megyei Tanfelügyelőség szaktanácsadója, módszertanosa (1971–1989).

Az 1990–1991-es tanévtől kezdődően, tíz éven át szervezte Donáth Árpád matematikatanárral Matematikai pályázat néven a Maros megyei általános iskolákat átfogó matematikaversenyt. A feladatok hetente a szerkesztőség segítségével a Népújságon keresztül jutottak a tanulókhoz. Tanári tevékenysége mellett közvetlenül is felelősségteljes részt vállal a gimnáziumi tanulók tehetségápolásában és Vályi Gyula emlékének ápolásában.

Nevéhez fűződik az Vályi Gyula Matematikai Társaság megalapítása 1994-ben, melynek társelnöke (1994–2002), elnöke (2002–2014), tiszteletbeli elnöke (2014–), de Vályi Gyula, a világhírű tudós, Marosvásárhely nagy szülöttje emlékének ápolása is. A Társaság 1994 és 2004 között az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság matematika szakosztályaként működött. 2004. november 1-én jegyezte be a marosvásárhelyi törvényszék non-profit jogi személyként 45-ös számmal. Az Oktatásügyi Minisztérium 2004. november 19-én vette nyilvántartásába 484-es számmal. Két legfontosabb célkitűzése a gimnáziumi tanulók matematikai tehetségápolása és Vályi Gyula emlékének ápolása. A tehetségápolást a hetente tartott Vályi Gyula matematikakör és a Vályi Gyula Emlékversenyek biztosítják, melyeknek szervezésében és vezetésében nyugdíjasként is részt vesz.

Férje, dr. Sebestyén Dénes, a Társaság alapító tagja és támogatója segítségével állíttatták Vályi Gyula születésének 150. évfordulóján, 2005. január 25-én a Vályi Gyula emléktáblát, a Református Kollégium falára, és 2012. május 25-én a Vályi Gyula emlékművet a vár mellé, közel a régi Vályi családi házhoz, felvállalva a megvalósításukért évekig tartó ügyintézések sorát és az anyagi hozzájárulást. Ugyancsak férje javaslatára alapították Vályi Gyula halálának századik évfordulója emlékére a Vályi Gyula-díjat 2013-ban.

Módszertani, szaktanulmányait és cikkeit a Gazeta Matematică seria A, seria B,(București), Buletin informativ (ICPPD, Cluj Napoca), a Matematikai Lapok (Kolozsvár), a Tanügyi Újság (Bukarest), Műszaki szemle (EMT, Kolozsvár), Diákévkönyv (Kolozsvár), Népújság (Marosvásárhely) közölte.

Számos kitüntetés, érdemérem és érdemoklevél tulajdonosa.

KöteteiSzerkesztés

 • Culegere de probleme în sprijinul elevilor claselor V–VIII.[1] (társszerző, I–II. Bukarest, 1985, 1986)
 • Gyakorló feladatok matematikából (társszerző, I–II. Marosvásárhely, 1993)
 • Összefoglaló aritmetikából és algebrából líceumba felvételizők számára (Marosvásárhely, 1994, 1995)
 • Összefoglaló mértanból líceumba felvételizők számára (Marosvásárhely, 1995)
 • Aritmetică, algebră. Sinteză pentru admiterea în liceu şi şcoli profesionale[2] (társszerző, Marosvásárhely, 1995)
 • Matematika feladatgyűjtemény (társszerző, Marosvásárhely, 2000)
 • Vályi Gyula emlékkönyv (emlékműve állításának emlékére), (társszerző, Studium Kiadó, Marosvásárhely, 2012)
 • Vályi Gyula emlékkönyv (Halálának 100. évfordulója emlékére), (társszerző, Studium Kiadó, Marosvásárhely, 2013)
 • Szemelvények a Vályi Gyula Matematikai Társaság húsz évi tevékenységeiből (Studium Kiadó, Marosvásárhely, 2015)

TankönyvfordításSzerkesztés

 • Matematika V. osztályos tankönyv = Matematică manual pentru clasa a V-a (Sebestyén Júlia, Moldovan Irén, Sándor Éva) Ed. Sigma, Bucureşti, 1997

Fontosabb cikkeiSzerkesztés

 • Despre poliedre, Gazeta Matematică, seria B, anul XXII, nr.11, 1971, 651-655. old.
 • Rolul factorilor motivaţionali în predarea matematicii prin folosirea instruirii programate
 • Buletin informativ ICPPD, Cluj Napoca, 1975, pg. 130-134.
 • Unele aspecte ale instruirii programate în predarea geometriei în spaţiu la clasa a VIII-a, Buletin informativ ICPPD, Cluj Napoca, 1977, 182-187. old.
 • Halmazelméleti és logikai játékok, Matematikai Lapok, B, NR.6, 1977 243-248. old.
 • Fibonacci - Leonardo Pisano, Gazeta Matematică, rev. de perf. metodică, an I., nr.3, 1980, 124-126. old.
 • Bernoulli, Gazeta Matematică, revistă de perfecţionare metodică, an II., nr.1, 1981, 32-36. old.
 • Teoria paralelelor I., Gazeta Matematică, rev. de perf. metodică, an II., nr.4, 1981, 180-186. old.
 • Teoria paralelelor II., Gazeta Matematică, rev. de perf. metodică, an III., nr.1-2, 1982, 70-75. old.
 • Niels Henrik Abel, Gazeta Matematică, rev. de perf. metodică, an IV., nr.1-2, 1983, 75-78. old.
 • Galileo Galilei, Gazeta Matematică, revistă de perfecţionare metodică, an VIII., nr.1, 1987, 38-43. old.
 • Feladatlapos differenciált oktatás matematikaórán, Tanügyi újság, XXXII év, 12. sz. 1988.12.20.
 • Peter Gustav Lejeune Dirichlet, Gazeta Matematică, rev. de perf. metodică că, an X., nr.1, 1989, 33-35. old.
 • Betekintés az évezredek homályába I. (társszerző) Matematikai Lapok, XCIX (XLII) évfolyam, 1994 / 6, 202-210. old.
 • Betekintés az évezredek homályába II. (társszerző) Matematikai Lapok, XCIX (XLII) évfolyam, 1994 / 7, 241-251. old.
 • Betekintés az évezredek homályába III. (társszerző) Matematikai Lapok, XCIX (XLII) évfolyam, 1994 / 8, 284-289. old.
 • Műveltségünk kezdetei, (társszerző) Diákévkönyv 1997, Tinivár kiadó, 1996, Kolozsvár, 36-37. old.
 • Az első magyar nyelvű írásos emlékek, (társszerző) Diákévkönyv 1997, Tinivár kiadó, 1996, Kolozsvár, 49. old.
 • Első magyar nyelvű művek, (társszerző) Diákévkönyv 1997, Tinivár kiadó, 1996, Kolozsvár, 69. old.
 • Intézmények a magyar tudományos nyelvért, (társszerző) Diákévkönyv 1997, Tinivár kiadó, 1996, Kolozsvár, 103. old.
 • Szemelvények a magyar matematikai szaknyelvet megteremtő egyes személyiségek tevékenységéből, Műszaki Szemle, II. évfolyam, 5-6. szám, 32-36. old., Kolozsvár, 1999

Fontosabb kitüntetéseiSzerkesztés

További információkSzerkesztés

 • Nagy Annamária: Vályi Gyula emlékverseny, Népújság, 1996. december 18.
 • Fancsali Attila: Szobrot állítottak a neves matematikusnak, Marosvásárhelyi Hírlap, 2012. május 28.
 • Székedi Ferenc: Légcsavar, Új Magyar Szó, 2012. június 7.
 • Vajda György: Tizennyolc éves a Vályi Gyula Matematikai Társaság, Népújság, 2012, május 31.
 • Szobrot kapott Marosvásárhely híres matematikusa, Marosvásárhelyi Info, 2012. május 26.
 • Bako Zoltán: Matematikusokat és közírót tüntetett ki az EMKE a városnapokon, Székelyhon.ro, 2017. március 8

ForrásokSzerkesztés