Sempte várispánság

Sempte várispánság várszervezettel és várbirtokkal rendelkező várispánság volt, Sempte központtal. Valószínűleg a 11. században alapították. Ispánját 1177 körül említik először. Oklevelek említik az ispán helyetteseit – a curialis comes) és a hadnagyot – várnépeit, várföldjeit. IV. Béla 1261 előtt eladományozta, amivel megszűnt királyi várispánsági szerepe. IV. László rövid időre még életre keltette, de az 1270-es évek után végleg megszűnt. Várbirtokai a szomszédos vármegyék kezelésébe kerültek.[1]

ForrásokSzerkesztés

  1. szerk.: Kristó Gyula (főszerk.), Engel Pál, Makk Ferenc: Korai magyar történeti lexikon (9-14- század). Akadémiai Kiadó, Budapest, 662. o. (1994). ISBN 963-05-6722-9