Címek és megszólítások a Csoszon-dinasztiában

(Siho szócikkből átirányítva)

A Csoszon-dinasztia korában Koreában kiterjedt rendszer volt érvényben a királyi család és udvar tagjainak címeit és megszólítását illetően. A király általános megnevezése a vang (왕, 王) volt, Kodzsong 1897-ben hvangdzsévé (황제), azaz császárrá koronáztatta magát, ez a cím korábban csak a kínai uralkodónak járt ki.[1] A hivatalos címek mellé különböző megszólítási módok tartoztak, attól függően, ki szólított meg kit.

Királyi családSzerkesztés

NevekSzerkesztés

Az uralkodóknak Koreában (kínai szokást követve) számos nevük volt, a rangjukkal együtt változott. A fiúgyermek gyermekkori nevet kapott, majd amikor koronaherceggé nevezték ki, felnőttkori nevet és koronahercegi nevet kapott. Királyként az alábbi táblázatban lévő megszólítások jártak ki neki. Halálát követően több nevet is kapott: a Csoszon-királyokat két kivétellel az úgynevezett templomi nevükön (mjoho, 묘호) jegyzik (a királyok listájában is így szereplnek), ezt akkor kapták, amikor a lélektáblájukat elhelyezték a Csongmjo-szentélyben. A templomi név kétféle végződésű lehetett, cso és csong. Az első szótag a királyra jellemző jelző volt. A másik név a posztumusz név (siho, 시호), amely egy hosszabb név, az uralkodására jellemző jelzőkkel.[2][3][4] Például Kjongdzsong király posztumusz neve Kjongdzsong Kakkong Tokmun Ingmu Szunon Szonhjo Tevang, a Kjongdzsong a templomi neve.

Címek és megszólításokSzerkesztés

A megszólításokat vagy a névvel, vagy a címmel, vagy mindkettővel kombinálták, például:

 • Thedzso tevang mama: „őfelsége [az elhunyt] Thedzso király”
 • Tonggung mama (kedveskedő, csak idősebb hozzátartozók mondhatták); Szedzsa csoha: „őfelsége a koronaherceg”
 • Kongdzsu agissi, (gyermekkorban); kongdzsu mama (felnőttkorban): „őfelsége a hercegnő”
Cím A címhez tartozó megszólítások Magyarázat
Magyaros Hangul Handzsa Átdolgozott átírás Magyaros Hangul Handzsa Átdolgozott átírás
Kongdzsu 공주[5] 公主 Gongju Agissi
Mama
아기씨
마마

媽媽
Agissi
Mama
A királynak a királynétól született lányának megnevezése („hercegnő”) és megszólítása (gyermekkorban agissi, felnőttkorban mama).
Kun
Vangdzsa
[6]
왕자

王子
Gun
Wangja
Tegam 대감 大監 Daegam A király ágyastól született fiainak, illetve a nem trónörököstől született unokáinak titulusa („herceg”) és megszólítása („őméltósága”). A felnőttkor elérése előtt a Vangdzsa címet és megszólítást viselték.
Kunbuin 군부인[7] 郡夫人 Gunbuin Mama 마마 媽媽 Mama A Kun titulust viselő hercegek feleségének címe és megszólítása.
Kunü 군위 君尉 Gunui Puma 부마[8] 駙馬 Buma A király vője, azaz a hercegnő férje.
Ongdzsu 옹주[9] 翁主 Ongju Agissi
Mama
아기씨
마마

媽媽
Agissi
Mama
A király ágyasaitól született lányainak megnevezése („hercegnő”) és megszólítása (gyermekkorban agissi, felnőttkorban mama).
Pubuin 부부인[10] 府夫人 Bubuin Mama 마마 媽媽 Mama A Tegun címet viselő herceg feleségének megnevezése és megszólítása.
Pudebuin 부대부인[11] 府大夫人 Budaebuin Mama 마마 媽媽 Mama A Tevongun feleségének címe és megszólítása.
Puvongun 부원군[12] 府院君 Buwongun Tegam 대감 大監 Daegam A királyné apjának címe (kb. „herceg”) és megszólítása (kb. „méltósággos úr, nagyúr”).
Szangvang 상왕[13] 上王 Sangwang Csonha 전하 殿下 Jeonha Korábbi király, aki gyermeke javára lemondott a trónról.
Szondevang 선대왕[14] 先大王 Seondaewang Mama 마마 媽媽 Mama Elhunyt korábbi király címe, illetve megszólítása. Lásd még: Tevang
Tebi 대비[15] 大妃 Daebi Mama 마마 媽媽 Mama Az özvegy királyné címe és megszólítása.
Tegun 대군[16] 大君 Daegun Tegam 대감 大監 Daegam A király királynétól született, nem trónvárományos fiának rangja („nagyherceg”) és megszólítása („őméltósága”).
Theszangvang 태상왕[17] 太上王 Taesangwang Csonha 전하 殿下 Jeonha A Szangvang előtt lemondott király.
Theszangvangbi 태상왕비[17] 太上王妃 Taesangwangbi Mama 마마 媽媽 Mama A Teszangvang címet viselő korábbi király feleségének titulusa és megszólítása.
Tevang 대왕[18] 大王 Daewang Mama 마마 媽媽 Mama Elhunyt korábbi király címe, illetve megszólítása. Lásd még: Szondevang
Tevangdebi 대왕대비[19] 大王大妃 Daewangdebi Mama 마마 媽媽 Mama A király dédnagyanyjának titulusa és megszóllítása.
Tevongun 대원군[20] 大院君 Daewongun Mama 마마 媽媽 Mama Amennyiben az uralkodó apja nem volt maga is uralkodó, ezt a címet viselte. Előfordult, hogy amennyiben a királynak nem volt örököse (vagy politikai okokból), a királyi család más tagjának gyermekét választották a trónra. Jelentése kb. „nagyherceg”.
Vang[21]

Csuszang[22]
Imgum[21]
Narannim[23]
Kukvang[24]
Kumszang[25]
Szanggam[26]
Tedzson[27]
Kvain[* 1][28]


주상
임금
나랏님
국왕
금상
상감
대전
과인

下上


國王
今上
上監
大殿
寡人
Wang
Jusang
Imgeum
Narannim
Gugwang
Geumsang
Sanggam
Daejeon
Gwain
Csonha 전하 殿下 Jeonha Az éppen aktuális uralkodó titulusa és megnevezése: „király”. Többféleképp hívták, attól is függően, ki volt a beszélő és milyen szituációban kellett használni a szót.
Vangbi
Csungdzson
왕비[29]

중전[30]

王妃
中殿
Wangbi
Jungjeon
Mama 마마 媽媽 Mama A királyné megszólítása és titulusai.
Vanghu 왕후[31] 王后 Wanghu A királyné (vangbi) posztumusz titulusa, például Mundzsong királyné titulusa is ez lett halála után (문정왕후, Mundzsong vanghu).
Vangdebi 왕대비[32] 王大妃 Wangdaebi Mama 마마 媽媽 Mama A tebi címet viselő özvegy királynénál idősebb női királyi családtag, például a király nagyanyja vagy nagynénje viselte ezt a titulust.
Vangszedzsa
Szedzsa
Tonggung[* 2]
왕세자[33]

세자[33]
동궁[34]

王世子
世子
東宮
Wangseja
Seja
Donggung
Csoha
Csoha
Mama
저하
저하
마마
邸下
邸下
媽媽
Jeoha
Jeoha
Mama
A trónörökös címei és megszólítása.
Vangszedzsabin
Szedzsabin
Pingung
왕세자빈[35]
세자빈[35]
빈궁[36]
王世子嬪
世子嬪
嬪宮
Wangsejabin
Sejabin
Bingung
Mama 마마 媽媽 Mama A trónörökös feleségének, azaz a koronahercegnének a titulusai és megszólítása.
Vangszedzse 왕세제[37] 王世弟 Wangseje Csoha 저하 邸下 Jeoha A király trónörökössé kinevezett öccse.
Vangszeszon 왕세손[38] 王世孫 Wangseson Hapha 합하 閤下 Hapa A trónörökös fiának, a király unokájának címe és megszólítása.
Vondzsa 원자[39] 元子 Wonja Mama 마마 媽媽 Mama A király legidősebb fiának címe és megszólítása koronaherceggé válása előtt.

Hitvesek és ágyasokSzerkesztés

A háremben (hugung, 후궁/ 後宮) élő hitveseknek és az ágyasoknak rangsora volt, ennek megfelelően változott a titulusuk és a megszólításuk.[40] A titulushoz a mama (마마 / 媽媽) megszólítás járt.

A rangok sorrendben legmagasabbtól a legalacsonyabbig, a királyné után:

Magyaros Hangul Handzsa Átd. átírás Rang
Feleségek (Pi, 비)
Kübi 귀비 貴妃 Gwibi szenior 1 (정1품)[41]
Szukpi 숙비 淑妃 Sukbi
Vonbi 원비 元妃 Wonbi
Tokpi 덕비 德妃 Deokbi
Hjonbi 현비 賢妃 Hyeonbi
Ágyasok (Kübin, 귀빈)
Pin Bin[* 3] szenior 1 (정1품)
Küin 귀인 貴人 Gwiin junior 1 (종1품)
Szoi 소의 昭儀 Soui szenior 2 (정2품)
Szugi 숙의 淑儀 Sugui junior 2 (종2품)
Szojong 소용 昭容 Soyong szenior 3 (정3품)
Szugjong 숙용 淑容 Sugyeong junior 3 (종3품)
Szovon 소원 昭媛 Sowon szenior 4 (정4품)
Szugvon 숙원 淑媛 Sugwon junior 4 (종4품)
Trónörökös ágyasai[42]
Jangdzse 양제 良娣 Yangje junior 2 (종2품)
Jangvon 양원 良媛 Yangwon junior 3 (종3품)
Szunghü 승휘 承徽 Seunghwi junior 4 (종4품)
Szohun 소훈 昭訓 Sohun junior 5 (종5품)

Királyi udvarSzerkesztés

 
A kungnjók jellegzetes öltözete
Magyaros Hangul Handzsa Átd. átírás Rang
Palotahölgyek (kungnjo, 궁녀)[43]
Szanggung 상궁 尙宮 Sanggung szenior 5 (정5품)
Szangi 상의 尙儀 Sangui
Szangbok 상복 尙服 Sangbok junior 5 (종5품)
Szangsik 상식 尙食 Sangshik
Szangcshim 상침 尙寢 Sangchim szenior 6 (정6품)
Szanggong 상공 尙功 Sanggong
Szangdzsong 상정 尙正 Sangjeong junior 6 (종6품)
Szanggi 상기 尙記 Sanggi
Csonbin 전빈 典賓 Jeonbin szenior 7 (정7품)
Csoni 전의 典衣 Jeoni
Csonszon 전선 典膳 Jeonseon
Csonszol 전설 典設 Jeonseol junior 7 (종7품)
Csondzse 전제 典製 Jeongje
Csonon 전언 典言 Jeoneon
Csoncshan 전찬 典贊 Jeonchan szenior 8 (정8품)
Csonsik 전식 典飾 Jeonshik
Csonjak 전약 典藥 Jeonyak
Csondung 전등 典燈 Jeondeung junior 8 (종8품)
Csoncshe 전채 典彩 Jeonchae
Csondzsong 전정 典正 Jeonjeong
Csugung 주궁 奏宮 Jugung szenior 9 (정9품)
Csuszang 주상 奏商 Jusang
Csugak 주각 奏角 Jugak
Csubjondzsing 주변징 奏變徵 Jubyeonjing junior 9 (종9품)
Csudzsing 주징 主徵 Jujing
Csuu 주우 奏羽 Juu
Csubjongung 주변궁 奏變宮 Jubyeongung
Eunuchok (nesi, 내시)[44]
Szangszon 상선 尙膳 Sangseon junior 2 (종2품)
Szangon 상온 尙醞 Sangon szenior 3 (정3품)
Szangda 상다 尙茶 Sangda
Szangjak 상약 尙藥 Sangyak junior 3 (종3품)
Szangdzson 상전 尙傳 Sangjeon szenior 4 (정4품)
Szangcshek 상책 尙冊) Sangchaek junior 4 (종4품)
Szangho 상호 尙弧 Sangho szenior 5 (정5품)
Szangthang 상탕 尙帑 Sangtang junior 5 (종5품)
Szangsze 상세 尙洗 Sangse szenior 6 (정6품)
Szangcshok 상촉 尙燭 Sangchok junior 6 (종6품)
Szanghve 상훼 尙煊 Sanghwe szenior 7 (정7품)
Szangszol 상설 尙設 Sangseol junior 7 (종7품)
Szangdzse 상제 尙除 Sangje szenior 8 (정8품)
Szangmun 상문 尙門 Sangmun junior 8 (종8품)
Szanggjong 상경 尙更 Sanggyeong szenior 9 (정9품)
Szangvon 상원 尙苑 Sangwon junior 9 (종9품)

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés

MegjegyzésekSzerkesztés

 1. A király ezen a néven hivatkozott saját magára alattvalói előtt.
 2. Kedveskedő, csak idősebb hozzátartozók mondhatták
 3. Számos változata létezett, például 희빈 (Hibin) / 숙빈 (Szukpin) / 경빈 (Kjongbin) / 창빈 (Cshangbin) / 선빈 (Szonbin) stb.

ForrásokSzerkesztés

 1. Ian Mladjov: KOREA (HANGUK/JOSEON) (pdf). University of Michigan. (Hozzáférés: 2014. április 1.)[halott link]
 2. Rediscovering aesthetics of Jongmyo Shrine. Korea Times. (Hozzáférés: 2015. december 9.)
 3. Korea: Notes. archontology.org. [2015. december 22-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2015. december 9.)
 4. (2004) „조선시대 국왕호칭의 종류와 의미 The Kinds and Meaning of King's Name in the Chosun Dynasty” (angol, koreai nyelven). 역사와경계 (52), 46-67. o, Kiadó: NRF. (Hozzáférés ideje: 2015. december 9.)  
 5. 공주 (koreai nyelven). Naver Dictionary. (Hozzáférés: 2014. április 3.)
 6. (koreai nyelven). Britannica Korea. [2014. április 3-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2014. április 3.)
 7. 군부인 (koreai nyelven). Naver Dictionary. (Hozzáférés: 2014. április 3.)
 8. 부마 (koreai nyelven). Naver Dictionary. (Hozzáférés: 2014. április 3.)
 9. 옹주 (koreai nyelven). Britannica Korea. [2014. április 3-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2014. április 3.)
 10. 부부인 (koreai nyelven). Naver Dictionary. (Hozzáférés: 2014. április 3.)
 11. 부대부인 (koreai nyelven). Naver Dictionary. (Hozzáférés: 2014. április 2.)
 12. 부원군 (koreai nyelven). Naver Dictionary. (Hozzáférés: 2014. április 2.)
 13. 상왕 (koreai nyelven). Daum Dictionary. (Hozzáférés: 2014. április 2.)
 14. 선대왕 (koreai nyelven). Daum Dictionary. (Hozzáférés: 2014. április 2.)
 15. 대비 (koreai nyelven). Naver Dictionary. (Hozzáférés: 2014. április 2.)
 16. 대군 (koreai nyelven). Naver Dictionary. (Hozzáférés: 2014. április 3.)
 17. a b 태상왕 (koreai nyelven). Naver Dictionary. (Hozzáférés: 2014. április 2.)
 18. 대왕 (koreai és angol nyelven). Daum Dictionary. (Hozzáférés: 2014. április 1.)
 19. 대왕대비 (koreai nyelven). National Institute of Korean History. (Hozzáférés: 2014. április 2.)
 20. 대원군 (koreai és angol nyelven). Daum Dictionary. (Hozzáférés: 2014. április 1.)
 21. a b (koreai nyelven). Naver Dictionary. (Hozzáférés: 2014. április 2.)
 22. 주상 (koreai nyelven). Naver Dictionary. (Hozzáférés: 2014. április 2.)
 23. 나랏님 (koreai nyelven). Daum Dictionary. (Hozzáférés: 2014. április 1.)
 24. 국왕 (koreai nyelven). Naver Dictionary. (Hozzáférés: 2014. április 2.)
 25. 금상 (koreai nyelven). Naver Dictionary. (Hozzáférés: 2014. április 2.)
 26. 상감 (koreai nyelven). Naver Dictionary. (Hozzáférés: 2014. április 2.)
 27. 대전 (koreai nyelven). Britannica Korea. [2014. április 2-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2014. április 2.)
 28. 과인 (koreai nyelven). Daum Dictionary. (Hozzáférés: 2014. április 2.)
 29. 왕비 (koreai nyelven). Naver Dictionary. (Hozzáférés: 2014. április 2.)
 30. 중전 (koreai nyelven). Daum Dictionary. (Hozzáférés: 2014. április 2.)
 31. 왕후 (koreai nyelven). Naver Dictionary. (Hozzáférés: 2014. április 2.)
 32. 왕대비 (angol nyelven). National Institute of Korean History. (Hozzáférés: 2014. április 2.)
 33. a b 왕세자 (koreai nyelven). Daum Dictionary. (Hozzáférés: 2014. április 2.)
 34. 동궁 (koreai nyelven). Daum Dictionary. (Hozzáférés: 2014. április 2.)
 35. a b 왕세자빈 (koreai nyelven). Naver Dictionary. (Hozzáférés: 2014. április 3.)
 36. 빈궁 (koreai nyelven). Naver Dictionary. (Hozzáférés: 2014. április 3.)
 37. 왕세제 (koreai nyelven). Naver Dictionary. (Hozzáférés: 2015. december 10.)
 38. 왕세손 (koreai nyelven). Naver Dictionary. (Hozzáférés: 2014. április 3.)
 39. 원자 (koreai és angol nyelven). Daum Dictionary. (Hozzáférés: 2014. április 1.)
 40. Styles and Titles. Royalark. (Hozzáférés: 2014. április 1.)
 41. 정일품 (koreai nyelven). Academy of Korean Studies. [2014. április 16-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2014. április 15.)
 42. 궁인직 (koreai nyelven). Academy of Korean Studies. [2014. április 16-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2014. április 15.)
 43. 궁녀 (koreai nyelven). Britannica Korea via Daum. [2014. április 15-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2014. április 15.)
 44. 내시부 (koreai nyelven). Britannica Korea via Daum. [2014. április 15-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2014. április 15.)