Sinkovics Balázs

(1976) nyelvész

Sinkovics Balázs (Mór, 1976. február 20. – ) magyar nyelvész, az SZTE Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet Magyar Nyelvészeti Tanszékének adjunktusa.

Sinkovics Balázs
Életrajzi adatok
Született1976. február 20. (46 éves)
Mór
Ismeretes mint nyelvész
Iskolái Szegedi Tudományegyetem
Iskolái
Felsőoktatási
intézmény
József Attila Tudományegyetem (JATE)/ Szegedi Tudományegyetem (SZTE) (1999)
Pályafutása
Szakterület magyar nyelvészet
nyelvtörténet
Kutatási terület szociolingvisztika
Tudományos fokozat PhD (2011)
Szakintézeti tagság Nyelvtudományi Bizottság
Munkahelyek
Szegedi Tudományegyetem (SZTE) adjunktus (2014– )
Jelentős munkái Szeged nyelve a 21. század elején (2015)

ÉletpályájaSzerkesztés

Sinkovics Balázs 1976. február 20-án született Mórott. 1999-ben szerzett magyar nyelv és irodalom tanári diplomát a szegedi József Attila Tudományegyetemen (JATE), valamint 2000-ben történelem tanári diplomát és magyar őstörténet szakos bölcsész oklevelet a JATE jogutódján, a Szegedi Tudományegyetemen (SZTE). 2001-től oktat az SZTE Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet Magyar Nyelvészeti Tanszékén.[1]

Szervezeti tagságokSzerkesztés

 • Nyelvtudományi Bizottság

MűveiSzerkesztés

KönyveiSzerkesztés

CikkeiSzerkesztés

 • Megjegyzések a székelyek volgai bolgár származásáról. In Márton Alfréd szerk. A Kárpát-medence és a steppe. Budapest, Balassi, 2001, 137–147.
 • Fehérvár helyneveink. In Felföldi Szabolcs – Sinkovics Balázs szerk. Nomád népvándorlások – magyar honfoglalás. Budapest, Balassi, 2001. 130–137.
 • Vámbéry és a magyar–török rokonság. AUSz Acta Historica 112 (2002) 89–98.
 • A vonatkozó névmások (aki, ami, amely) használatáról – régi és mai nyelvtanaink és a nyelvművelő munkák tükrében. In Büky László szerk.: A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei. Nyelvleírás és nyelvművelés, nyelvhasználat, stilisztika. Szeged, 2004, 123–133.
 • Állítsátok meg a suksükölést! – Egy nyelvhelyességi ítélet kialakulása. In: Benő Attila – Szilágyi N. Sándor szerk.: Nyelvi közösségek – nyelvi jogok. Kolozsvár, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2006. 298–311.
 • .A h-ra vonatkozó megszorítások történeti változásai. (Társszerző Zsigri Gyula) In Büky László–Forgács Tamás szerk. 2006: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei IV, Szeged, 133–151.
 • Az igekötők jelentésmódosító szerepe és a nyelvi norma. Nyelvtudomány 2 (2006) 165–186.
 • Segédlet szemináriumi és szakdolgozatok készítéséhez. (Társszerző: Balogh László) In: Szántó Richárd szerk. 2006: Középkori egyetemes történelem (Térképvázlatok gyűjteménye). Szeged–Miskolc, JATEPress, 2007, 329–373. [On-line: https://web.archive.org/web/20140802074003/http://ejegyzet.bibl.u-szeged.hu/]
 • A suksükölő igeragozás történetéből. In Büky László – Forgács Tamás – Sinkovics Balázs szerk.: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei V, Szeged, 2008, 203–213.
 • Az anyanyelv változatai magyarországi középiskolai tankönyvekben. In Csernicskó István – Kontra Miklós szerk.: Az Üveghegyen innen. Anyanyelvváltozatok, identitás és magyar anyanyelvi nevelés. A VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus azonos című szimpoziumán elhangzott előadások anyaga. Poliprint Kft. – II: Rákóczi Ferenc KMF, Ungvár – Beregszász, 2008, 30–55.
 • A végett névutó története, Nyelvtudomány III–IV (2007–8), 203–218.
 • A nyelvváltozatok és a nyelvművelés, In Borbély Anna, Vančoné Kremmer Ildikó és Hattyár Helga szerk., Nyelvideológiák, nyelvi attitűdök és sztereotípiák, Budapest–Dunaszerdahely–Nyitra: MTA Nyelvtudományi Intézet, Gramma Nyelvi Iroda, Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kar, Tinta Könyvkiadó, 2009, 101–110.
 • Felszólító móddal egyező kijelentő módú igealakok a magyar nyelvjárásokban, In Németh Miklós–Sinkovics Balázs szerk.: Tanulmányok Szabó József 70. születésnapjára, Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, 2010, 169–177.
 • Pléh Csaba: Word order and focusing effects in the memory representation of the Hungarian sentences, Acta Linguistica Hungarica 58 (2011) 120–133. (Társszerző: Sinkovics Balázs)
 • Pléh Csaba: A szórend és a fókuszbaemelés hatása a magyar mondatok emlékezeti leképezésében, Magyar Pszichológiai Szemle 66, 321–333. (Társszerző: Sinkovics Balázs)
 • Németh Miklós – Kontra Miklós – Sinkovics Balázs: Two fieldworkers' effects on a respondent's language use in Szeged, Hungary, Studia Linguistica Hungarica 30, 2015, 73–83.
 • International Conference on Language Variation in Europe 8, Magyar Nyelv 111. 2015/4, 491–493.

JegyzetekSzerkesztés

 1. Dr. Sinkovics Balázs (magyar nyelven). SZTE Magyar Nyelvészeti Tanszék. (Hozzáférés: 2019. szeptember 13.)

ForrásokSzerkesztés

 • Sinkovics Balázs (magyar nyelven). Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet. (Hozzáférés: 2018. szeptember 13.)
 • Sinkovics Balázs (magyar nyelven). Az MTA köztestületének tagjai. (Hozzáférés: 2018. szeptember 13.)

További információkSzerkesztés

 • Sinkovics Balázs (magyar nyelven). Országos Doktori Tanács. (Hozzáférés: 2018. szeptember 13.)