Főmenü megnyitása

Sipos Károly (más néven: Sipolák, Sipolyák,[4] Kalocsa, 1835. október 11.[5] – 1876 után?) színész, színigazgató.

ÉletútjaSzerkesztés

Sipolák István és Bajai Katalin fiaként született. Mint szerelmes színész kezdte a pályát. 1853—56 telén Latabár Endre társulatának volt a tagja Győrött, 1860—68 között Miskolcon igazgató, volt Szabadkán is, ahol Blaha Lujza is a társulata tagjaként működött. 1861-ben házasságot kötött Dobozy Lina drámai színésznővel. 1862. július 18-án nejével fellépett a Nemzeti Színházban, mint vendég a Tücsökben mint Landry, neje mint Fanchon. 1863 húsvétján Nagykőrösön működött mint igazgató, augusztus havában Kalocsán hirdette a kultúrát, 1865-ben Abrudbányán járt stb. Azonban a küzdelembe belefáradt, mire 1871. november havában telekkönyvvezető lett. A színpadtól betegeskedés miatt vonult vissza, de jótékonysági előadásokon továbbra is vállalt fellépést, rendezést.[6][7] 1873-ban Sipolák családi nevét Siposra változtatta.[8]

JegyzetekSzerkesztés

  1. Uj Idők Lexikona
  2. Sípos Károly búcsúja - Nyirvidék 1930
  3. Bakó Endre: "Magyarok Mózese, hajdúk édesatyja" (Bocskai-szabadságharc 400. évfordulója 4. Debrecen, 2004)
  4. Kerényi Ferenc: Pécs szabad királyi város német és magyar színjátszásának forrásai a Baranya megyei levéltárban, 1727-1848, Színháztörténeti könyvtár - Új sorozat 29., Budapest, library.hungaricana.hu - 1992.
  5. Kalocsai r.k. keresztelési anyakönyv, 413/1835. folyószám.
  6. Vidéki rövid hírek (4./230. old.), Fővárosi Lapok 9. évf. 7. (53.) szám - 1872. március 6. (online: adtplus.arcanum.hu)
  7. A kalocsai nőegylet által rendezett... (4/404. old.), Fővárosi Lapok 13. évf. 86. szám - 1876. április 14. (online: adtplus.arcanum.hu)
  8. Az engedélyt tartalmazó BM rendelet száma/évszáma: 37215/1873. Forrás: Névváltoztatási kimutatások 1873. év 3. oldal 13. sor.

ForrásSzerkesztés