Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

A Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet büntetés-végrehajtási szerv Somogy megye székhelyén Kaposváron. Költségvetési szerv, jogi személy. Alaptevékenysége a külön kijelölés által meghatározott körben:

összefüggő büntetés-végrehajtási feladatok ellátása.

Felügyeleti szerve a Belügyminisztérium, szakfelügyeletet ellátó szerve a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága.

Címe: 7400 Kaposvár, Kossuth Lajos u. 19.

TörténeteSzerkesztés

  • Az épületet 1909-ben adták át rendeltetésének (az alapító okirat szerint 1905-ben létesítették).
  • A börtön az 1900-as évek elvárásainak megfelelő építészeti és felszerelési megoldásokkal rendelkezett. A fogvatartottakat intézet-fenntartási és kosárfonási munkával foglalkoztatták. A 100-150 rab őrzéséről 21 főnyi őrség gondoskodott.
  • Átfogó korszerűsítésre először 1960-ban került sor, amikor a létesítményt rákötötték a víz- és csatornahálózatra és a „küblirendszert” kiváltva bevezették a zárkákba a folyóvizet, valamint vízöblítéses WC-ket szereltek fel.
  • 1974-ben vezetékes rádió-, 1988-ban videó hálózatot építettek ki. A központi fűtést 1988-ban vezették be.

A fogvatartottak foglalkoztatását költségvetési keretek között biztosítják.

IrodalomSzerkesztés

  • Lőrincz József – Nagy Ferenc : Börtönügy Magyarországon (1997.)
  • 20/1997. (VII. 8.) IM rendelet a büntetés-végrehajtási szervek alapító okiratainak kiadásáról, módosításáról