Spárta királyainak listája

Spártában két király (baszileusz) volt, két dinasztiával, az Agiadák és az Eurüpóntidák családjával. Amikor az egyik király meghalt, akkor legidősebb fia követte őt a családját megillető trónon, de azoknak a fiúknak, akik már apjuk uralkodása idején születtek, elsőbbségük volt. A két dinasztia közül az Agiadák számítottak tekintélyesebbnek, mert régebbieknek tartották őket.

A kettős királyság intézményének eredete ismeretlen, többféle ókori és újkori magyarázat létezik azonban. Egy legenda a mitikus Arisztodémosz király ikerfiaira vezeti vissza. Mások szerint a dór vándorlás idején a hódító dórok és a legyőzött helybeliek uralkodója osztozott meg a hatalmon. Ismét mások szerint a római consulok kollegialitásához hasonlóan mesterséges hatalommegosztás eredménye volt a kettős királyság. A rómain kívül a két karthágói suffes is a hatalommegosztás hasonló példája volt.

A két király nem rendelkezett abszolút hatalommal együtt sem, hatalmukat a gerúszia mellett az évente választott 5 ephorosz is korlátozta olyan mértékben, hogy a kortársak egy része is Spártáról, mint az ephoroszok türanniszáról beszélt, akik mintegy hadseregparancsnokukká degradálták a királyokat.

Agiada királyok Szerkesztés

A hagyományban szereplő királyok és évszámok Szerkesztés

Uralkodó
Uralkodott
Görög név
Megjegyzés
Eurüszthenész
Kr. e. 1103Kr. e. 1061
Εὐρυσθένης
I. Agisz
Kr. e. 1061Kr. e. 1059
Ἄγις
Ekhesztratosz
Kr. e. 1059Kr. e. 1025
Ἐχέστρατος
Labótasz
Kr. e. 1025Kr. e. 988
Λαβώτας
Dorüsszosz
Kr. e. 988Kr. e. 959
Δόρυσσος
I. Agészilaosz
Kr. e. 959Kr. e. 929
Ἀγησίλαος
Arkhelaosz
Kr. e. 885Kr. e. 825
Ἀρχέλαος
Téleklosz
Kr. e. 825Kr. e. 785
Τήλεκλος
Alkmenész
Kr. e. 785Kr. e. 739
Ἀλκμένης
Polüdórosz
Kr. e. 739Kr. e. 714
Πολύδωρος
Eurükratész
Kr. e. 714Kr. e. 690
Εὐρυκράτης
Anaxandrosz
Kr. e. 690Kr. e. 650
Ἀνάξανδρος
Eurükratidész
Kr. e. 650Kr. e. 600
Εὐρυκρατίδης II. Eurükratész alakban is szerepel
León
Kr. e. 600Kr. e. 560
Λέων

Történetileg igazolt királyok Szerkesztés

Uralkodó
Uralkodott
Görög név
Megjegyzés
II. Anaxandridasz
Kr. e. 560Kr. e. 513
Ἀναξανδρίδας B'
I. Kleomenész
Kr. e. 513Kr. e. 489
Κλεομένης Α'
I. Leónidasz
Kr. e. 489Kr. e. 480
Λεωνίδας Α' a thermopülai csata hőse
Pleisztarkhosz
Kr. e. 480Kr. e. 459
Πλείσταρχος kiskorúsága idején Kleombrotosz, majd Pauszaniasz régenssége
Pleisztoanax
Kr. e. 458Kr. e. 445
Πλειστοάναξ először
Pauszaniasz
Kr. e. 445Kr. e. 426
Παυσανίας először, kiskorúsága miatt Kleomenész régenssége
Pleisztoanax
Kr. e. 426Kr. e. 409
Πλειστοάναξ másodszor
Pauszaniasz
Kr. e. 409Kr. e. 395
Παυσανίας másodszor
I. Agészipolisz
Kr. e. 395Kr. e. 380
Ἀγησίπολις Α'
I. Kleombrotosz
Kr. e. 380Kr. e. 371
Κλεόμβροτος Α' elesett a leuktrai csatában, a spártai hegemónia vége.
II. Agészipolisz
Kr. e. 371Kr. e. 370
Ἀγησίπολις B'
II. Kleomenész
Kr. e. 370Kr. e. 309
Κλεομένης B'
I. Areiosz
Kr. e. 309Kr. e. 265
Ἄρειος Α'
Akrotatosz
Kr. e. 265Kr. e. 262
Ἀκρότατος
II. Areiosz
Kr. e. 262Kr. e. 254
Ἄρειος B' II. Leónidasz régenssége
II. Leónidasz
Kr. e. 254Kr. e. 242
Λεωνίδας B'
II. Kleombrotosz
Kr. e. 242Kr. e. 241
Κλεόμβροτος B'
II. Leónidasz
Kr. e. 241Kr. e. 235
Λεωνίδας B' másodszor
III. Kleomenész
Kr. e. 235Kr. e. 222
Κλεομένης Γ'
III. Agészipolisz
Kr. e. 219Kr. e. 215
Ἀγησίπολις Γ' Kr. e. 183

Eurüpóntida királyok Szerkesztés

A hagyományban szereplő királyok és évszámok Szerkesztés

Hérodotosz leírása szerint Szerkesztés

Uralkodó
Uralkodott
Görög név
Megjegyzés
Proklész
Kr. e. 10. század
Προκλῆς
Szoosz
Kr. e. 9. század
Σόος
Eurüpón
Kr. e. 890Kr. e. 860
Εὐρυπῶν
Prütanisz
Kr. e. 860Kr. e. 830
Πρύτανις
Eunomosz
Kr. e. 800Kr. e. 780
Εὔνομος
Polüdektész
Kr. e. 830Kr. e. 800
Πολυδέκτης
Kharillosz
Kr. e. 780Kr. e. 750
Χαρίλαος Kharilaosz alakban is használatos
Nikandrosz
Kr. e. 750Kr. e. 725
Νίκανδρος
Theopomposz
Kr. e. 765Kr. e. 719
Θεόπομπος
Anaxandridasz
Kr. e. 675Kr. e. 660
Ἀναξανδρίδας
I. Arkhidamosz
Kr. e. 635Kr. e. 595
Ἀρχίδαμος Α΄
Anaxilasz
Kr. e. 645Kr. e. 625
Ἀναξίλας
I. Leótükhidasz
Kr. e. 625Kr. e. 600
Hippokratidasz
Kr. e. 600Kr. e. 575
Agasziklész
Kr. e. 575Kr. e. 550
Ἀγασικλῆς

Pauszaniasz leírása szerint Szerkesztés

Uralkodó
Uralkodott
Görög név
Megjegyzés
Proklész
Kr. e. 10. század
Προκλῆς
Szoosz
Kr. e. 9. század
Σόος
Eurüpón
Kr. e. 890Kr. e. 860
Εὐρυπῶν
Prütanisz
Kr. e. 860Kr. e. 830
Πρύτανις
Eunomosz
Kr. e. 800Kr. e. 780
Εὔνομος
Polüdektész
Kr. e. 830Kr. e. 800
Πολυδέκτης
Kharillosz
Kr. e. 780Kr. e. 750
Χαρίλαος Kharilaosz alakban is használatos
Nikandrosz
Kr. e. 750Kr. e. 725
Νίκανδρος
Theopomposz
Kr. e. 725Kr. e. 675
Θεόπομπος
Zeuxidamosz
Kr. e. 645Kr. e. 625
Ζευξίδαμος
Anaxidamosz
Kr. e. 625Kr. e. 600
Ἀναξίδαμος
I. Arkhidamosz
Kr. e. 600Kr. e. 575
Ἀρχίδαμος Α΄
Agasziklész
Kr. e. 575Kr. e. 550
Ἀγασικλῆς

Történetileg igazolt királyok Szerkesztés

Uralkodó
Uralkodott
Görög név
Megjegyzés
Arisztón
Kr. e. 550Kr. e. 515
Ἀρίστων
Démaratosz
Kr. e. 515Kr. e. 491
Δημάρατος
II. Leótükhidasz
Kr. e. 491Kr. e. 469
Λεωτυχίδας B'
II. Arkhidamosz
Kr. e. 469Kr. e. 427
Αρχίδαμος B'
II. Agisz
Kr. e. 427Kr. e. 399
Ἄγις B'
II. Agészilaosz
Kr. e. 399Kr. e. 360
Ἀγησίλαος B'
III. Arkhidamosz
Kr. e. 360Kr. e. 338
Αρχίδαμος Γʹ
III. Agisz
Kr. e. 338Kr. e. 331
Ἄγις Γʹ
I. Eudamidasz
Kr. e. 331Kr. e. 306
Εὐδαμίδας Α'
IV. Arkhidamosz
Kr. e. 306Kr. e. 275
Ἀρχίδαμος Δʹ
II. Eudamidasz
Kr. e. 275Kr. e. 244
Εὐδαμίδας B'
IV. Agisz
Kr. e. 244Kr. e. 241
Ἄγις Δʹ reformokat próbált bevezetni (†Kr. e. 241)
III. Eudamidasz
Kr. e. 241Kr. e. 228
Εὐδαμίδας Γʹ
V. Arkhidamosz
Kr. e. 228Kr. e. 227
Ἀρχίδαμος Ε' IV. Agisz reformjainak folytatója
Eukleidasz
Kr. e. 227Kr. e. 221
Ευκλείδας az első Agiada király
Lükurgosz
Kr. e. 219Kr. e. 210
Λυκοῦργος
Pelopsz
Kr. e. 210Kr. e. 206
Πέλοπας fiatalon elhunyt
Nabisz
Kr. e. 206Kr. e. 192
Νάβις Spárta utolsó önálló királya

Források Szerkesztés