„Vita:Középfölde” változatai közötti eltérés

# Endor kontinens - erről kellene bővebb. Ezek szerint ez Észak, Közép- és Délfölde összefoglaló neve, ha jól értem? A művekben sosem használja, tehát itt is kellene a forrás.
# "E kontinensek elhelyezkedése - tudatos megfontolásból és a cselekmény által indokoltan - nem egyezik a Föld mai geológiai állapotával (sem a földtörténeti kutatásokkal)". Az első részállítás forrásolható a három regényből, a zárójeles rész az én gondolatom (még nincs a szócikkben), és hálás lennék, ha bárki bármivel alá tudná támasztani (vagy cáfolni). A kontinensek elhelyezkedésére gondolok.
# A „Középfölde” (angolul Middle-earth) nevet nem Tolkien találta ki, már létezett az óangolban middanġeard, a középangolban midden-erd vagy middel-erd, az ősi skandináv nyelven pedig Midgard formában. Ez nagyjából megfelel annak, amit a görögök οικουμένη (oikoumenē), vagyis „az emberek által lakott világ” néven emlegettek. - itt megvan adva pontos levélszám, de jó lenne, ha valaki idézni is tudná a szöveget, legalább itt, a vitalapon szerepeljen. Amúgy ez a koncepció ellentmondani látszik az endor-féle koncepciónak.
# „Középfölde” az ő szóhasználatában az egész világra utal, és nem csak annak egyes részeire [forrás?]. - ez ellentmondásban van azzal, hogy a halandóföldek összefoglaló neve Endor. Bár el tudom képzelni, hogy maga Tolkien is kétértelműen használta a Középfölde szót, de akkor ezt kell írni.
# "Az ősi germán és skandináv mitológia szerint a világegyetem kilenc, egymáshoz kapcsolódó fizikai síkból állt" - ide is forrás kellene.