„Backamadarasi Kis Gergely” változatai közötti eltérés

a
erősen enciklopédizálásra szorul {{átdolgozandó}}
a (Visszaállítottam a lap korábbi változatát: Bináris (vita) szerkesztéséről Oroszgyuri szerkesztésére)
a (erősen enciklopédizálásra szorul {{átdolgozandó}})
{{átdolgozandó}}
'''Backamadarasi Kiss Gergely'''
 
 
Neves előljáróink egyike, Backamadarasi Kiss Gergely tudós professzor, a székelyudvarhelyi református kollégium második megalapítója, a szép református templom építtetője, az erdélyi református anyaszentegyház főjegyzője. Backamadarasi közszékely szülők éles eszű, az értelmet szorgalommal párosító, törhetetlen akaratú, s Istentől kapott adottságaival hűségesen sáfárkodó gyermeke. Szülőfaluja tanítói felfigyelnek rá és a marosvásárhelyi kollégium felé tanácsolják. A szülők szegények és ezért szolgadiákként iratják be az iskolába. Mivel bal lába kissé rövidebb, ezért iskolatársai gyakran kigúnyolják, de ez őt nem zavarja. Amikor így csúfolják: "sánta is vagy, kicsi is vagy, semmiképpen nem lehetsz nagy", ő elmésen vág vissza társainak: "megmutatom messze megyek, s aztén nyomós nevet szerzek".És valóban messze ment és nagyra nőtt és hazajött, hogy nyomós neve megmaradjon. A jóeszű diákot tanárai felettébb megszeretik. A rector még járni is tanítja, hogy ne legyen feltűnő testi félszegsége. Minden tantárgyat szívesen és könnyedén tanul. Különös előszeretettel tanulja a német nyelvet és teológiát. Messze készül. Külföldi tanulmányútra. Mária Terázia rendelete azonban tiltja a protestáns diákok külföldön való tanulását. Kiss Gergely minden akadályt legyőz,tökéletesen megtanulja a német nyelvet, s nekivág Bécsnek, ahol sikerült a trónörökös II. József színe elé járulni. Tőle nyert engedélyt arra, hogy Bázelben végezhesse további tanulmányait. Az akadámia anyakönyvében ma is ott szerepel a neve. Ott mindent tanul: mechanikát, fizikát, botanikát, anatómiát, egyház- és politikai történelmet, keleti nyelveket, jogot, teológiai diszciplinákat. Minden érdekelte és itthon minden tudománynak hasznát vette. Hazafelé tartó útjában kieszközölte, hogy a trónörökös fogadja, akinek megköszönte jóságát és támogatását.
 
Neves előljáróink egyike, '''Backamadarasi Kiss Gergely''' tudós professzor, a székelyudvarhelyi református kollégium második megalapítója, a szép református templom építtetője, az erdélyi református anyaszentegyház főjegyzője. Backamadarasi közszékely szülők éles eszű, az értelmet szorgalommal párosító, törhetetlen akaratú, s Istentől kapott adottságaival hűségesen sáfárkodó gyermeke. Szülőfaluja tanítói felfigyelnek rá és a marosvásárhelyi kollégium felé tanácsolják. A szülők szegények és ezért szolgadiákként iratják be az iskolába. Mivel bal lába kissé rövidebb, ezért iskolatársai gyakran kigúnyolják, de ez őt nem zavarja. Amikor így csúfolják: "sánta is vagy, kicsi is vagy, semmiképpen nem lehetsz nagy", ő elmésen vág vissza társainak: "megmutatom messze megyek, s aztén nyomós nevet szerzek".És valóban messze ment és nagyra nőtt és hazajött, hogy nyomós neve megmaradjon. A jóeszű diákot tanárai felettébb megszeretik. A rector még járni is tanítja, hogy ne legyen feltűnő testi félszegsége. Minden tantárgyat szívesen és könnyedén tanul. Különös előszeretettel tanulja a német nyelvet és teológiát. Messze készül. Külföldi tanulmányútra. Mária Terázia rendelete azonban tiltja a protestáns diákok külföldön való tanulását. Kiss Gergely minden akadályt legyőz,tökéletesen megtanulja a német nyelvet, s nekivág Bécsnek, ahol sikerült a trónörökös II. József színe elé járulni. Tőle nyert engedélyt arra, hogy Bázelben végezhesse további tanulmányait. Az akadámia anyakönyvében ma is ott szerepel a neve. Ott mindent tanul: mechanikát, fizikát, botanikát, anatómiát, egyház- és politikai történelmet, keleti nyelveket, jogot, teológiai diszciplinákat. Minden érdekelte és itthon minden tudománynak hasznát vette. Hazafelé tartó útjában kieszközölte, hogy a trónörökös fogadja, akinek megköszönte jóságát és támogatását.
 
1768. október 20.-án foglalta el professzori székét a székelyudvarhelyi református kollégiumban. Ott a reformáció ünnepén tarot évnyitón ismertette a fából emelt iskola történetét, felhívva a népes egybegyűltek figyelmétaz iskola korszerűvé tételére. E naptól kezdve az új kollégium felépítése foglalkoztatta. Az ügynek megnyerte az udvarhelyszéki főkirálybírót és a környék előkelőségeit, akik tervében hathatósan támogatták. 1773-ban elkészült a kétemeletes 45 helyiségből álló református kollégium, amely ma is büszkesége a városnak. Kiss Gergely nemcsak a külső építésben, hanem a belső szellemi és lelki élet építésében is utolérhetetlen volt. Hervadhatatlan érdemeket szerzett magának. A jogot, a filozófiát és a teológia minden tárgyát maga tanította. Gondoskodott a tanulók élelmezéséről, s különösen a szegény tanulók étkeztetésére volt gondja. Nem felejtett el, hogy egykor ő is szolgadiák volt a kollégiumban. A felépített iskola után az ellenreformáció közepette a szűk kis templomot lebontják és 1780-1781-ben templomot építtet a város főterére. Ezt követőleg könyvtárat alapít. A nagytudományú férfit az anyaszentegyház zsinata generális notáriussá választotta. A sok munkában egészségi állapotáról megfeledkezett, s májbetegsége egyre súlyosabb lett. Halálos ágyán együtt imádkozott hívő paptársával s megkérte, Kassai Sámuel udvarhelyi papot, hogy felette ne mondjon prédikációt, csak egy imádságot. 1787. április 25.-én halt meg 49 éves korában. 15 évi házasság után özvegyen hagyta hitvesét, Fogarasi nemes Komáromi Teréziát és árván három gyermekét: Józsefet, Borbálát és Ferencet. Az udverhelyi temetőben temették el. A lelkipásztor úgy prédikálta el, mint egy "igazi embert". Valóban az volt: EMBER! Özvegye szegénységben nevelte három árváját. József Alsófehér vármegye főjegyzője, majd alispánja volt, Magyarigenben halt meg. 3374 példányszámú könyvgyűjteményét a székelyudvarhelyi kollégiumra hagyta. Borbála Simon Elekhez ment férjhez és Nagynyulason éltek. Ferenc Vessződön a maga birtokán gazdálkodhatott. Sírkövére néhány hálásszívű tanítványa az alábbi verset írta:
Irigy, valld meg te is igaz érdemeit,
Ne rágd hírét, tiszteld nyugvó tetemeit."
 
 
1992-ben, a falu 600 éves ünnepén szerettek volna szobrot emelni e jeles férfiúnak, de mivel arcképet nem találtak,így az iskola előtt emlékoszlopot állítottak tiszteletére. 2006.-ban falunk általános iskolája felvette az iránta érzett tiszteletből a "Kiss Gergely Általános Iskola" nevet. Fontos megemlítenünk, hogy 2007. évtől kezdődően a Backamadarasi Kiss Gergely Általános Iskola minden évfolyamából egy diák bérmentve tanulhat az általa épített Baczkamadarasi Kiss Gergely Gimnáziumban, Székelyudvarhelyen. A gimnázium első backamadarasi tanítványa Máthé Mónika, a második Makkai Csilla.