„Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények” változatai közötti eltérés

a
Román ş és ţ cseréje ș és ț betűkre
a (Román ş és ţ cseréje ș és ț betűkre)
Az I. évfolyam főszerkesztője [[Jancsó Elemér]], mivel azonban az Akadémia akkori határozata szerint csak akadémikusok tölthetik be ezt a tisztséget, helyébe [[Nagy István (író)|Nagy István]] került, utána 1978-tól [[Gáll Ernő]], akit – a laptól való kényszerű kiválása után – [[Szabó Zoltán]] követett.
 
Szerkesztőbizottsági tagok 1957-től [[Emil Petrovici]], [[Kelemen Béla (nyelvész, 1913–1982)|Kelemen Béla]], [[Márton Gyula]], [[Szabó T. Attila]], 1964-től [[Sőni Pál]] és [[Csák László]] is. Utóbbit 1968-ban felváltotta [[Murádin László]]. 1970-től a bizottság tagjai: [[Kelemen Béla (nyelvész, 1913–1982)|Kelemen Béla]], [[Ioan PetruţPetruț]], [[Abafáy Gusztáv]], [[Antal Árpád]], [[Márton Gyula]], [[Gavril Scridon]], [[Sőni Pál]], [[Szabó T. Attila]], [[Murádin László]]. 1974-ben [[Szabó T. Attila]] kivált, 1978-ban a szerkesztőség tagja lett [[Szigeti József (irodalomtörténész)|Szigeti József]], [[Teiszler Pál]], [[Ileana Câmpeanu]], 1984-től új tagok: [[Cs. Gyímesi Éva]], [[Kozma Dezső]], [[Mózes Huba]] és [[Péntek János]], 1995-től [[Egyed Emese]] is.
 
A NyIrK tárgyköreit lényegében a [[nyelvészet]] és az [[irodalom]]tudomány között osztja meg, de nem zárkózik el más, humán jellegű szaktudományok, így a folklór vagy a művelődéstörténet elől sem. A lap akadémiai típusának ismérvei: a szaktudományi jelleg és az [[esszé]]szerű hangvétel bizonyos fokú elkülönítése, a munkatársak megválogatása szakmájuk – kutató, nyelvész, irodalomtörténész, esztéta, kritikus mivoltuk – szerint, eredeti kutatási eredményekre támaszkodó közlemények közzététele. Az írások szerzői túlnyomó többségükben a Román Akadémia kolozsvári fiókjának kutatóiból és a [[kolozsvári egyetem]] magyar tanszékeinek tagjaiból kerülnek ki. Kívülük elsősorban a tanszékek irányította doktoranduszok vannak jelen a folyóiratban, valamint ugyancsak a tanszékek vezetésével írott államvizsga-dolgozatok szerzői. Őket egészíti ki a nem kolozsvári s nem a helyi intézményekhez tartozó szerzők, esetenként külföldi tanulmányírók köre.
Kellő súlyt kap a Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények hasábjain a folklórtudomány köréből a [[ballada]]kutatás és a [[finnugor]] népek költészete, a művelődés és tudomány történetéből az olvasókörök, olvasótársulatok, könyvtárak és iskolák története, továbbá a [[zene]]történet és a [[rovásírás]] kérdésköre is.
 
== Állományadatok<ref>[[SZTE]] [[Szegedi Egyetemi Könyvtár |Egyetemi Könyvtár]]ban fellelhető állomány nyomán.</ref> ==
 
1.1957:1-4--4.1960:1-4; 5.1961:1-2--21.1977:1-2; 22.1978:1; 23.1979:1-2--36.1992:1-2; 38.1994:2; 39.1995:1-4; 40.1996:1-4; 41.1997:1-2; 42.1998:1-2; 43.1999:1-2; 44.2000:1/2; 46.2002:1/2; 47.2003:1/2; 48.2004:1/2; 50.2006:1/2; 51.2007:1/2; 52.2008:1/2; 53.2009:1/2; 54.2010:1-2.
== Irodalom ==
 
*Balogh Edgár: Akadémiánk magyar folyóirata. Korunk, 1958/6.
*Benkő Loránd: Új magyar nyelv- és irodalomtudományi folyóirat Romániában. Magyar Nyelv, 1958/34.
*Baróti Pál: Nyelv és irodalom. Utunk, 1967/14. – *Könczei Ádám: Irodalomtörténetírás kivárással – de mekkorával? Korunk, 1969/5.
*Beke György: NyIrK. A Hét, 1975/36.
*Cseke Péter: NyIrK – impulzusok. Utunk, 1976/2;
*Cseke Péter: A NyIrK első húsz éve. Utunk, 1977/9. *Kelemen Béla: NyIrK. Korunk, 1978/10.
578 374

szerkesztés