„Szociáldemokrácia” változatai közötti eltérés

hírdetik --> hirdetik, hírdetett --> hirdetett
a (a)
(hírdetik --> hirdetik, hírdetett --> hirdetett)
 
== A szociáldemokrácia ma ==
A mai szociáldemokraták elfogadják az európai kapitalista rendszert (un. "szociális állam") és a demokratikus államstruktúrákat. A kommunizmust, a neokapitalizmust, a globalizmust egymáshoz is hasonlatos utópiának tekintik, illetve az európai gazdasági-politikai modellnek a sikerességét, és - a mai civilizációs szintünkön - annak kizárólagos élhetőségét hírdetikhirdetik.
A szocializmus eszméi közül - sok más mellett - az állam által garantált jóléti ellátórendszerek fejlesztését, a szolidaritást, az egyenlőtlenségek csökkentését, újabban – a mai »harmadik út« nevű irányzatban – az esélyteremtő állam kialakítását helyezik előtérbe.
 
A modern szociáldemokrácia egyetért azzal, hogy a gazdasági növekedés a jólét - egyik- szükséges feltétele, ezért támogatja a "szociális piacgazdaság" fejlődését és abban a túlsúlyba került magánérdekeket háttérbe szorító reformját.
 
A "modern" szociáldemokrácia tudományos alapjait A. Giddens angol szociológus alkotta meg, de ez a teoria mára megbukott. A "modern" szociáldemokrácia alatt ezért ma már nem a neoliberális viszonyokhoz való - általa hírdetetthirdetett - alkalmazkodást, hanem a fejlett termelési, és technikai kulturát is számba vevő autentikus baloldali gondolatiságot értjük.
 
A szociáldemokrata pártok nemzetközi gyűjtőszervezete a [[Szocialista Internacionálé]]. Az [[Európai parlament]]ben is jelen vannak, képviselőik (pontosabban az egyes helyi szociáldemokrata pártok színeiben bejutott képviselők) az [[Európai Szocialisták Pártja]] frakciójában foglalnak helyet. Magyar szociáldemokrata képviselő jelenleg nincs jelen ezeken a fórumkon.