„Mózes ötödik könyve” változatai közötti eltérés

Isten kiválasztotta a zsidó népet, és megajándékozta szövetségével. Mózes a törvények ismertetésével intelmekkel fordul a néphez, a várható következményeket a nép elé tárja az isteni engedelmesség vagy engedetlenség következményét, azaz az élet vagy halál választását. Az ország, Izrael birtoklása szorosan összefügg Jahve iránti odaadó hűséggel. Minden nemzedéknek rá kell szolgálnia a szövetség ajándékára, az országra, a mózesi törvények betartásával.
 
Mózes átkai, ha a nép nem tartja meg a törvényeket:
* Rendkívüli csapások, betegségek, az egyiptomi csapások megismétlődése addig míg ki nem pusztul a nép. Az Úr Egyiptomba viszi, ahol mint rabszolga lesz és senki sem veszi meg.
 
Mózes buzdításai, áldásai, ha hűségesen hallgat a nép az Úr szavára:
* Áldott a városban, határban
* Méhed gyümölcse, földed termése
* Áldott ha jössz, ha mész
* Legyőzi az Úr ellenségeidet
* A föld népei fülé emel
* Szent néppé tesz
* Az Úr fejjé tesz, nem farokká
 
== Forrás ==