„Érettségi vizsga” változatai közötti eltérés

A szóbeli vizsgát követően a bizottság záróértekezletet tart, ahol értékelik a vizsgát, döntenek a szóbelin elkövetett szabálytalanságokról, és megállapítják a vizsgázók eredményét. Ezután az elnök nyilvánosan ismerteti az eredményeket és – ismételten – a jogorvoslati lehetőséget. A bizonyítványt legkésőbb a záróértekezlet utáni munkanapon ki kell adni.
 
=== A vizsga értékelése és a bizonyítvány ===
Ha az adott tárgyból a vizsga írásbeli és szóbeli részből áll, akkor a két vizsgarészben maximálisan 150, csak írásbeli vizsgán 100, csak szóbeli vizsgán 50 pontot lehet kapni (tört pontok nincsenek).
A tantárgyi vizsga akkor eredményes, ha a vizsgázó – tekintetbe véve az esetleges szóbeli póttételre kapott megfelezett pontszámot is – összesen a maximális pontszám legalább 20, külön-külön pedig minden vizsgarész maximális pontszámának legalább 10%-át elérte. Az írásbeli vizsga egységes egésznek számít akkor is, ha több feladatlapot kell megoldani, tehát az egyes feladatlapokra már nincs külön alsó korlát. Kivétel az idegen nyelvek emelt szintű érettségije, amely a vizsgaleírás szerint öt vizsgarészből (négy írásbeli és egy szóbeli) áll – ezeken mind az öt részből el kell érni a 10%-ot.
 
A bizonyítványba csak sikeres vizsgát lehet beírni, azaz elégtelen jegy nem kerülhet bele. Ha valaki megbukik, és csak második vagy sokadik próbálkozásra sikerül az összes tárgyból levizsgáznia, akkor is csak a végeredményt tartalmazza a bizonyítvány. A bukás tényére legfeljebb az utal, hogy nem a végzésnek megfelelő vizsgaidőszakban, esetleg nem a vizsgázó saját iskolájában állították ki a bizonyítványt.
 
Az elvesztett érettségi bizonyítványról az iskola az eredeti iratok alapján, díjfizetés ellenében ''másodlatot'' állít ki. A másodlat nem másolat, hanem újra kibocsátott eredeti irat, de külalakjában eltér az eredetitől, azaz nem kemény fedeles formátumú. Ha az iskola időközben megszűnt, akkor a másodlat kiadását az iskola iratait őrző szervtől lehet kérni.
 
A vizsgázók és a bizonyítványok adatai bekerülnek az érettségi [[adatbázis]]ba, ahonnan később is ellenőrizhetőek.
 
=== Nyelvvizsga és ECDL ===