„Kulcsár Szabó Ernő” változatai közötti eltérés

nincs szerkesztési összefoglaló
http://nyitottegyetem.phil-inst.hu/lit/cimlapk.htm
 
[http://mek.niif.hu/05800/05846/pdf/nemfelelnek02.pdf ''A kettévált modernség nyomában. A magyar líra a húszas-harmincas évek fordulóján''. In: „de nem felelnek, úgy felelnek”. A magyar líra a húszas-harmincas évek fordulóján. Szerk. Kabdebó Lóránt, Kulcsár Szabó Ernő. Pécs: Janus Pannonius Egyetemi Kiadó, 1992., 21–52. o. ]
 
[http://mek.niif.hu/05800/05838/pdf/szint02.pdf Törvény és szabály között. ''Az elbeszélés mint nyelvi-poétikai magatartás a harmincas évek regényeiben''. In: „Szintézis nélküli évek”. Nyelv, elbeszélés és világkép a harmincas évek epikájában. Szerk.: Kabdebó Lóránt, Kulcsár Szabó Ernő. Pécs: Janus Pannonius Egyetemi Kiadó, 1993., 37–81. o. ]
 
''A „szerelmi” líra vége. (1931: Szabó Lőrinc: Semmiért Egészen)''. In: A magyar irodalom történetei III. kötet. 1920-tól napjainkig. Szerk.: Szegedy-Maszák Mihály, Veres András, 2007, 174–189. o. [http://www.villanyspenot.hu/apex/f?p=101:201:838360379604932::NO::P201_SZOV_KOD:12330 Elektronikus változat: Villanyspenót ]
<ref>A "szerelmi" líra vége</ref>
http://www.villanyspenot.hu/apex/f?p=101:201:838360379604932::NO::P201_SZOV_KOD:12330
 
[http://www.vigilia.hu/2006/1/kulcsar.htm A vers hangja és tekintete. (A humán jelenlét felfüggesztése a kései József Attila költészetében):]
 
[http://epa.oszk.hu/00000/00002/00035/kulcsar.html ''A fordítás „antihumanizmusa” mint az önmegértés új történeti alakzata''. In: Alföld 50. évf. 2. sz. (1999. február), 46–74. o. ]
A vers hangja és tekintete (A humán jelenlét felfüggesztése a kései József Attila költészetében):
http://www.vigilia.hu/2006/1/kulcsar.htm
 
A fordítás "antihumanizmusa" mint az önmegértés új történeti alakzata:
http://epa.oszk.hu/00000/00002/00035/kulcsar.html
 
A kultúra és tudománya (videofelvétel)<ref> Köszöntőt mond Dezső Tamás, az ELTE BTK dékánja, az előadót Margócsy István egyetemi docens méltatja. </ref>:
24

szerkesztés