„Kulcsár Szabó Ernő” változatai közötti eltérés

nincs szerkesztési összefoglaló
 
=== Az interneten ===
* [http://smart.ivyportal.com/userdata/a/ai/aitk/080417140945_erno_publ-list_szerk_2.pdf Publikációs jegyzék (2006-ig) ]
* [http://nyitottegyetem.phil-inst.hu/lit/cimlapk.htm Válogatás az írásaiból]
 
* [http://mek.niif.hu/05800/0583805846/pdf/szint02nemfelelnek02.pdf ''TörvényA éskettévált szabálymodernség közöttnyomában. AzA elbeszélésmagyar mint nyelvi-poétikai magatartáslíra a húszas-harmincas évek regényeibenfordulóján''. In: „Szintézis„de nélkülinem évek”. Nyelvfelelnek, elbeszélésúgy ésfelelnek”. világképA magyar líra a húszas-harmincas évek epikájábanfordulóján. Szerk.: Kabdebó Lóránt, Kulcsár Szabó Ernő. Pécs: Janus Pannonius Egyetemi Kiadó, 19931992., 37–8121–52. o. ]
[http://nyitottegyetem.phil-inst.hu/lit/cimlapk.htm Válogatás az írásaiból]
* [http://mek.niif.hu/05800/05838/pdf/szint02.pdf ''Törvény és szabály között. Az elbeszélés mint nyelvi-poétikai magatartás a harmincas évek regényeiben''. In: „Szintézis nélküli évek”. Nyelv, elbeszélés és világkép a harmincas évek epikájában. Szerk.: Kabdebó Lóránt, Kulcsár Szabó Ernő. Pécs: Janus Pannonius Egyetemi Kiadó, 1993., 37–81. o. ]
 
* [http://mek.niifoszk.hu/05800/0584605839/pdf/nemfelelnek02irert02.pdf ''AHogyan kettéválts modernségmivégre nyomában.tanulmányozzuk az irodalomértés hagyományát? (Az Aesztétikai magyarhatásfunkciók líraés a húszastörténeti irodalom-harmincas évek fordulóján''értelmezés). In: „deAz nemirodalomértés felelnek, úgy felelnek”horizontjai. APárbeszéd magyar líra a húszas-harmincasirodalomtudományunk évekmodern fordulójánhagyományával. Szerk.: Kabdebó Lóránt, Kulcsár Szabó Ernő. Pécs: Janus Pannonius Egyetemi Kiadó, 19921995., 21–5220-60. o. ]
* [http://epa.oszk.hu/00000/00002/00035/kulcsar.html ''A fordítás „antihumanizmusa” mint az önmegértés új történeti alakzata''. In: Alföld, 50. évf. 2. sz. (1999. február), 46–74. o. ]
 
* [http://epa.oszk.hu/00000/00002/00045/kulcsarszabo12.html ''A szövegek ártatlansága (A [nemzeti<nowiki>]</nowiki> kánon és a modernség emlékezete''). In: Alföld, 50. évf. 12. sz. (1999. december), 12. 67-81. o. ]
[http://mek.niif.hu/05800/05838/pdf/szint02.pdf ''Törvény és szabály között. Az elbeszélés mint nyelvi-poétikai magatartás a harmincas évek regényeiben''. In: „Szintézis nélküli évek”. Nyelv, elbeszélés és világkép a harmincas évek epikájában. Szerk.: Kabdebó Lóránt, Kulcsár Szabó Ernő. Pécs: Janus Pannonius Egyetemi Kiadó, 1993., 37–81. o. ]
* [http://www.vigilia.hu/regihonlap/2006/1/kulcsar.htm ''A vers hangja és tekintete. A humán jelenlét felfüggesztése a kései József Attila költészetében''. In: Vigilia. 71. (2006) 1., 37-45. o. ]
 
* ''A „szerelmi” líra vége. (1931: Szabó Lőrinc: Semmiért Egészen)''. In: A magyar irodalom történetei III. kötet. 1920-tól napjainkig. Szerk.: Szegedy-Maszák Mihály, Veres András, 2007, 174–189. o. [http://www.villanyspenot.hu/apex/f?p=101:201:838360379604932::NO::P201_SZOV_KOD:12330 Elektronikus változat: Villanyspenót ]
[http://mek.oszk.hu/05800/05839/pdf/irert02.pdf Hogyan s mivégre tanulmányozzuk az irodalomértés hagyományát? (Az esztétikai hatásfunkciók és a történeti irodalom-értelmezés). In: Az irodalomértés horizontjai. Párbeszéd irodalomtudományunk modern hagyományával. Szerk.: Kabdebó Lóránt, Kulcsár Szabó Ernő. Pécs: Janus Pannonius Egyetemi Kiadó, 1995. 20-60. o. ]
* [http://videotorium.hu/hu/recordings/details/289,A_kultura_es_tudomanya A kultúra és tudománya című előadás videofelvétele. Az előadás elhangzott: ELTE. Gólyavári Esték (új sorozat). Gólyavári Esték III. 2010. február 24-én.<ref> Köszöntőt mond Dezső Tamás, az ELTE BTK dékánja, az előadót Margócsy István egyetemi docens méltatja. </ref> ]
 
[http://epa.oszk.hu/00000/00002/00035/kulcsar.html ''A fordítás „antihumanizmusa” mint az önmegértés új történeti alakzata''. In: Alföld, 50. évf. 2. sz. (1999. február), 46–74. o. ]
 
[http://epa.oszk.hu/00000/00002/00045/kulcsarszabo12.html ''A szövegek ártatlansága (A [nemzeti<nowiki>]</nowiki> kánon és a modernség emlékezete''). In: Alföld, 50. évf. 12. sz. (1999. december), 12. 67-81. o. ]
 
[http://www.vigilia.hu/regihonlap/2006/1/kulcsar.htm ''A vers hangja és tekintete. A humán jelenlét felfüggesztése a kései József Attila költészetében''. In: Vigilia. 71. (2006) 1., 37-45. o. ]
 
''A „szerelmi” líra vége. (1931: Szabó Lőrinc: Semmiért Egészen)''. In: A magyar irodalom történetei III. kötet. 1920-tól napjainkig. Szerk.: Szegedy-Maszák Mihály, Veres András, 2007, 174–189. o. [http://www.villanyspenot.hu/apex/f?p=101:201:838360379604932::NO::P201_SZOV_KOD:12330 Elektronikus változat: Villanyspenót ]
 
[http://videotorium.hu/hu/recordings/details/289,A_kultura_es_tudomanya A kultúra és tudománya című előadás videofelvétele. Az előadás elhangzott: ELTE. Gólyavári Esték (új sorozat). Gólyavári Esték III. 2010. február 24-én.<ref> Köszöntőt mond Dezső Tamás, az ELTE BTK dékánja, az előadót Margócsy István egyetemi docens méltatja. </ref> ]
 
== Források ==
24

szerkesztés