„Humánerőforrás-menedzsment” változatai közötti eltérés

nincs szerkesztési összefoglaló
 
'''Közvetlenül:'''
#'''1. Toborzás, kiválasztás'''
* legalkalmasabb emberek megtalálása szervezeten belül vagy kívül
* belső erőforrások átcsoportosítása (ez mindkét fél számára előnyös, mert ezzel a munkavállaló számára előrelépést jelent, a munkáltató számára nem okoz meglepetést a m. vállaló)
* külső keresés esetén megfelelő módszerekre van szükség a jelöltek érdekében: tesztekre, interjúkra
 
#'''2. Teljesítményértékelés:'''
* bérezésének alapja az elért eredmények szisztematikus felmérése és értékelése
* vizsgálja a hiányosságokat, a jövő időszak követelményeit, a szükséges képzési és fejlesztési igényeket
* meghatározza, felülvizsgálja a munkakörhöz kapcsolódó ösztönzőket, ezek hatását a magatartás változására az alkalmazott elégedettségére (elismerések, jutalmak, díjak)
 
#'''3. Munkaerő-fejlesztés és karriertervezés:'''
* külső vagy belső képzéssel és tréninggel
* a képzési szükségleteket a teljesítményértékelés és/vagy a karriertervezés alapján határozzuk meg
* a karriertervezés az egyén szervezeten belüli mobilitásnak előrejelzése
 
#'''4. Bérezés, jutalmazás:'''
* az ösztönző rendszer az alkalmazott szempontból alapvető fontosságú ellenszolgáltatások összessége
* alapjául a munkaköri követelmények, a munka tartalma vagy a munkaerő-piaci keresleti kínálati viszonyok szolgáltatnak
* a bér és a fizetés mellett a javadalmazásnak még számos más formája van pl. pótlólagos szabadság, életbiztosítás, megtakarítási alapok, nyereségarányos jutalom
 
#'''5. Érdekegyeztetés vagy munkakapcsolatok:'''
* Valamelyik munkavállalói érdekképviseleti vagy szakmai szervezetnél tagság
 
Piacgazdasági területen két egymástól jól elkülöníthető részt tudunk különválasztani:
 
#1. Tulajdonosi szervezet: Alapformáját a társasági törvény határozza meg. pl. részvénytársaságnál a közgyűlés, igazgatótanács, felügyeleti szervek
 
#2. Munkaszervezet:
Strukturális jellemzők:
:: Munkamegosztás:
::: Elsődleges munkamegosztás:
::::* tárgyi Egydimenziós szervezetek:
::::* funkcionális csak az egyik munkamegosztási
::::* regionális
 regionális elv érvényesül.
Kétdimenziós szervezetek
 Másodlagos munkamegosztás:
Egydimenziós szervezetek: csak az egyik munkamegosztási elv érvényesül.
 Hatáskörmegosztás:
Kétdimenziós szervezetek
 
::: Másodlagos munkamegosztás:
''':: Hatáskörmegosztás:'''
Vezetői kompetenciák kialakítása a különböző szervezeti egységekben.
- ::::* egyvonalas: egy felsővezető van
- ::::* többvonalas: több igazgató, ill. osztályok vannak
 
''':: Koordinációs eszközök:'''
::: Koordináció: egymás mellé rendelés, összehangolás
- ::::* vertikális: alá-fölérendelt viszonyok
- ::::* horizontális: pl. teamek
 
''':: Konfiguráció:''' térszerkezet
::: Vonatkozásai:
- ::::* a szervezet mélységi tagolása
- ::::* a szervezet szélességi tagolása
- ::::* az egyes szervezeti egységek mérete
 
 
24

szerkesztés