„Humánerőforrás-menedzsment” változatai közötti eltérés

nincs szerkesztési összefoglaló
a
 
 
== Lineáris szervezet: ==
 
- * egyszerű
- * jól áttekinthető
- * egyértelműek az alá-fölérendeltségi viszonyok
- * mindenkinek egy főnöke van
- * nagylétszám foglalkoztatható
- * horizontális bővítés lehetséges
- * akkor működik jól, ha homogén feladatok vannak
 
== Funkcionális szervezet: ==
- egyszerű
- jól áttekinthető
- egyértelműek az alá-fölérendeltségi viszonyok
- mindenkinek egy főnöke van
- nagylétszám foglalkoztatható
- horizontális bővítés lehetséges
- akkor működik jól, ha homogén feladatok vannak
 
''':: Előnyök:'''
 
- * szakmai specializáció
- * a termelési folyamatok célszerű kialakítása és szabályozottsága növelik a termelékenységet
- * a gazdaságosság javul
 
''':: Hátrányok:'''
 
- * nem adaptív szervezeti forma
- * felesleges tartalékok keletkeznek
 
== Divizionális szervezet: ==
 
- * Alapvető egységei nagy önállósággal rendelkeznek
- * Szervezésének alapelvei: termék, piac, területi elv
- * Divíziók önállósága: költségközpont, nyereségközpont, beruházási központ
- * Stratégiai döntés a vállalati központ kezében, a stratégiai pedig a divízióknál
 
== Mátrix szervezet: ==
 
- * Alapvető munkamegosztásból tagoltság két formája együtt jelenik meg (pl. funkció és termék)
- * Többvonalas irányítás
- * Konfliktusok magas szintje
- * Egyik része stabil, másik dinamikus
 
''':: Előnyök:'''
- * Két vezető egy kérdésben dönthet, ezért szélesebb horizonton, ez innovatív szemlélet.
- * A menedzserek közti interakciók javíthatják a szervezet irányításának a minőségét.
- * A konfliktusok megoldásának pozitív hatása építő, előremutató a cég számára, állandó tanulási folyamat.
 
''':: Hátrányok:'''
Funkcionális szervezet:
- * A menedzserek közti rivalizálás hatalmi harcot hozhat létre.
- * A döntések elhárítása, a felelősség vállalásától való tartózkodás a közös döntés helyett.
 
== Szerkezeti jellemzők alapján ==
• Előnyök:
- szakmai specializáció
- a termelési folyamatok célszerű kialakítása és szabályozottsága növelik a termelékenységet
- a gazdaságosság javul
 
'''1) . Munkamegosztás:'''
• Hátrányok:
- nem adaptív szervezeti forma
- felesleges tartalékok keletkeznek
 
 
Divizionális szervezet:
 
 
 
- Alapvető egységei nagy önállósággal rendelkeznek
- Szervezésének alapelvei: termék, piac, területi elv
- Divíziók önállósága: költségközpont, nyereségközpont, beruházási központ
- Stratégiai döntés a vállalati központ kezében, a stratégiai pedig a divízióknál
 
 
 
Mátrix szervezet:
 
 
- Alapvető munkamegosztásból tagoltság két formája együtt jelenik meg (pl. funkció és termék)
- Többvonalas irányítás
- Konfliktusok magas szintje
- Egyik része stabil, másik dinamikus
 
• Előnyök:
- Két vezető egy kérdésben dönthet, ezért szélesebb horizonton, ez innovatív szemlélet.
- A menedzserek közti interakciók javíthatják a szervezet irányításának a minőségét.
- A konfliktusok megoldásának pozitív hatása építő, előremutató a cég számára, állandó tanulási folyamat.
 
• Hátrányok:
- A menedzserek közti rivalizálás hatalmi harcot hozhat létre.
- A döntések elhárítása, a felelősség vállalásától való tartózkodás a közös döntés helyett.
 
 
Szerkezeti jellemzők alapján
 
1) Munkamegosztás:
A szervezet tagolását értjük ezalatt.
A feladatok körülhatárolása és különböző szervezeti egységekhez való telepítése.
* Elsődleges: az alaptevékenységekből adódó feladatok valamilyen elv szerinti felosztása: funkcionális, tárgyi, regionális
* Másodlagos: a kialakított szervezeti egységeken belül újabbak kialakítása
 
'''2) . Hatáskörmegosztás:'''
- * vezetői kompetenciák kialakítása a különböző szervezeti egységekben
- * döntési és utasítási hatáskörök felosztása
- * a döntési hatáskörök szerint a szervezetek lehetnek:
:: Egyvonalas szervezetek: az alárendelt egységeknek csak egy felsőbb szervezeti egységekből kapnak utasítást
:: Többvonalas szervezetek: az alárendelt egységeket két vagy több felsőbb szervezeti egység is utasíthatja. pl. Mátrix szervezetek
 
'''3) . Koordinációs eszközök:'''
- * koordináció = egymás mellé rendelés, összehangolás
- * Osztályozási szempontok:
:: Vertikális: alá-fölé rendelt viszonyok
:: Horizontális: pl. teamek
 
''':: Strukturális koordinációs eszközök:'''
- * a szervezeti struktúra keretei között bizonyítják a koordinációt
- * hierarchia, team, project, közvetlen kapcsolat, termékmenedzserek
 
''':: Technokratikus:'''
- * formazilált, irányt szabó eszközök
- * szabályok, tervek, programok
 
''':: Személyorientált:'''
- * a szervezeti célokkal való azonosulást segítik
- * konfliktuskezelés, szervezeti kultúra
 
'''4) . Konfiguráció:'''
- * konfiguráció = térszerkezet
- * Vonatkozásai:
:: a szervezet mélységi tagolása, hierarchiák
:: a szervezet szélességi tagolása, egy vezető alá tartozó alárendeltek száma a hierarchia egyes szintjein
:: az egyes szervezeti egységek mérete
24

szerkesztés