„Globálisan Harmonizált Rendszer” változatai közötti eltérés

Uniós jogszabályhivatkozás kiigazítása
[ellenőrzött változat][ellenőrzött változat]
a (Dzsi átnevezte a(z) Globális Harmonizált Rendszer lapot a következő névre: Globálisan Harmonizált Rendszer: 1. Az angol fordítás ezt sugallja ("globally", nem pedig "global") 2. A szócikkben említett európai parlamenti és tanácsi…)
(Uniós jogszabályhivatkozás kiigazítása)
A '''GlobálisGlobálisan Harmonizált Rendszer''', teljes nevén a '''Vegyi Anyagok Besorolásának és Címkézésének GlobálisGlobálisan Harmonizált Rendeszere''' ([[angol nyelv|angolul]]: ''Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals'', GHS), amelyet az [[Egyesült Nemzetek Szervezete|ENSZ]] égisze alatt hoztak létre 2002-ben.
 
A [[GHS]] kialakítása azzal a szándékkal kezdődött meg, hogy kialakítsanak egy egységes, globálisan összehangolt rendszert a vegyi anyagok besorolására, címkézésére és a hozzájuk kapcsolódó biztonsági adatlapok rendszerére. Abban az időben ez nem számított újszerű megközelítésnek, mivel a szállítmányozás területén már léteztek egységesített rendszerek, de a munkahelyeken és a vásárlókkal közölt információkkal kapcsolatban nem létezett egységes megközelítés.
 
A GHS elfogadása után felváltotta a hasonló céllal létrehozott európai és egyesült államokbeli rendszereket. Az [[Európai Unió]]ban az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet<ref>{{cite web|url=http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJCELEX:L:2008:353:0001:0132008R1272:HU:HTMLNOT|title=Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete ( 2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)|accessdate=2012-04-03}}</ref> számú rendelet vezette be, amelyet az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-án fogadott el. Az Európai Unió minden tagállamára érvényes szabályozás 2009. január 20-án lépett hatályba, és egy átmeneti időszakot követően a korábban érvényben lévõlévő osztályozási, címkézési és csomagolási irányelvek (67/548/EGK és 1999/45/EK) helyébe lépett.
 
== A GHS története ==
 
Az 1992-es [[ENSZ]] Környezet és Fejlődés [[Rio de Janeiro|rioi]] konferenciáján (UNCED) elfogadott 19-es fejezet 21-es napirendi pontja az egységes harmonizált rendszer felállítását tűzte célul.
 
A GHS-t jelenleg 67 ország vezette be<ref name="impl">{{cite web|url=http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/implementation_e.html |title=GHS implementation|accessdate=2012-04-03}}</ref>, a folyamatot a GHS titkársága felügyeli, amely különféle nyílt forrásokból (a GHS albizottságainak jelentéséből, más ENSZ szervezetek jelentéseiből, egyéb kormányközi szervezetektől, munkacsoportokból, szemináriumokról és konferenciákról) szerzi be információit.<ref name="impl"/> A GHS bevezetésére nincs előre meghatározott menetrend.
 
A bevezetés, az [[ENSZ]] szándéka szerint, megkönnyíti a nemzetközi kereskedelmet, a veszélyes kémiai anyagok gyártásának, szállításának, felhasználásának követését. Az egységes besorolási, csomagolási és címkézési előírások (Európában aaz 1272/2008/EK rendelet) biztosítják, hogy a vegyi anyagokat a részt vevő országokban ugyanazzal a veszély-besorolással és címkével lássák el.
 
A GHS kiegészíti a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló [[REACH]] rendeletet, de új (tudományos) kritériumok alapján határozza meg a vegyi anyagok veszélyes tulajdonságait és besorolását. A GHS alapján a már meglévő szimbólumokat új, egységes designnal látták.
 
AAz 1272/2008-as/EK rendelet alapján 2010. november 30-ig kellett elvégezni a vegyi anyagok újbóli besorolását, és 2015. május 31. a vegyi készítmények besorolásának határideje.
 
== Források ==