„Technécium” változatai közötti eltérés

némi formázás
(némi formázás)
A metastabil gammasugárzó technécium 99-et diagnosztikai tesztek készítésére használják az orvostudományban. A hosszú élettartamú technécium izotópok az uránium-235 maghasadásának melléktermékei az atomreaktorokban, és a rudakból nyerik őket.
 
== Fizikai Tulajdonságaitulajdonságai ==
A technécium ezüstszürkés radioaktív, megjelenésében a platinához hasonlatos fém. Rendszerint szürke por formájában nyerhető ki. Az atomos technécium emissziós vonalai az alábbi hullámhosszakon található: 363,3 nm, 403,1 nm, 426,2 nm, 429,7 nm és 485,3 nm.
 
A technécium a periódusos rendszer VII. B mellékcsoportjában található a rénium és a mangán között. A technécium a réniumhoz hasonlóan kémiailag inert (kevéssé reakcióképes), és kötései kovalens jellegűek. A mangántól eltérően nem alkot készségesen kationokat (pozitív töltésű ionok). Jellemző oxidációs állapotok: +4, +5, +7. A technécium oldódik királyvízben, salétromsavban és tömény kénsavban, de semmilyen töménységű sósavban sem oldódik.
 
== Hidridjei és oxidjaiVegyületei ==
=== Hidridjei és oxidjai ===
A technécium hidrogénnel való reakciója során TcH92{{chem|TcH|9|2-}} [technéciumhidrid (II)-anion], melynek szerkezete ugyanaz, mint a ReH92—é{{chem|ReH|9|2—}}é. Bár a szerkezetet adó hidrogénatomok geometriai elrendeződése geometriailag nem ekvivalens, az elektronszerkezet majdnem ugyanaz. A komplex ion két hidrogénatomja kicserélhető Na+ és K+-ionokra.
 
A fémtechnécium páradús levegőben könnyen korrodálódik, por alakban oxigénnel egyesül. Kétféle oxidját sikerült előállítani eddig: TcO2{{chem|TcO|2}} és Tc2O7{{chem|Tc|2|O|7}}. Oxidatív körülmények között technécium (VII)-kation keletkezhet, amely pertechnátionként létezik (TcO4−{{chem|TcO|4|−}}). 400-450 °C között halványsárga technécium-heptoxiddá alakul:
4 Tc + 7 O2 → 2 Tc2O7{{chem|Tc|2|O|7}}
A technécium-heptoxid a nátrium-pertechnát gyártásának kiindulási anyaga (prekurzora):
Tc2O7{{chem|Tc|2|O|7}} + 2 NaOH → 2 NaTcO4{{chem|NaTcO|4}} + H2O{{chem|H|2|O}}
A fekete színű technécium-dioxid (TcO2{{chem|TcO|2}}) a heptoxid formából nyerhető fémtechnéciummal vagy hidrogénnel történő reakcióval.
 
A pertechnétsav (HTcO4{{chem|HTcO|4}}) gyártása technécium-heptoxidból vízzel vagy más oxidáló savval, pl. salétromsavval, tömény kénsavval, királyvízzel vagy sósavas-salétromsavas eleggyel történik. A keletkező sötétvörös, higroszkópos (vízmegkötő tulajdonságú) anyag erős sav, és könnyen adja le protonját.
 
A pertechnát (tetroxidotechnetát) anion (TcO4−{{chem|TcO|4|−}}), tetraéderes szerkezetű, a csúcsokban az oxigénatomok, a centrumban a Tc-atom helyezkedik el. A permanganátionnal ellentétben a pertechnátion csak gyenge oxidáló reagens. A pertechnátot gyakran használják, mint a technéciumizotópok kényelmes vízoldható forrását, és katalizátorként.
 
=== Szulfidjai, szelenidjei, telluridjai ===
A technécium többféle szulfidot képez. TcS2 előállítható fémtechnécium (Tc) és elemi kén (S8{{chem|S|8}}) direktszintézisével (közvetlen reakciójával), míg a Tc2S7{{chem|Tc|2|S|7}} az alábbi reakció alapján állítható elő:
2 HTcO4{{chem|HTcO|4}} + 7 H2S{{chem|H|2|S}}Tc2S7{{chem|Tc|2|S7}} + 8 H2O{{chem|H|2|O}}
Melegítés hatására a technécium-heptaszulfid diszulfidra és elemi kénre bomlik:
Tc2S7{{chem|Tc|2|S|7}} → 2 TcS2{{chem|TcS|2}} + 3 S
Szelénnel és tellúrral hasonló reakciók játszódnak le.
 
=== Klaszterek és szerves komplexek ===
Számos technéciumklaszter ismert, például a Tc4{{chem|Tc|4}}, Tc6{{chem|Tc|6}}, Tc8{{chem|Tc|8}} andés Tc13{{chem|Tc|13}}. A stabilabb Tc6{{chem|Tc|6}}, Tc8{{chem|Tc|8}} klaszerek szerkezete az ábrán látható. Számos szerves technéciumkomplexet sikerült előállítani, amelyek szerkezete viszonylag jól ismert és behatóan tanulmányozott az orvostudományban való gyakorlati jelentősége miatt.
 
A technécium-dekakarbonil ((Tc2({{chem|Tc|2|CO)|10}}) fehér szilárd anyag. Ebben a molekulában két technéciumatom kapcsolódik össze jóval gyengébben, mint az kovalens kötés esetében jellemző, amit a 303 pm-es viszonylag nagy kötéstávolság is igazol. A két technéciumatomot oktahedrális alakzatban veszi körül a 10 karbonilligandum.
Az ábrán látható szerves technéciumkomplexet szintén az orvostudományban hasznosítják.
 
 
A radiológiai toxicitás függ a szóban forgó vegyülettől, a felezési időtől és a sugárzás típusától. Mindegyik izotópjával óvatosan kell bánni. A technécium-99 gyenge bétasugárzó anyag, amelyet már a laboratóriumi üvegfal is elnyel. Az elsődleges kockázatot a technécium porának belélegzése okozza, amely jelentős mértékben járulhat hozzá rák kialakulásához. A biztonságos munkához többnyire elegendő az elszívófülke, kesztyűsbox használata nem szükséges.
 
== Jegyzetek ==
{{források}}
 
== Források ==
{{fordítás|en|Technetium}}
 
== Lásd még ==