„Vörös Hadsereg (magyar)” változatai közötti eltérés

nincs szerkesztési összefoglaló
|-
|}
 
::Április 7-én kelt 7575/eln.6. számú rendelet a hadosztályok tüzérségének maradéktalan felállítását rendelte el. Április 8-án kelt 7848/eln.37 számú rendelet a repülőcsapat átszervezését határozta el. Ezt követően azonban egy más és igen fontos rendelet született, amely meglepő is lehet egy központi irányítású diktatórikus állam ez az április 11-én kelt 407/66. hdm. számú rendelet, ami megtiltotta a direktoriumoknak, hogy beavatkozzanak a katonai kérdésekbe. A Vörös Hadseregben is fel álltak a [[forradalmi katonai törvényszék]] intézménye, amit a 10618/912 számú körrendelet rendszeresített.
::Április 13-án kelt 7701/eln.6. számú rendelet megalakította a [[Felvidéki Vörös Ezred]]-et az április 14-én kelt 7950/eln.9. számú rendelet pedig a [[Ruszin Vörös Gárdahadosztály]]-t.
::Az április 21-én valamint az április 26-án keltezett rendeletek (8434/eln.6.-8432/eln.32.) 1-1 aknavető üteg és távbeszélő szakasz felállítását rendelte minden hadosztályok számára. A toborzottak száma is sokat változott április 9-én: 37788 fő; április 12-ig: 48196 fő. Ezzel kapcsolatban hozták azt a 9000/eln.6. számú rendeletet,amely arról rendelkezett,hogy kormányzótanács és munkástanács fele valamint az összmunkásság fele kimegy a frontra harcolni. Ezért adták ki április 23-án a 8335/eln.31. számú rendelkezést, ami a vörös hadseregbe való belépés kötelezettségére vonatkozott.
 
===A toborzottak összlétszáma===
8

szerkesztés