Főmenü megnyitása

Módosítások

A [[Porosz Királyság]] a [[Königgrätzi csata|königgrätzi csatában]] legyőzte az osztrák és szász seregeket. Az osztrák császár az 1866. augusztus 23-án aláírt [[Prágai béke (1866)|prágai békével]] elismerte a [[Német Szövetség]] feloszlását, a német területek újrarendezését porosz vezetéssel (Nassau annexiójával bezárólag). A tervezett észak-schleswigi népszavazásra soha nem került sor. Ausztria 40 millió [[porosz tallér]] háborús jóvátételt fizetett valamint lemondott [[Olaszország]] javára [[Veneto]] tartományról. Ezenkívül az osztrák vezetés egyedül maradván belátta a magyarokkal való kiegyezés elkerülhetetlenségét.
 
== Az Észak-NémetÉszaknémet Szövetség megalakulása ==
1866. augusztus 18-án a Majnán túli észak-német hercegségek és a [[Hanza-szövetség|Hanza-városok]] Poroszország vezetésével (Augusztusi Szövetség) létrehozták az Észak-NémetÉszaknémet Szövetséget, ekkor 15 tagállammal. Az Észak-NémetÉszaknémet Szövetséghez tartozott Poroszország Majnától délre fekvő területe, a Württemberg és Baden közé beékelődött Hohenzollern-tartomány. A katonai szövetség egy évvel később, 1867-ben vált a szerződő partnerek egyetértésével alkotmányos szövetséggé, azaz szövetségi állammá. Az alkotmány szövegét Bismarck fogalmazta és figyelt arra, hogy a szöveg elég homályos maradjon abban a tekintetben, hogy az új szövetség egységes állam illetve államszövetség-e.
 
Bajorország, Württemberg, Baden, valamint a Hesseni Nagyhercegség a Dél-német Szövetségbe (Süddeutscher Bund) tömörültek, de ennek sem különösebb politikai súlya sem gyakorlati jelentősége nem volt. Hessen-Darmstadt, valamint a Majnától északra fekvő területei, Felső-Hessen (Oberhessen) részben az Észak-német Szövetség tagjai lettek. Ausztria, Luxemburg és Liechtenstein, amelyek előzőleg a Német Szövetség tagjai voltak, nem csatlakoztak egyik szövetséghez sem. Poroszország ekkor még nem törekedett befolyásának kiterjesztésére a Majnán túli dél-német államokra, mivel egy ilyen lépés provokálta volna Franciaországot. Ezt Bismarck ekkor még el akarta kerülni.