Főmenü megnyitása

Módosítások

nincs szerkesztési összefoglaló
Jane beszédet intézett a néphez, mielőtt a vérpadra lépett volna:
,, Jó keresztények! Meghalni jöttem ide, és nem is vonom kétségbe ítéletem jogosságát. Ám az ok, amiért Őfelsége, a királynő halálra ítélt engem, nem volt valós. Esküszöm, előttetek, és Isten előtt, hogy ártatlan vagyok az ellenem felhozott vádakban. "
Ezután odanyújtotta kesztyűit és zsebkendőjét a mellette álló szolgálóleánynak, s ezt mondta: ,, Ó, Uram, neked ajánlom lelkemet! "
A hóhér ekkor azt mondta neki: ,, Bocsásson meg nekem, azért amit most tenni fogok. "
Erre a lady azt felelte: ,, Tiszta szívvel megbocsájtok Önnek, és imádkozom, hogy gyorsan végezzen velem. "
Ekkor az asszony azt kérdezte hóhérjától: ,, Levágja a fejemet, még mielőtt ráhajolnék a tönkre? "
A hóhér erre: ,, Nem, Mylady. "
Jane azután bekötötte a szemét, s vakon elkezdte keresni kezeivel a tönköt, ám csupán ügyetlenül a levegőt markolászta, amitől teljesen kétségbeesett, s sírva ezt kérdezte: ,, Most mit tegyek? Hol van a tönk? "
Sir Thomas Brydges, a Tower helyettes hadnagya segített Jane-nek megtalálni a rönköt, amire a lady ráhelyezte fejét, s kimondta élete utolsó szavait: ,, Uram, irgalmazz nekem, s fogadd magadhoz lelkemet! "
Ekkor a hóhér lesújtott bárdjával, s egy pillanat múlva Jane Grey már halott volt.
 
Jane-t és férjét a Szent Péter Kápolnában helyezték végső nyugalomra, a Tower Green északi oldalán. Február 19-én Jane apját is lefejezték, halála után özvegye, Frances Grey újból férjhez ment, ezúttal a királynő főlovászmesteréhez, Adrian Stokes-hoz, 1555 márciusában. (Egyes feltételezések szerint Frances már három héttel férje kivégzése után nőül ment Stokes-hoz.) Mária megengedte, hogy az asszony az udvarnál maradhasson két életben maradt leányával, Catherine-nel és Mary-vel. Lady Frances 1559. november 20-án hunyt el, 42 éves korában.
 
Névtelen felhasználó