„Ideológia” változatai közötti eltérés

Az „Iszkra” 16. számában ''Politikai agitáció és „osztályszempont” '' című írásában a következőképpen ír ugyanerről:
 
:„A szociáldemokráciának mindenkor és következetesen ki kell terjesztenie a munkásmozgalom befolyását a mai társadalmi és politikai élet minden területére. Nemcsak a munkások gazdasági harcát kell vezetnie, hanem a proletariátus politikai harcát is; egy pillanatra sem szabad szem elől tévesztenie végcélunkat, állandóan propagálnia kell a proletár ideológiát – a tudományos szocializmus tanítását, vagyis a marxizmust, meg kell óvnia a hamisításoktól és tovább kell fejlesztenie.Fáradhatatlanul harcolnunk kell minden burzsoá ideológia ellen, bármilyen divatos és csillogó köntösben jelenik is meg.”<ref>V. I. Lenin: ''Politikai agitáció és „osztályszempont” '' (LÖM) 6. köt. 249. old.</ref>
 
 
A ideológiakutatás elindítója [[Mannheim Károly]] „Ideológia és utópia” c. nagy hatású könyve volt 1929-ben.