„Ideológia” változatai közötti eltérés

 
*Destutt de Tracy: ''Éléments d’ideologie.'' 5 kötet, Paris 1801–1815.
*[[Karl Marx]][[Friedrich Engels]]: ''[[A német ideológia]].'' in.: Karl Marx és Friedrich Engels művei (MEM) 3. kötet, Kossuth Könyvkiadó, Budapest 1976. 11–538. old. ISBN 9630903555
* [[Vlagyimir Iljics Lenin|V. I. Lenin]]: ''Mi a teendő?'' V. I. Lenin Összes Művei (LÖM) 6. köt. Kossuth Könyvkiadó, Budapest 1964. 1–176. old.
*[[Mannheim Károly|Karl Mannheim]]: ''Ideology and Utopia. An Introduction to the Sociology of Knowledge.'' London 1954.
*Daniel Bell: ''The End of Ideology. On the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties.'' New York 1962. 393 old.
*Jerzy J. Wiatr: ''Az „ideológia alkonya”?.'' Kossuth Könyvkiadó, Budapest 1969. 310 old.
*Sándor Pál: ''Az ideológiáról.'' Gondolat Kiadó, Budapest 1972. 341 old.
*[[Lukács György]]: ''A társadalmi lét ontológiájáról. II. kötet, Az ideológia problémája.'' Magvető Kiadó, Budapest 1976. 448–562. old
*Ludassy Mária: ''Az ideológusok.'' Világosság 1977/10.
*Tütő László: ''A kritikai ideológiatörténet-írás kérdése Marxnál. in.: Az élő Marx.'' Kossuth Könyvkiadó, Budapest 1983. 101–132. old
*[[Mészáros István (filozófus)|Mészáros István]]: ''The Power of Ideology.'' Harvester Wheatsheaf, Hemel Hempstead, 1989.
* [[Kiss Viktor]]: ''Marx & ideológia.'' L'Harmattan, Budapest 2011. 302 old. ISBN 9789632363905
 
== Források ==