„Tolerancia” változatai közötti eltérés

6 845 bájt hozzáadva ,  8 évvel ezelőtt
(helyesírás-ellenőrzés)
* a jogegyenlőség elfogadása,
* az [[erőszak]] elutasítása
 
 
A további definíciók az UNESCO alapító okiratából származnak.
 
== Előszó (részlet) ==
 
Figyelembe véve, hogy az ENSZ alapokirat kijelenti:
MI, AZ EGYESÜLT NEMZETEK NÉPEI, elhatároztuk,hogy megmentjük a jövő nemzedékét a háború borzalmaitól, amelyek életünk folyamán kétszer zúdítottak kimondhatatlan szenvedést az emberiségre, hogy újból hitet teszünk az alapvető emberi jogok, az emberi személyiség méltósága és értéke... mellett,...hogy ebből a célból türelmet gyakorolunk és egymással jó szomszédként békességben élünk együtt.
 
Utalással az UNESCO Alapokmányának bevezetőjére, melyet 1945. november 16.-án fogadtak el, leszögezték, hogy a béke, amennyiben megőrizhető, az emberiség intellektuális és morális szolidaritásán kell alapuljon.
 
Utalással az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára megerősíti: "minden embert megillet a gondolat, a lelkiismeret, és a vallás szabadsága,(18. cikkely), a szólás szabadsága (19. cikkely), és az oktatás elő kell segítse a megértést, toleranciát és barátságot minden nemzeti, faji vagy vallási csoport közt".(26. cikkely)
 
== 1. Cikkely - a tolerancia jelentése ==
 
 
1.1 a tolerancia világunk gazdag és változatos kultúráinak, ezek kifejeződési formáinak és a humanitás módozatainak tiszteletét, elfogadását és megbecsülését jelenti. Ezt segíti a tudás, a nyitottság, a kommunikáció, a gondolat szabadsága, a lelkiismeret és a hit. A tolerancia harmónia a különbözőségben. Ez nem csak morális kötelesség, de politikai és jogi követelmény. A tolerancia az erény mely lehetővé teszi a békét, hozzájárul ahoz, hogy a háború kultúráját felváltsa a béke kultúrája.
 
1.2
a tolerancia nem engedmény, leereszkedés vagy elnézés. A tolerancia mindezek felett álló '''aktív hozzáállás''', melyet az egyetemes emberi jogoknak és mások alapszabadságának felismerése sarkall. Semmilyen körülmények között nem használható a fundamentális értékek sérülésének helyreigazítására. A toleranciát egyének, csoportok és államok gyakorolják.
 
1.3
a tolerancia felelősséget jelent az emberi jogok, a pluralizmus (beleértve a kulturális pluralizmus), a demokrácia és a jogszabályok fenntartásában. Elutasítja a dogmatizmust és az abszolutizmust és megerősíti a nemzetközi emberi jogok képviseletei által felállított mércét.
 
1.4 az emberi jogok tiszteletével egységben a tolerancia gyakorlása nem jelenti a társadalmi igazságtalansággal vagy kirekesztéssel szembeni toleranciát, vagy bárkit elbizonytalanítani
meggyőződésében. Ez azt jelenti, elfogadjuk a tényt, hogy az embernek,- mely természeténél
fogva különféle megjelenésében, állapotában, beszédében, viselkedésében és értékrenjében,-
joga van a békés egymás mellett éléshez, és ahhoz, hogy önmaga legyen. Jelenti, hogy bárki nézetei nem kényszeríthetők másikra.
 
 
== 2. Cikkely - állami szint ==
 
2.1 a tolerancia állami szinten igazságot és pártatlan szabályozást követel meg, valamint jogszabályi megerősítést és adminisztratív folyamatot. Szükséges még, hogy a gazdasági és szociális lehetőségek mindenki számára elérhetőek legyenek megkülönböztetések nélkül. A kizárás és marginalizálás frusztrációhoz, ellenségességhez és fanatizmushoz vezet.
2.2 A toleránsabb társadalom érdekében az államoknak ratifikálni kell a meglévő nemzetközi emberi jogi egyezményeket, és az új szabálytervezeteket kell alkotnia ahol szükséges annak érdekében, hogy megteremtődjön az eljárásbeli egyenlőség és lehetőség a társadalom minden csoportja és egyének számára.
2.3 Nélkülözhetetlen a nemzetközi béke érdekében, hogy az egyének, a közösségek és a nemzetek elfogadják, tiszteljék az emberisége egészének multikulturális karakterét. Tolerancia nélkül nincs béke, béke nélkül nincs fejlődés vagy demokrácia.
 
2.4 Az intolerancia a sebezhetőbb embercsoportok marginalizációjának formáját veheti fel, vagy ellenségességet, diszkriminalizációt is velük szemben. Ahogy az a Faji és Faji Előítélet Deklarációjában megerősítést nyert, minden egyénnek és embercsoportnak joga van mássághoz. (1.2 Cikkrész)
 
 
 
== 3. Cikkely - szociális dimenziók ==
 
3.1 a modern világban a tolerancia még alapvetőbb fontosságú mint valaha bármikor.
 
Korszakunkban, melyet a gazdasági globalizáció, a gyors változás, kommunikáció, integráció és a szabadság fémjelez, a nagyszabású migrációk, a lakosság átköltözése, az urbanizáció és a változó szociális minták jellemeznek. Mivel a világ minden része a diverzitással jellemezhető, az eszkalálódó intolerancia és küzdelem potenciális fenyegetés minden régióban. Nem szűkíthető le egyetlen országra sem, hanem globális fenyegetés.
 
3.2 tolerancia szükséges egyének közt, családban és közösségi szinten. A toleranciát és a nyitott attitűd megfogalmazódását elősegíteni a kölcsönös figyelem és szolidaritás jegyében lehet iskolákban, egyetemeken, informális oktatásban, otthon és munkahelyen. A kommunikációs csatornák abban a helyzetben vannak, hogy konstruktív részt vállalhatnak a szabad és nyílt dialógusban, terjeszthetik a tolerancia értékeit, felhívhatják a figyelmet az intoleráns csoportokkal és ideológiákkal szembeni közöny veszélyeire.
 
3.3 Ahogy ez az UNESCO Fajokról és Faji előítéletről szóló deklarációjában megerősítést nyert, intézkedések szükségesek az egyének és csoportok méltóságbeli és jogi egyenlőségének biztosítására amikor csak szükséges. Ebben az értelemben különös figyelem illeti meg a szociálisan vagy gazdaságilag hátrányos helyzetbe került sebezhető embercsoportokat, különös tekintettel lakhatásukra, foglalkoztatásukra és egészségükre, valamint kultúrájuk és értékeik eredetiségében tiszteletet érdemelnek, meg kell könnyíteni szociális és foglalkoztatási fejlődésüket, integrációjukat, főként az oktatáson keresztül.
 
3.4 Megfelelő tudományos oktatást és hálózatot kell biztosítani ahhoz, hogy a globális kihívásra a nemzetközi közösségek válaszát koordinálják, beleértve az alapvető probléma társadalomtudományok általi vizsgálatát, kutatását, figyelemmel kísérését. Ezzel segítik a közösségi államokat a megfelelő eljárás és iránymutatás megfogalmazásában.
 
==Forrás ==
*http://www.menszt.hu/tudnivalok_az_egyesult_nemzetek_szervezeterol/az_egyesult_nemzetek_alapokmanya/az_egyesult_nemzetek_alapokmanya]- idézet az alapokmányból
 
[[Kategória:Események]]
 
[[en:International_Day_for_Tolerance]]
 
== Lásd még ==