„Hínajána” változatai közötti eltérés

Nincs méretváltozás ,  9 évvel ezelőtt
link igazítás
(bhakti link)
(link igazítás)
| 4
| A [[Srávaka|srávakák]] és a pratjékabuddhák megnyugszanak a [[Nirvána|nirvánában]].
| apratisthita-nirvána (meg-nem-állapodott n.; szinonimák: avi-nivartana: visszatántoríthatatlan; advaja: nem-kettős; ásraja-parávritti: az alap átfordítása; advaya-dnyána: kettősség-nélküli tudás):<br />pradnyá: [[szamszáraszanszára]] - nirvána<br />karuná: nirvána - szamszáraszanszára<br />
(a bódhiszattva a nirvánában sem nyugszik meg, mert a lelkében élő tökéletes jóság arra ösztönzi, hogy mindaddig visszaszülessen a földre, míg van megmentendő tökéletlen lélek a földön, akit taníthat, vagy a tökéletességre vezető útra irányíthat)
|----- bgcolor="#F0F8FF"
| 5
| nirvána: a létezésen túli szféra, transzcendens entitás, amit a szabadulás során lehet elérni (nem-okozott, nem-létrehozott) - a szamszáraszanszára és a nirvána kettőssége
| lételméletileg: szamszáraszanszára=nirvána - a nirvána a szamszáraszanszára benne rejlő jellegzetessége, amely alapos vizsgálódás után mutatkozik meg;
nem "odaát", hanem: tudatában lenni eme alapvető azonosságnak/nézőpontváltás<br />
maradékos nirvána: az arhatnak vannak [[Szkandha|szkandhái]], de nem teremt [[Karma#Karma a buddhizmusban|karmát]]<br /> maradéktalan nirvána: parinirvána
| 6
| buddhaiság: egy világkorszakban egy Buddha; [[Gautama Sziddhártha|Sákjamuni]] halálával vége szakadt a kinyilatkoztatásnak - lezárt kánon
| [[buddhaiság]]:<br />• nem élőlény, hanem: mindig jelenlevő minőség, transzcendens princípium (vö. a mahászanghikák lókottaravádája), ami mindenhol megnyilvánul (emellett csökken az [[arhat]] tekintélye)<br />• a buddhák a [[Dharmakája]] megtestesülései (Sákjamuni: Nirmánakája)<br />• lehetőség van további kinyilatkoztatásra→nyitott kánon hitelesítési módszerek: (mikor buddha-vacsana valami?)<br />(1) Az igazságot fejezi ki;<br />(2) a [[Dharma (vallás)#Dharma a buddhizmusban|Dharmáról]] szóljon;<br />(3) az erkölcsi szennyeződések feladására ösztönözzön;<br />(4) ne a szamszáraszanszára, hanem a nirvána jellegzetességeit tükrözze
|----- bgcolor="#F0F8FF"
| 7