„2. magyar hadsereg” változatai közötti eltérés

aNincs szerkesztési összefoglaló
Az 1941-es év végéig Magyarország az ún. [[Kárpát-csoport]]tal (ennek alárendeltségébe tartozott a [[Gyorshadtest]], az 1. hegyi és a 8. határvadász dandár), majd [[július 8]]-tól csak a Gyorshadtesttel, novembertől pedig a [[Magyar Megszálló Erők]]kel (5 dandár) vett részt a Szovjetunió elleni háborúban. Az [[1942]]-es év elején azonban a német hadvezetés egyenesen követelésekkel lépett fel a magyar katonai vezetéssel szemben, a háborúban való részvételt illetően. Ahogy a Honvédség vezérkari főnöke, [[Szombathelyi Ferenc]] fogalmazott: ''„Ha eddig azon az állásponton voltak velünk szemben, hogy ha mindenáron részt akarunk venni a háborúban, akkor részt vehetünk, úgy most 1941 végén az eddigi önkéntes részvételünkből egyszerre kötelességet csináltak.”''
 
A német követelések először Hitler [[1941]]. [[december 29.]] – [[1942]]. [[január 1.]] között [[Benito Mussolini|Mussolininek]], [[Ion Antonescu|Antonescunak]] és [[Horthy Miklós|Horthynak]] írt leveleiben jutottak először kifejezésre. Legfőbb oka a [[Barbarossa-terv]] meghiúsulása és az [[1941]] végi és [[1942]] eleji szovjet ellentámadás során elszenvedett nagy német veszteség volt, ami arra sarkallta a németeket, hogy az eddiginél nagyobb arányban vegyék igénybe szövetségeseik haderejét.
 
[[Wilhelm Keitel]] vezértábornagynak január végi [[Bukarest|bukaresti]] tárgyalásai során sikerült megállapodnia Antonescuval a fronton harcoló és megszálló feladatokat ellátó román csapatok számának 26 hadosztályra növeléséről, ám ezt a románok két feltételhez kötötték. Az egyik az volt, hogy Magyarország is vállaljon nagyobb szerepet a keleti hadjáratban, valamint követelték, hogy Németország garantálja Románia területi épségét a háború alatt Magyarországgal és Bulgáriával szemben. A német hadvezetés tisztában volt a Magyar Királyi Honvédség gyenge felszereltségével, de úgy gondolták, hogy a német csapatok szárnyainak biztosítására ugyanúgy felhasználhatók lesznek, mint a jobban felszerelt román és olasz hadtestek.
Névtelen felhasználó