„Ige (vallás)” változatai közötti eltérés

 
==Az Ige (Logosz)==
A zsidó-keresztény hitvilág alapélménye az a bizonyosság, hogy ''[[Isten]] kapcsolatot teremtett a világgal''. Az [[Ószövetség]] valóságos tárháza Isten különböző megjelenéseinek. E teofániáknak számos módja lehet: vízió, álom, eksztázis vagy sugallat, esetleg angyal útján, továbbá temészeti jelenségekben és történelmi eseményekben (egyes szakaszok a Bibliában arra látszanak utalni, hogy a megjelenéseknek hierarchiája van, mégpedig az emberi figyelmetlenségnek megfelelően egyre erősebb figyelmeztetések, közlések követik egymást).
 
::''„Ezeken az Isten-megjelenéseken túl a kinyilatkoztatásnak legnagyobb jelentőségű sajátos formája az ószövetségben az ''Isten szava'', »dabar Jahve«. Izrael nagy privilégiuma és Jahve ajándéka választott népe számára, hogy »szólott hozzá az Úr«. Bár az egész népet illeti ez az ajándék, a Szentírás nem hoz olyan esetet, amikor egész Izrael hallotta volna Isten beszédét. [...] Ez lett az ószövetség alap-meggyőződése, hogy bár Isten igéje mindannyiuknak szól, ezt nem közvetlenül intézi hozzájuk, hanem egyes kiválsztottak közvetítésével. Ezek voltak a próféták, akiknek ajkán a szinte mágikus erejű »dabar Jahve« 225-ször így szignálva – jelenik meg.”''&nbsp;<ref>Koncz, 14–15. o.</ref>