„Szandaszőlős” változatai közötti eltérés

a (Összetett égtájak kötőjelmentesítése és kisbetűsítése kézi ellenőrzéssel. A délkelet, északnyugat stb. egy szóba írandó!)
 
Szandaszőlős területe az [[neolitikum|újkőkor]] óta lakott: a régészeti ásatásokon neolitikus, bronzkori telepek, [[rézkor]]i, bronzkori sírok, szarmata és népvándorlás kori gödrök; szarmata, [[gepida]], [[honfoglalás]] kori, [[10. század|10]]-[[11. század]]i temetők kerültek elő. Szolnokon és a város környékén több szkíta kori lelőhelyet is találtak, Szandaszőlősön pedig egy bögre került elő az ásatásokon. A szkítákat a kelták váltották fel, majd ezt követően az iráni eredetű szarmaták telepedtek le a város környékén. A szarmata népesség valószínűleg hol hadban, hol kereskedelmi kapcsolatban állt a [[Római Birodalom]]mal, mivel a feltárt leletek között sok római pénz, fegyver, ékszer és kerámia is akad. A népvándorlás időszakában a Szolnok környékén élő szarmatákat a gepidák vonták uralmuk alá. [[1952]]-ben a katonai repülőtér bővítésekor 223 szarmata és gepida sírt tártak fel, ahonnan igen gazdag leletanyag: aranyozott és díszes fibulák, vasfegyverek, csontfésűk, övkapcsok és edények kerültek napvilágra.
 
{{idézet 2|Én kül Szolnoknak sükeres térségeit áldom,
:hol rëmëgő szëmeimbe az első
napragyogás ötlött. Itt hempëlyëg enyves iszapjánn
:a' Tiszavíz; itt omlik ölébe
Zagyvánk. Egybevëgyűltt vizeinn a' szőke folyónak
:a' szép híd: a' Szandai dombig
két sor fűzfa között izmos töltésëk; utánnok
:szőllők a' Varsányi határig.|[[Verseghy Ferenc (költő)|Verseghy Ferenc]]: Külső Szolnok<ref>[http://mek.oszk.hu/01100/01119/01119.htm#92 Verseghy Ferenc összes költeménye] a Magyar Elektronikus Könyvtárban</ref>}}
 
{{idézet 2|Szanda, puszta, Külső-Szolnok vármegyében, Szolnokhoz 1 óra: 11 kath. lak. Határa homokkal vegyes; sok buzát, kukoriczát termeszt; szőlőskertje is van. Innen Szolnokig egy erős töltés vezet, melly országutul szolgál, s a Tisza árvizét visszatartja. gr. Keglevich Miklósé volt, most birja Vodianer Sámuel örök.|Magyarország geográfiai szótárából}}
Névtelen felhasználó