Főmenü megnyitása

Módosítások

599 bájt hozzáadva ,  6 évvel ezelőtt
ezek nem szubjektív tények, a nevezett forrásban a Veszedelmes moldovánokban is olvashatunk róla, azonkívül magától értetődőnek tűnik a moldáv vezetők ezen lépése
 
Egy 2009-es közvéleménykutatás szerint a fiatal korosztály egyre inkább úgy érzi, hogy a moldáv identitás egyazon lényegűnek tekinthető a román nemzeti identitással. 1998-ban még kevesebben mondták, hogy a románokkal azonosak lennének. Ennek ellenére még mindig kevés azoknak az aránya, akik teljes egészében románnak ítélik önmagukat és az ország lakóit. 1992-ben még az ország lakosságának 87%-a egyöntetűen moldovánnak tartotta magát és elutasította a román identitást.
 
A történelmi dokumentumok garmadája is egyértelműen igazolja, hogy az orosz hódításig Besszarábia lakói is románnak tartották magukat, bár két külön államban éltek, viszont az államok közötti fúzió a 16. századtól erősödött és a 18. században a román fejedelmek a két ország (és [[Erdély]]) egyesítésén voltak.
 
=== A moldáv értelmiségek vélekedései az indentitásról ===
A szovjet propaganda könnyűszerrel tudott érvényt szerezni állításainak az elmaradott vidéki lakosság körében, mely nem rendelkezett magasabb fokú iskolázottsággal. A továbbiakban saját értelmiséget is neveltek ki maguknak, de akadtak szovjetektől független moldovai értelmiségiek, akik eltérőena valós tények alapján minősítették Besszarábia lakosságának nemzeti hovatartozását.
 
[[Alexei Mateevici]] besszarábiai költő, aki a moldáv himnusz a ''Limba noastră'' (Mi nyelvünk) szerzője, úgy nyilatkozott, hogy a moldávok a régi Moldva utódai, de a román nemzet testének részét képezik, akik [[Havasalföld]]ön, [[Bukovina|Bukovinában]] és Erdélyben élnek.
A szovjet állam névleg támogatta a nemzetiségek egyenjoguságát, de a színfalak mögött folytatódott az erőszakos oroszítás. Az ország lakossága kétnyelvű lett és a vezetésben is orosz dominancia érvényesült, amely napjainkban is többé-kevésbé megmaradt még.
 
Jóllehet Romániaban is maradtak regionális identitások, így Bukovinában, [[Munténia|Munténiában]], Moldvában és a [[Bánság]]ban is, ámamelyek mindezvisszavezethetőek az idegen (magyar, vagy osztrák) uralmakra. Ám ez nem járt külön bukovinai, vagy bánsági és munténiai nemzeti identitás kialakításával, s a helyi nyelvjárások sem válltak külön nyelvekké, mint más nyelvek esetében.
 
== A moldáv nemzetpolitika ==
A függetlenség 1991-es elnyerése után a moldáv állam vezetői, aahogy moldávokszuverenitásukat szuverenitásátmegőrizzék, őriztékfolytatták a szovjet propaganda történetietlen moldáv eszméjét, sőt nacionalista moldáv törekvések ezt a romániai Moldva régióra is ki akarták terjeszteni. Romániában a kommunista berendezkedés miatt nem képezte 1989-ig semmilyen vita tárgyát Moldova és Románia, ugyan akadtak még az 1930-as években olyan csoportosulások, amelyek a két ország egyesülését szovjet vezetés alatt szerették volna, így akkor Nagy-Románia is szovjet szocialista köztársasággá válna, de ebből nem lett semmi. Így a szovjet vezetés a moldáv és román nemzet elkülönítésére törekedett, amelyhez szinte minden eszközt felhasználtak.
 
A szomszédos államok az egyensúlyok felborulásától tartva nem látják jónak a két ország esetleges egyesülését. Ez a probléma eredményezte még Transznisztria leválását, amit ugyan senki nem ismer el. Azon a területen még ma is cirill ábécével írják a moldáv (román) nyelvet és ha netán Transznisztria véglegesen leszakadna Moldovától, úgy csak ott maradna fenn már a moldáv nemzet eszméje.
A moldáv kommunista vezetés látványos [[2009-es moldovai zavargások|2009-es bukása]] felerősítette a moldáv-román egyesülés folyamatát: Románia megnövelte a Moldovának nyújtott támogatást és egyre többen tartják elképzelhetőnek a két ország lassú egyesülését.
 
Románia vezetői és polgárainak egy része úgymond veszélyesnek tartja a moldáv nemzet fogalmát, mert ez megkérdőjelezné a román nemzet egységét és oszthatatlanságát, s további szakadásokat hozna magával az egyes régiók esetében, igaz a moldáv nacionalisták Moldvára vonatkozó elképzelései mára életképtelenné váltak.
 
== Irodalom ==
1 240

szerkesztés