„Formális nyelv” változatai közötti eltérés

a
[nem ellenőrzött változat][nem ellenőrzött változat]
 
=== Egyéb műveletek ===
* konkatenáció – <math>L_{1}L_{2}</math> – ''konkatenáció'' vagy ''összekapcsolás'' művelet előllítjaelőállítja az összes <math>vw</math> formájú jelsorozatot, ahol <math>v</math> egy <math>L_{1}</math>-ből származó jelsorozat, és <math>w</math> a <math>L_{2}</math>-ből származó jelsorozat.
* A ''right quotient'' – <math>L_{1}/L_{2}</math> – ''különbségképzés'' művelet az <math>L_{1}</math> és <math>L_{2}</math> nyelvek között előállítja az összes olyan <math>L_{2}</math>-ben létező <math>w</math> jelsorozatot, amely jelsorozatok az <math>L_{1}</math> nyelvben <math>vw</math> formában fordulnak elő (ahol <math>v</math> jelsorozat az <math>L_{1}</math> nyelvben létezik).
* A ''tranzitív lezárt'' (lezárt, lezárás, angolul ''[[Kleene star]]'', Kleene csillag) – <math>L_{1}^{*}</math> – a tranzitív lezárt művelet előállítja az összes <math>w_{1}w_{2}...w_{n}</math> formában leírható jelsorozatot, ahol a <math>w_{i}</math> jelsorozat az <math>L_{1}</math> nyelvben létezik és <math>n \ge 0</math>). Meg kell jegyezni, hogy az <math>n = 0</math> értékadás megengedett, tehát az <math>\epsilon</math> üres jelsorozat '''mindig''' része a <math>L_{1}^{*}</math> nyelvnek, minden <math>L_{1}</math> nyelvre! (Ha az eredeti nyelv nem is tartalmazta az üres jelsorozatot, a tranzitív lezártja akkor is tartalmazni fogja!) A legalább egy betűt (karaktert) tartalmazó nyelvek tranzitív lezártja végtelen számosságú; az elnevezés onnan származik, hogy a tranzitív lezárt az összes olyan elemet tartalmazza, ami az eredeti nyelv szavaiból kiindulva konkatenációk tetszőleges egymás után alkalmazásával megkapható (lezárt, mert ez a „legnagyobb” ilyen halmaz, elemeinek konkatenációjával már nem bővíthető).