Főmenü megnyitása

Módosítások

nincs szerkesztési összefoglaló
Az '''Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlése''' '''(UNGA / GA)''' az [[Egyesült Nemzetek Szervezete|ENSZ]] öt legfontosabb bizottságának egyike, s az egyetlen, melyben minden tagállam ugyanolyan formában képviseltetheti magát, és minden tagnak egy szavazata van. Hatáskörébe tartozik a költségvetés nyomon követése, a [[Egyesült Nemzetek Szervezete Biztonsági Tanácsa|Biztonsági Tanács]] nem állandó tagjainak kiválasztása, aza ENSZ egyéb szervezeteitől érkező jelentések elfogadása,Gazdasági és közgyűlésiSzociális határozatiTanács formábanvalamint ajánlásoka meghozatala.<ref>[http://www.un.org/aboutun/charter/chapter4.htmGyámsági CHARTERTanács OFtagjainak THE UNITED NATIONS: Chapter IV]megválasztása. UN.org.</ref>Ajánlás Szélesértékű témakörbenhatározatait alakítottakétharmados megszavazattöbbséggel neki alárendelt szerveit.<ref>[http://www.un.org/ga/subsidiary/ General Assembly: Subsidiary organs]. UN.orghozza.</ref>
 
Feladata az ENSZ egyéb szervezeteitől érkező jelentések elfogadása, és közgyűlési határozati formában ajánlások meghozatala.<ref>[http://www.un.org/aboutun/charter/chapter4.htm CHARTER OF THE UNITED NATIONS: Chapter IV]. UN.org.</ref>
 
A Közgyűlés évente egy rendes ülésszakot tart, amely szeptember harmadik keddjén kezdődik és általában karácsonyig tart. Szükség esetén a főtitkár rendkívüli vagy sürgős rendkivüli ülésszakot is összehívhat.
 
Széles témakörben alakította meg neki alárendelt szerveit.<ref>[http://www.un.org/ga/subsidiary/ General Assembly: Subsidiary organs]. UN.org.</ref>
 
A Közgyűlés eddigi tevékenysége számos kimagasló és történelem formáló ajánlást és határozatot eredményezett:
*1948 [[Emberi jogok egyetemes nyilatkozata]].
*1959 Általános és teljes fegyverzet leszerelési határozat.
*1960 A gyarmati országok függetlenségéről szóló nyilatkozat.
*1966 Polgári és politikai egységokmány.
*1969 A szociális haladásról és fejlődésről szóló nyilatkozat.
*1974 Az új gazdasági rendről szóló nyilatkozat.
:Az államok gazdasági jogainak és kötelezettségeinek chartája.
*1975 A fejlesztés és nemzetközi gazdasági együttműködési határozat.
*1980 Az elmaradott országok akcióprogramja.
 
== Jegyzetek ==