„Eger ostroma (1552)” változatai közötti eltérés

a
''Zoltai István szép lovagokval,''<br>
''Az Bornemissza Gergely deákval,''<br>
''Bémentek vala nagy szép drabantokval''|Tinódi Lantos Sebestyén: Eger vár viadaljáról való ének história (részlet)}}
 
A várkapítány további futárokat küldött Perényi és Bebek Ferenc főurakhoz július 26-án, és Teuffel német zsoldosvezér még mindig azt tudta csak jelenteni a főhercegnek, hogy Eger és Szolnok őrségének száma nem elegendő, ha ostromuk bekövetkezik. Dobó István a segítségadást sürgető királyi leveleket külön futárokkal küldte szét a felvidéki megyékhez, amelyekben hadisegélyt kért. Legjobb felderítőit elküldte Budára, [[Hatvan]]ba, a [[Temesköz|Temes vidékre]], [[Várad]]ra. A hónap végére már tudták, hogy a budai pasa is Eger ellen vonul, erre a királyi haderőt az elesett [[Drégely vára]] ellen küldte, hogy a budai pasát lekössék és ne vonuljon Eger ellen. Miksa felszólította a vármegyéket azonnal küldjék a megígért csapatokat Egerbe, és utasította Teuffel győri főkapitányt, [[Sforza Pallavicini]] zsoldosvezért ([[Fráter György]] gyilkosát<ref>[http://mek.oszk.hu/00800/00840/html/jokai115.htm Jókai Mór: Fráter György]</ref>) és Sbardelatti váci püspököt, hogy együttesen 300 darabont küldjenek Egerbe. [[Balassa Menyhért]] dunáninneni országos főkapitánynak Temesvár eleste után Eger védelmére és felmentésére kellett volna sietnie, de 200 lovasával visszahúzódott Erdélybe, a nemesi felkelés összehívásának sikertelenségére hivatkozva, bár Castaldo Debrecen és Szolnok védelmében nélkülözhetetlennek tartotta.<ref>[http://www.academia.edu/2528583/Valaszuton_uralkodok_kozott_-_Balassa_Menyhert_portreja_mint_fouri_karriertipus_At_the_point_of_choosing_between_rulers_-_Portrait_of_Melchior_Balassa_as_a_career_type_of_a_lord._In_Paletta._Szerk._Fekete_Balint_-_Nyul_Viktor._Budapest_2013._7-22 Válaszúton uralkodók között - Balassa Menyhért portréja...]</ref>
899

szerkesztés