„Bocskai István” változatai közötti eltérés

a
Rudolf végül tárgyalásokra kényszerült. Bocskai is békére hajlott, egyrészt azért, mert a szabadságharc eredményeit veszélyeztette a felkelők táborán belül a hajdúk és a nemesek egyre élesedő ellentéte, másrészt pedig azért, mert nem akarta magát a török karjába vetni, ami pedig elkerülhetetlen lett volna, ha szakít a Habsburgokkal.
 
A török [[Török porta|Porta]] [[Bocskai István koronája|koronát]] adományozott Bocskainak, de a segítség ürügyén további területeket akart magának foglalni. Az [[1606]] végén megkötött [[bécsi béke (1606)|bécsi béke]] biztosította a magyar rendi jogokat és a vallásszabadságot, valamint a hét tiszai vármegyét ([[Szabolcs vármegye|Szabolcs]], [[Szatmár vármegye|Szatmár]], [[Bereg vármegye|Bereg]], [[Borsod vármegye|Borsod]], [[Abaúj vármegye|Abaúj]], [[Zemplén vármegye|Zemplén]], [[Ugocsa vármegye|Ugocsa]]) Bocskai élete tartamára Erdélyhez csatolta. Az ugyanebben az évben megkötött, Bocskai által közvetített [[zsitvatoroki béke]] a tizenöt éves török háborúnak is véget vetett.
 
{{idézet2|''Odahozzák a koronát s az aranyos hüvelyű kardot, mindkettő gazdagon ki volt rakva drágakövekkel. A vezér beszédet mond, a fejedelem is feláll. A vezér és egy másik pasa felövezik derekára a kardot, arany és ezüst szálakkal átszőtt cobolyprémes bíborpalástot adnak rá, fejére teszik a koronát és hódolnak előtte. A fejedelem köszönetet mond, de kéri, ne kelljen elfogadnia az ajándék-koronával járó méltóságot. A koronát mint a hatalmas török császár fényes ajándékát fogadja el, de nem használatra... Ezzel leveszi a koronát és átadja nagyságos Széchy úrnak...''|Visszaemlékezés a korona átvételéről Bocatius János kassai főbíró naplójából}}
Az [[1606]] végén megkötött [[bécsi béke (1606)|bécsi béke]] biztosította a magyar rendi jogokat és a vallásszabadságot, valamint a hét tiszai vármegyét ([[Szabolcs vármegye|Szabolcs]], [[Szatmár vármegye|Szatmár]], [[Bereg vármegye|Bereg]], [[Borsod vármegye|Borsod]], [[Abaúj vármegye|Abaúj]], [[Zemplén vármegye|Zemplén]], [[Ugocsa vármegye|Ugocsa]]) Bocskai élete tartamára Erdélyhez csatolta. Az ugyanebben az évben megkötött, Bocskai által közvetített [[zsitvatoroki béke]] a tizenöt éves török háborúnak is véget vetett.
 
A szabadságharc győzelmeinek kivívóit, a hajdúk zömét István kiemelte a földesúri fennhatóság alól, és közösségi kiváltságokkal, katonáskodási kötelezettséggel a hajdúvárosokban telepítette le saját birtokán, ahogy a székelységnek is biztosította korábbi kiváltságait.
305

szerkesztés