„Mahájána” változatai közötti eltérés

a
Robot: Automatikus szövegcsere (-bódhiszattva +bodhiszattva)
a (Robot: Automatikus szövegcsere (-bódhiszattva +bodhiszattva))
 
== A mahájána kialakulása ==
A nyugati időszámítás kezdete körüli évszázadokban jelentek meg először azok a tanítások, amelyek a korai buddhista iskolák tantételeit bírálat alá vették, és új vallási elveket kezdtek hangoztatni. Ez az irányzat a buddhizmuson belül új szútrák formájában jelentkezett, amelyek nem tartoztak a régi iskolák kánonjaiba. Az új mozgalom, melynek kialakulása a Kr. u. 1-2. század fordulójára, a IV. buddhista zsinat (Kr. u. 70 körül) utáni időre tehető, egy idő után a mahájána (mahāyāna) nevet vette fel, ami azt jelenti: "nagy út". A mahájána irányzat az egyetemes együttérzést és a tökéletes felébredést hangsúlyozza, amit nézetük szerint a [[bódhiszattvabodhiszattva]]-ösvényen lehet elérni. A bódhiszattvabodhiszattva alapvető célkitűzése az, hogy elérje a teljes és tökéletes buddhaságot, hogy ez által enyhíthessen az összes lény szenvedésein.<ref>Skilton, Andrew: ''A buddhizmus rövid története''. Bp.: Corvina, 1997</ref>
 
== A mahájána buddhizmus nézetei ==
A mahájána tanítás alapját a pradnyápáramitá [[Szútra|szútrák]], képezik, melyek kifejtik, miként gyakoroljon egy bódhiszattvabodhiszattva, akit megkülönböztetnek azon alsóbbrendűnek nevezett gyakorlóktól ([[srávaka]]), akik pusztán önmaguk megszabadítására törekszenek ([[arhat]]).
 
A pradnyápáramitá szútrák tanításának középpontjában az [[üresség]] áll, mely kifejezés bár nem volt ismeretlen a nem mahájána iskolák előtt sem, itt új jelentésekkel bővült. Az üresség az önlét hiányát jelenti, vagyis hogy semmi sem létezik önmagában, saját erejénél fogva, hanem csak és kizárólag mások függvényében ([[függő keletkezés]]). De ez nem csak egy filozófiai tétel, hanem egy belső felismerés is. Az üresség felismerése az elme kötetlenségét, ragaszkodástól mentességét foglalja magában, addig a szintig, hogy az ürességhez sem ragaszkodik. Ez a szabadság teszi lehetővé a bódhiszattvabodhiszattva számára, hogy minden helyzetben képes legyen a lények megszabadítása érdekében cselekedni.
 
Indiában két fő irányzata jött létre a mahájána tanítások értelmezésének, az egyik a [[madhjamaka]], a másik a [[jógácsára]]. A madhjamaka iskola az ürességet elsősorban a nyelv felől közelíti meg, azt mondva, hogy a tévedés, a tudatlanság gyökere a fogalmainkhoz való ragaszkodás, mert a szavak keltik azt a látszatot, mintha a dolgok önálló létezők lennének. Módszere az, hogy érvelés útján cáfolja a nézeteket oly módon, hogy rávilágít azok önellentmondásosságára, miközben saját állítást nem tesz vele szemben. A nézetek ilyentén megsemmisítésével mutatja meg az ürességet, ami minden nézet elhagyása. A jógácsára iskola az ürességet az elme működésének vizsgálatával mutatja meg, kimutatva azt, hogy minden csupán egy észlelet. Bármilyen tapasztalatról is legyen szó, az mindig az elmében megjelenő élmény, ezért nincsen semmi azon túl. Ezt a szemléletet az álom hasonlatával világítják meg, miszerint miképp az álom valóságosnak tűnik, úgy az, amit a hétköznapokban valódinak gondolunk, csupán az elmében zajló folyamatok. Minthogy pedig a tapasztalatoknak nincs valódi alapja, ezért üresek.<ref>'''Paul Williams''': ''Mahāyāna Buddhism - The Doctrinal Foundations'', Routledge, Second Edition, 2009.</ref>
 
== Bódhiszattvák ==
A mahájána irányzat legfontosabb vonása a [[bódhiszattvabodhiszattva]] eszménye. A "bódhiszattvabodhiszattva" szó jelentése "felébredés-lény", ami olyan személyt jelöl, aki a buddhaság elérésére törekszik minden lény megmentésének érdekében. A bódhiszattvaságbodhiszattvaság nem mahájána újdonság, minthogy Sziddhártha Gautama is bódhiszattvabodhiszattva volt, mielőtt megvalósította volna a tökéletes felébredést. Ami azonban már mahájána jelenség, hogy követői a tanítványság ([[srávaka]]), s önmaguk megszabadításának ([[arhat]]) mielőbbi elérése helyett a buddhaságra törekedtek a minden lény irányába érzett együttérzés folyamán. Ezt az eltökéltséget fejezi ki a [[bódhicsitta]] fogalma, ami azt jelenti: felébredésre törekvés. Valaki akkor válik bódhiszattvává, ha felébreszti magában a bódhicsittát. Egy bódhiszattvabodhiszattva ezért mérhetetlen világkorszakokon keresztül azon munkálkodik, hogy segítsen minden érző lényt, s fejlessze a bölcsességét.
 
== A bódhiszattvabodhiszattva-ösvény ==
A bódhiszattvabodhiszattva-ösvény (bódhiszattvabodhiszattva-jána) az út, amelyet a bódhiszattvának meg kell tennie, ami sok-sok életet, sőt világkorszakot vesz igénybe. A bódhiszattvabodhiszattva ezt az ösvényt a [[hat tökéletesség]] (páramitá<ref>[http://dharma.blog.hu/2009/06/26/vazlat_a_hat_paramitarol Vázlat a 6 páramitáról]</ref>) állandó gyakorlása által járja be. Ezek:
 
* adakozás
117 228

szerkesztés