Főmenü megnyitása

Módosítások

 
=== A korai évek (1798-1816) ===
Leopardi lelki fejlődését a személyes-családi kapcsolatok és az adott kor történeti-kulturális viszonyainak összessége, egymásra hatása alapozta meg. Ezek az ő esetében úgy alakultak és formálódtak, hogy szinte kivétel nélkül valamennyi saját boldogtalanságának tudatát erősítette, igazolta. Szinte minden idejét tanulással tölti, amelyről ő maga is tudja, hogy milyen káros akkor, ha megakadályozza a természetes fizikai állapot adta lehetőségek kibontakozását. Talán ezért is alapvető témája marad az antik és a modern ember közötti fizikai különbség hangsúlyozása, hogy torz testben ''(dísztelen köntösben)'' sem a szépség, sem az erkölcs iránti tisztelet nem fejlődhet ki (''virtù"Virtù non luce in disadorno ammanto", v.54'' – énekli [[Szapphó]]-Leopardi). A túlzásba vitt tanulás és az ezzel járó mozgásszegény élet krónikus betegségeket és fizikai deformitást okozott nála. Leopardi korában sem lelhetett sok vigaszra. A [[Szent Szövetség]] Európája és annak rendje (a kíméletlen hatalmi logika) és az emberiség „csodás sorsa és haladása” ''("magnifiche sorti e progressive")'' Leopardit keseríti, mert a racionalizmus diadala mögött az emberi gondolkodás és képzelet rohamos elszegényedését látja meg. Sajátos [[materializmus]]a korának gondolkodásában megjelenő hamis idealizmussal szembeni álláspontot jelent. Ebbe tartozik bele a romantikával és a klasszicizmussal kapcsolatos vita, amelybe Leopardifelfogása is bekapcsolódik. A romantikát az antik művészetet teremtő szemlélettől való eltávolodással vádolja., Egzisztenciálisígy rosszérzéseaz ígya fokozatosanképzelet egzisztenciálishamis pesszimizmussáforrásává ériklesz, deakárcsak Leoparditkorának hibanaiv lennehite egyedülaz ebbőlemberiség szempontbólhaladásáról. megítélni:Személyes választottrosszérzése filozófiaiígy éselőbb erkölcsiaz álláspontjaemberiség határozottantörténelmére, egzisztenciálismajd problémái- fölé[[Luigi emelik.Blasucci]] Koraiszerint éveit művészete szempontjából- a tanulásSzapphó-énektől éskezdődően aaz nagyegész elődöklétezésre formaivonatkozó pesszimizmussá követésealakul jellemziát.
 
=== A történeti pesszimizmus korszaka ([[1816]] - [[1820]]) ===
Névtelen felhasználó