„Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium” változatai közötti eltérés

székek egyért
a (õ→ő with AWB)
(székek egyért)
[[I. Apafi Mihály|Apafi Mihály]] erdélyi fejedelem kancellárja hagyatéklevelet írt : ''„Én [[Bethlen János (főispán)|Bethlen János]] szemem elött viselvén, hogy az [[Isten]] a világi mulandó jókban csak sáfárrá tett, [[keresztyén]] kötelességünk akarván vékony tehetségem szerént felelni, testamentumomban hattam volt az udvarhelyi orthodoxa scolának 1000 aranyat...”''
Az alapítványt nemsokára megerősíti a fejedelem, majd pedig a nagyenyedi Zsinat.
[[1670]]-ben a protestáns erdélyi főnemesség képviselője, gróf Bethlen János, a [[frankfurt]]i egyetem végzettje, Erdély kancellárja, [[Udvarhelyszék (történelmi)|Udvarhelyszék]] főkapitánya ezer aranyat adományozott a székelyudvarhelyi triviális (elemi fokú) iskola gimnáziumi rangra emelésére. Ugyanakkor természetbeni juttatások adományozásával (majorsággal, búzával) is segítette az új középiskolát. A Kollégium társalapítójának tekinthető gróf Bethlen János fia, gróf [[Bethlen Miklós (kancellár)|Bethlen Miklós]] is, aki az intézmény „Bethlen-adományból” kialakuló könyvtárát jelentősen kibővítette. Bethlen János és Miklós dolgozták ki a Kollégium alapszabályzatát is, amelyet ''XI Canon''ba foglaltak össze.
Az 1670 és [[1900]] közötti időszakban a Kollégium 43 gondnokából 15 személy a kollégium-alapító [[Bethlen család]] tagja, a 43. gondnok pedig [[Ugron János]] főnemes, [[Udvarhely vármegye]] alispánja volt.
[[1716]]-ban gróf [[Bethlen Dávid]] „''ajándékozott egy nagy pecsétnyomót a kollégium számára, amelynek lapján egy rózsabokor van bevésve és körül e szavak : „Per spinas ad rosas''”. ''Ezeket köríti egy szájában könyvet tartó kígyó, s kereken ez írat van : Sigillum gymnazii ref. Bethleniano - Udvarhlyjensis.”
3 498

szerkesztés