„Szombati-Szabó István” változatai közötti eltérés

nincs szerkesztési összefoglaló
Összes verseit – a hagyatékában maradtakkal együtt – és egyháztörténeti vonatkozású dolgozatait lugosi lelkipásztor-utódja, Higyed István adta ki, ugyanő monográfiát is szentelt életművének.
 
== Művei ==
 
*Pirkadatkor (versek, Debrecen, 1908);
*Szomorú füzek alján (versek, Nagy Ferenccel és Simonka Györggyel, Debrecen, 1909);
*A halál parkja (versek, Budapest, 1915);
*A halál szérűjén (imádságok hősi halált halt katonák koporsója felett, uo. 1916);
*Éljen a király (harctéri beszéd királykoronázáskor, Debrecen 1917);
*Ó, seregek Istene (egyházi beszédek és imádságok háború idején, Budapest, 1917);
*Életem (versek, Kolozsvár, 1922);
*Régi japán költők (fordítások a VIII–X. század japán lírájából, Kolozsvár, 1923);
*Lavinák éneke. I–II. (versek, Lugos 1924–25);
*Hazajáró lélek (versek, Nagyvárad, 1935);
*Összegyűjtött versek (sajtó alá rendezte és bevezető tanulmánnyal ellátta Higyed István, Temesvár, 2003);
*Hátrahagyott írások (a függelékben egyháztörténeti dolgozataival. Sajtó alá rendezte Higyed István, Temesvár, 2005).
 
== További információk ==
 
*Tóth Árpád: Szomorú fűzek alján. Nyugat 1909. I. 508–509 (újraközölve: Tóth Árpád Összes művei. 3. kötet. Budapest, 1969. 61–62);
*Tóth Árpád: A Halál parkja. Nyugat, 1915/21 (újraközölve: Tóth Árpád Összes művei. 4. kötet. Budapest, 1969. 22–23).
*Reményik Sándor: Életem. Szombati-Szabó István versei. Pásztortűz, 1923/2;
*Reményik Sándor: Késői kézfogás. Pásztortűz, 1934/13 (újraközölve: Reményik Sándor: Kézszorítás. Kolozsvár.–Budapets–Budapest, 2007. 335–339).
*Szentimrei Jenő: Szombati-Szabó István versei. Keleti Újság, 1923/15.
*Szombati-Szabó István. Vasárnapi Újság, 1923/4. Erdélyi írók otthon.
*Kristóf György: Az erdélyi magyar irodalom múltja és jövője. Kolozsvár, 1924.
*Borbély István: Szombati-Szabó István költeményei. Erdélyi Irodalmi Szemle, 1924/7.
*K. E.: Szombati-Szabó István: Lavinák éneke. Vasárnap, 1924/10.
*Szöllősy István: [Erdélyi költők.] Protestáns Szemle, 1925/3.
*Szombati-Szabó István (Önvallomás.) In: A Magyarság Évkönyve 1926-ra. Budapest, 1925. 130–132. *Bárd Oszkár: Búcsú Szombati-Szabó Istvántól. Erdélyi Szemle, 1934/9–10.
*Kovács László: Szombati-Szabó István. Erdélyi Helikon, 1934/7.
*Dsida Jenő: Néma harang az őrtoronyban. Erdélyi Helikon, 1934/10.
*Jancsó Elemér: Szombati-Szabó István. Látóhatár, 1936/1.
*Zsigmond Ferenc: Szombati-Szabó István. In: Zsigmond ferencFerenc: A debreceni kollégium és a magyar irodalom. Debrecen, 1940. 181–183.
*Vita Zsigmond: Szombati-Szabó István. Erdélyi Helikon, 1941/3;
*Vita Zsigmond: Szombati-Szabó István. Havi Szemle, 1943/2.
*Tabéry Géza: Két kor küszöbén. Bukarest, 1970.
*Szabó Sándor Géza: Szombati-Szabó István pályaképe. Debrecen, 1974.
*Fülöp Lívia: Most. Erdélyi Figyelő, 1990/7.