„Varsói Hercegség” változatai közötti eltérés

 
A német fejedelmek többsége már a csata előtt (vagy közben) átállt a koalíciós oldalra, kivéve [[I. Frigyes Ágost szász király|Frigyes Ágost szász királyt]], aki a csata után Lipcsében fogságba esett. A [[bécsi kongresszus]] döntése 1815-ben a [[Szász Királyság]]ot jelentős területeitől fosztotta meg, de ennek árán fennmaradhatott önálló monarchiaként. Elcsatolt területeit [[Porosz Királyság|Poroszország]] és az ügyesen helyezkedő [[Bajor Királyság]] kapta meg. [[1815]]. [[május 22.|május 22-én]] Frigyes Ágost hivatalosan is lemondott a Varsó Hercegség uralkodói címéről, és lengyel alattvalóit feloldotta a neki tett hűségeskü alól. Az országban még egy rövid ideig forgalomban voltak Frigyes Ágost 1814-ben [[Drezda|Drezdában]] nyomatott [[tallér]]jai, amelyen az uralkodó arcmását a ''„REX SAX. DUX VARSOV”'' (azaz ''„SZÁSZORSZ.KIRÁLYA VARSÓ HERCEGE”)'' felirat szegélyezi.
 
==A Varsói Hercegség utódállamai==
A bécsi kongresszus ismét felosztotta Lengyelországot, fél évszázad alatt immár negyedszer. A megszüntetett Varsói Hercegség területe a győztes nagyhatalmaké lett. Poroszország visszakapta a Lengyelország első (1772-es) felosztásakor megszerzett, de az 1807-es [[tilsiti béke|tilsiti békében]] elvesztett területeket, hozzá még megszerezte [[Poznań]] körzetét, a [[Poseni Nagyhercegség]]et, összesen kb. {{szám|29000|km²}} területtel.
 
[[Krakkó]]t és környékét „szabad várossá” nyilvánították. A [[Krakkói Köztársaság]] független státuszát a három szomszédos nagyhatalom, Ausztria, Poroszország és az Orosz Birodalom garantálta. A [[kondomínium]] területe 1164 km² volt, mintegy {{szám|88000|lakossal}}. 1846-ig állt fenn, ekkor Ausztria annektálta.
 
Az egykori Varsói Hercegség legnagyobb részét, mintegy {{szám|128000|km²}}-nyi területet a bécsi kongresszus az orosz cár védnöksége alá rendelte. Itt alkotmányos monarchia alakult, hivatalosan „Lengyel Királyság” néven. Széles körben ismert nevén [[Kongresszusi Lengyelország]]nak, Kongresszusi Királyságnak vagy Orosz-Lengyelországnak nevezték. [[Perszonálunió]]ban állt az Orosz Birodalommal, alig volt több bábállamnál, bár liberális alkotmánya révén 1831-ig megőrizte különálló státuszát. A lengyel nemzeti felkelések leverése után az orosz állam fokozatosan felszámolta ezt a különállást. A Kongresszusi Királyságot 1867-re teljesen bekebelezték az Orosz Birodalomba.
 
{{jegyzetek}}