„Urbanisztika” változatai közötti eltérés

== Ismeretanyaga ==
Az urbanisztika magába foglalja a [[társadalom]]mal, [[Gazdasági rendszer|gazdasággal]], irányítással, [[geográfia|geográfiá]]val, [[városmarketing]]gel, [[Kultúra|településkultúrával]], városépítéssel ([[mérnök]]i és [[építészet]]i ismeretekkel), viselkedéstudománnyal, [[kommunikáció]]val, [[egészség]]gel, veszélyelhárítással, és egyre növekvő mértékben a [[környezet]]védelemmmel foglalkozó tudásnak az adott területen hasznosítható részét. Gyökerei a [[földmérés]]hez (pl. a birtokleírást tartalmazó [[Tihanyi alapítólevél]]), az [[építészet]]hez (pl. az ókori birodalmak városai), a katasztrófavédelemhez (tűzvészek) és[[egészségügy|közegészségügyhöz]] ( járványok) és a [[Filozófia|filozófiá]]hoz (pl. az utópista filozófusok munkái) nyúlnak vissza. Tevékenységi köre a városi élet sajátos változásával együtt folytonosan változik, gyarapodik.
Fő tevékenységi körei: a elméleti- és konkrét adatfeltáró kutatás, a tervezés, a megvalósítás és monitoring, regionális és településpolitika, az üzemeltetés.<ref>[[Kiss Tamás (építész)|Kiss Tamás]]: Gondolatok a településről, fejlődéséről, fejlesztéséről. - Comitatus, Vp. 1996. 8-9. számaiban (p 2336) - HU ISSN 1215 315 X</ref>
 
== Tevékenységei (részletesen) ==