Főmenü megnyitása

Módosítások

A lovasságnál nehézlovassági alakulatok (vértesek, dragonyosok) csatlakozása a szabadságharc hadseregéhez – magyar legénység híján – szóba sem jöhetett, viszont a könnyűlovasság 23 ezredéből 12-t adó, kizárólag magyarországi sorozású huszárezredek értelemszerűen nagy számban csatlakoztak (vagy csatlakoztak volna). Ulánus (dzsidás) vagy svalizsér (könnyűlovas) csapatok nem rendelkeztek magyar nemzetiségű katonákkal, ennek ellenére magyar oldalon harcolt a [[lengyel légió]](k) hét század ulánusa (4 század, azaz egy fél ezred Wysoczki, 3 század Bem légiójában), illetve a 7. (Kress) svalizsérezred egy százada az [[olasz légió]]ban (korábban erdélyi parancsnokok alatt szolgáltak).
 
1848 tavaszán a huszárság mindösszesen harmada, négy ezred (1., 2., 3., 11.) volt Magyarországon és Erdélyben 32 lovasszázaddal, emellett 12 más nemzetiségű lovasezred nehézlovas és könnyűlovas alakulatainak 78 századát találjuk itthon. A 11. (Székely) huszárezred kettészakadt, két román legénységű százada a császári, a maradék hat század magyar oldalon harcolt. Nyáron törvényes úton került haza a 4. (Sándor) huszárezred hat, a 6. (Württemberg) huszárezred hét, 10. (Vilmos) huszárezred négy százada, illetve a 9. (Miklós) huszárezred egésze. A 6. huszárezred egy további százada – a [[Lenkey János|Lenkey-század]] – 1848 májusábanmájus végén Galíciából hazaszökött. 1848 szeptemberével azonban a hazajutás törvényes keretei megszűntek, de ez nem jelentette, hogy több huszár ne tért volna haza.
 
[[Fájl:Vilmos huszárezred zászló2.jpg|bélyegkép|jobbra|250px|A 10. (Vilmos) huszárezred zászlója]]
1848 szeptemberében hazaszökött Grazból a 4. (Sándor) huszárezred ezredesi osztálya két századdal.
A [[Galícia|Galíciában]] állomásozó 8. (Coburg) és 10. (Vilmos) huszárezred katonái is fokozatosan igyekeztek hazatérni.
A 12. huszárezred hazaengedését még 1848 májusában jóváhagyta a cs. kir. hadügyminisztérium, de [[Alfred Candidus Ferdinand zu Windisch-Grätz|Windisch-Grätz]] csehországi főhadparancsnok visszatartotta az ezredet, és be is vetette őket a nyár folyamán a textilmunkások lázadásánál és a [[prágai forradalom]] leverésében. Október 4-én megszökött először 58 huszár, amiért október 8-án kihirdették a statáriumot. Ennek ellenére 11-én a 2. őrnagyi osztály hazaindult, és noha összecsaptak az üldöző cs. kir. csapatokkal, mindössze 3 huszár esett el az éjszakai harcban. Az alezredesi osztály 128 huszárja megszökött, és [[Porosz Királyság|Poroszország]]ba indult, de a porosz hatóságok őrizetbe vették őket. Az utolsó szökések 1849 júniusában történtek ennél az ezrednél, mikor az egységet [[Ausztria|Ausztrián]] át [[Itália|Itáliába]] vezényelték; ekkor az 1. őrnagyi osztály egyik százada szökött meg, de valamennyien fogságba kerültek vagy elestek. Megszökött még az alezredes osztály 1. százada, amelyet szintén elfogtak vagy megöltek a császári csapatok.
Összesen tehát 6 teljes huszárezredet és 5 további részeit örökölte a magyar hadsereg a Habsburg birodalomtól.
 
A már meglévő, 12 régi huszárezred mellé a magyar kormány 6 újonnan toborzott honvéd huszárezredet is felállított. Ezek a 13. Hunyadi, a 14. Lehel vezér, a 15. Mátyás király, a 16. Károlyi István, a 17. Bocskai István és a 18. Attila huszárezred lettek. Szervezeti rendjük a meglévőkhöz igazodott, azonban egyenruhájukon több újítást, egyszerűsítést eszközöltek. Részben a ruhaanyaghiány, részben a honvédsereggel való közös megjelenés miatt, az új ezredek rendfokozati jelzései is a honvédseregben alkalmazottak lettek. A legutolsó századokat még 1849 nyarán állították fel, harcértékük azonban már kérdéses volt. A fegyverletételt követően a huszárezredeket a császár újraszerveztette és be- illetve visszaolvasztotta a császári hadseregbe, állomáshelyeiket az országon kívülre helyeztette (ismét 12 ezredbe, új egyenruhában, új fegyverzettel, új szervezeti renddel).<ref>Lásd: [http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/tarsadalomtudomanyok/tortenelem/huszartortenelem/1848-1849-honved-lovassag/1848-1849-honved-lovassag Sulinet.hu: 1848-1849 Honvéd lovasság]</ref>
 
==== Tüzérség ====
14 795

szerkesztés