„Pénzmosás” változatai közötti eltérés

→‎Büntetőjogi szabályozás: Hatályos Btk. (2012. évi C. törvény
a
(→‎Büntetőjogi szabályozás: Hatályos Btk. (2012. évi C. törvény)
=== Büntetőjogi szabályozás ===
 
A Büntető törvénykönyvről szóló 19782012. évi IVC. törvény hatályos 303339. - 303/C402. §§-ai szólnak a '''pénzmosásról'''.
 
=== Az alapeset ===
* 303'''399. §  '''(1) Aki más által elkövetett, szabadságvesztéssel büntetendő cselekményből származó dolog ezen eredetének leplezése céljából
* c''a) ''dolgot átalakítja, átruházza, vagy a dologgal összefüggésben bármilyen pénzügyi tevékenységet végez, vagy pénzügyi szolgáltatást vesz igénybe abból a célból, hogy
* a) a dolgot átalakítja vagy átruházza, gazdasági tevékenység gyakorlása során felhasználja,
* ''aa) ''az ilyen dolog eredetét eltitkolja, elleplezze, vagy
* b) a dolgon fennálló jogot vagy az e jogban bekövetkezett változásokat, illetve azt a helyet, ahol a dolog található eltitkolja vagy elleplezi,
* ''ab) ''a más által elkövetett büntetendő cselekmény elkövetőjével szemben folytatott büntetőeljárást meghiúsítsa,
* c) a dologgal összefüggésben bármilyen pénzügyi tevékenységet végez, vagy pénzügyi szolgáltatást vesz igénybe,
* ''b) ''dolog aeredetét, az ilyen dolgon fennálló jogot vagy az e jogban bekövetkezett változásokat, illetveaz ilyen dolog helyének változását vagy azt a helyet, ahol aaz ilyen dolog található, eltitkolja, vagy elleplezi,
bűntettet követ el, és öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
* (2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő az is, aki a más által elkövetett, szabadságvesztéssel büntetendő cselekményből származó dolgot
* a) magának vagy harmadik személynek megszerzi,
* b) megőrzi, kezeli, használja vagy felhasználja, azon vagy az ellenértékén más anyagi javakat szerez,
ha a dolog eredetét az elkövetés időpontjában ismerte.
* (3) Az (1) bekezdés szerint büntetendő az is, aki szabadságvesztéssel büntetendő cselekményének elkövetéséből származó dolgot ezen eredetének leplezése céljából
* a) gazdasági tevékenység gyakorlása során felhasználja,
* b) a dologgal összefüggésben bármilyen pénzügyi tevékenységet végez, vagy pénzügyi szolgáltatást vesz igénybe.
 
bűntettetbűntett követmiatt el,egy ésévtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
 
* (2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő az is, aki a más által elkövetett, szabadságvesztéssel büntetendő cselekményből származó dolgot
* ''a)  ''magának vagy harmadik személynek megszerzi,
* ''b)  ''megőrzi, kezeli, használja vagy felhasználja, azon vagy az ellenértékén más anyagi javakat szerez,
 
ha a dolog eredetét az elkövetés időpontjában ismerte.
* (3) Az (1) bekezdés szerint büntetendő az is, aki szabadságvesztéssel büntetendő cselekményénekbűncselekményének elkövetéséből származó dolgot ezen eredetének leplezése, titkolása céljából
* ''a) gazdasági ''gazdaság tevékenység gyakorlása során felhasználja,
* ''b)  ''a dologgal összefüggésben bármilyen pénzügyi tevékenységet végez, vagy pénzügyi szolgáltatást vesz igénybe.
=== Minősített eset ===
* (4) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1)-(3) bekezdésben meghatározott pénzmosást
* ''a)  ''üzletszerűen,
* ''b)  ''különösen nagy, vagy azt meghaladó értékre,
* ''c)  ''pénzügyi intézmény, befektetési vállalkozás, árutőzsdei szolgáltató, befektetési alapkezelő, kockázati tőkealap-kezelő, tőzsdei, elszámolóházi, központi értéktári vagy központi szerződő fél tevékenységet végző szervezet, biztosító, viszontbiztosító vagy független biztosításközvetítő, illetve önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, magánnyugdíjpénztár vagy foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény, vagy szerencsejáték szervezésével foglalkozó szervezet tisztségviselőjeként, vagy alkalmazottjaként,szabályozott
ingatlanbefektetési társaság tisztségviselőjeként vagy alkalmazottjaként,
* d) hivatalos személyként,
* ''d) ''hivatalos személyként vagy
* ''e)  ''ügyvédként
 
követik el.
* (5) Aki az (1)-(4) bekezdésben
meghatározott pénzmosás elkövetésében megállapodik, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
* 303/A'''400. §  '''(1) Aki a más által elkövetett szabadságvesztéssel büntetendő cselekménybőlbűncselekményből származó
* ''a) a  ''dolgot átalakítja vagy átruházza, gazdasági tevékenység gyakorlása során felhasználja,
* ''b)  ''dologgal összefüggésben bármilyen pénzügyi tevékenységet végez, vagy pénzügyi szolgáltatást vesz igénybe, és gondatlanságból nem tud a dolog ezen eredetéről, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
* (2) A büntetés vétség miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben meghatározott cselekménytbűncselekményt
* ''a)  ''különösen nagy, vagy azt meghaladó értékre,
* ''b)  ''pénzügyi intézmény, befektetési vállalkozás, árutőzsdei szolgáltató, befektetési alapkezelő, kockázati tőkealap-kezelő, tőzsdei, elszámolóházi, központi értéktári vagy központi szerződő fél tevékenységet végző szervezet, biztosító, viszontbiztosító vagy független biztosításközvetítő, illetve önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, magánnyugdíjpénztár vagy foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény, vagy szerencsejáték szervezésével foglalkozó szervezet, vagy szabályozott ingatlanbefektetési társaság tisztségviselőjeként vagy alkalmazottjaként, illetve
* d''c)  ''hivatalos személyként,
 
követik el.
* (53) AkiNem büntethető az (1)-(42) bekezdésben meghatározott pénzmosás elkövetésében megállapodikmiatt, vétségetaki követa elhatóságnál önként feljelentést tesz, és kétaz elkövetés körülményeit feltárja, feltéve, hogy a bűncselekményt még nem vagy évigcsak terjedőrészben szabadságvesztésselfedezték büntetendőfel.
 
* (6) Nem büntethető az (1)-(5) bekezdésben meghatározott pénzmosás miatt, aki a hatóságnál önként feljelentést tesz, vagy ilyet kezdeményez, feltéve, hogy a cselekményt még nem, vagy csak részben fedezték fel.
=== '''A pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása''' ===
* 303/A. § (1) Aki a más által elkövetett szabadságvesztéssel büntetendő cselekményből származó
* 303/B'''401. §  '''Aki a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásafinanszírozásának megelőzésérőlmegelőzésével és megakadályozásárólmegakadályozásával szólókapcsolatos, törvényben előírt bejelentési kötelezettségnekkötelezettségének nem tesz eleget, vétségetvétség követ el, ésmiatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
* a) dolgot gazdasági tevékenység gyakorlása során felhasználja,
* b) dologgal összefüggésben bármilyen pénzügyi tevékenységet végez, vagy pénzügyi szolgáltatást vesz igénybe,
és gondatlanságból nem tud a dolog ezen eredetéről, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.
* (2) A büntetés vétség miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben meghatározott cselekményt
* a) különösen nagy, vagy azt meghaladó értékre,
* b) pénzügyi intézmény, befektetési vállalkozás, árutőzsdei szolgáltató, befektetési alapkezelő, kockázati tőkealap-kezelő, tőzsdei, elszámolóházi, központi értéktári vagy központi szerződő fél tevékenységet végző szervezet, biztosító, viszontbiztosító vagy független biztosításközvetítő, illetve önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, magánnyugdíjpénztár vagy foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény, vagy szerencsejáték szervezésével foglalkozó szervezet tisztségviselőjeként vagy alkalmazottjaként,
* c) hivatalos személyként
követik el.
* (3) Nem büntethető az (1) és (2) bekezdésben meghatározott pénzmosás miatt, aki a hatóságnál önként feljelentést tesz vagy ilyet kezdeményez, feltéve, hogy a cselekményt még nem vagy csak részben fedezték fel.
A pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása
* 303/B. § Aki a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben előírt bejelentési kötelezettségnek nem tesz eleget, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
=== Értelmező rendelkezés ===
* 303/C'''402. §  '''(1) A 303. § és a 303/A399-400. § alkalmazásában dolgon a vagyoni jogosultságot megtestesítő olyan okiratot, dematerializált értékpapírt is érteni kell, amely a benne tanúsított vagyoni érték vagy jogosultság feletti rendelkezést önmagában -, illetve dematerializált formában kibocsátott értékpapír esetén az értékpapírszámla jogosultjának - biztosítja.
* (2) A 303. § és a 303/A399-400. § alkalmazásában pénzügyi tevékenységen, illetve pénzügyi szolgáltatás igénybevételén a pénzügyi szolgáltatási vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatási, befektetési szolgáltatási vagy befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatási, árutőzsdei szolgáltatási, befektetési alapkezelési, kockázati tőkealapkezelési, tőzsdei, elszámolóházi, központi értéktári vagy központi szerződő fél, vagy biztosítási, viszontbiztosítási vagy független biztosításközvetítői, illetve önkéntes kölcsönös biztosító pénztári, magán-nyugdíjpénztári vagy foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatásinyugdíj-szolgáltatási tevékenységet, illetve annak igénybevételét kell érteni.
 
Névtelen felhasználó