Főmenü megnyitása

Módosítások

sztaurolit
* '''Zóna:''' Az azonos metamorf fokú helyek összessége. Három nagyobb egysége az epi-, mezo- és katazóna (lásd alább).
* '''Izográd:''' Az azonos metamorf fokú helyeket összekötő vonal; általában egy indexásvány megjelenésének kishőmérsékletű pontja; ha ismert az illető indexásványt létrehozó reakció is, akkor az izográdot '''izoreakciógrádnak''' nevezik.
* '''Indexásvány''' vagy '''kritikus ásványegyüttes:''' Olyan meghatározó, diagnosztikus, típusos, ásvány vagy ásványegyüttes, melyeknek segítségével a metamorfózis foka vagy a metamorf fácies egyértelműen felismerhető. Jellegzetes indexásványok: [[klorit]], [[biotit]], [[Gránátcsoport|gránát]], [[staurolitsztaurolit]], [[kianit]], [[szillimanit]].
 
== A metamorfózis típusai ==
A metamorfózis különböző mélységekben jöhet létre, amelyekre általában különböző viszonyok jellemzőek. Három metamorf zónát különítünk el:
* '''Epimetamorf öv''': felső zóna, ahol a hőmérséklet mindig csekély, kivéve a kontakt metamorfózist. A kőzetek átalakulását az irányított nyomás különböző fokai okozzák. A víztelenedés kisfokú, az ásványok az OH<sup>-</sup>-tartalom nagy részét még őrzik. Jellemző [[Ásvány (anyag)|ásványai]] a [[szericit]], [[klorit]], [[Zsírkő|talk]], [[szerpentin]], [[epidot]], [[zoizit]], [[hematit]], [[kőzet]]ei a [[fillit]], [[kloritpala]], [[grafitpala]], [[zöldpala]], [[talkpala]].
* '''Mezometamorf öv''': középső zóna, ahol a nyomás mellett a hőmérséklet közepesen magas. Jellemző ásványai a [[muszkovit]], [[biotit]], [[amfibol]], [[Gránátcsoport|gránát]], [[staurolitsztaurolit]] és [[disztén]], de az epiásványok közül előfordul még a klorit és epidot. Kőzetei közepes szemű, vastagabb palás rétegzettségűek, mint a [[gneisz]], [[csillámpala]] és [[amfibolit]].
* '''Katametamorf öv''': alsó zóna, magas hőmérséklet, magas nyomással, amelyhez már nem csak a tektonikai eredetű irányított nyomás, hanem a hidrosztatikai nyomás is hozzájárul. A hidrosztatikai nyomás ebben a zónában már olyan magas, hogy tektonikus nyomás nélkül is metamorfózist idéz elő. Ásványai a [[diopszid]], [[szillimanit]], [[omfacit]], valamint a magas hőmérsékletre jellemző, ezért a kontakt metamorfként is képződő [[kordierit]], [[wollastonit]], [[vezuvián]]. A jellemző kőzetek irányítottság nélküli, szemcsés kőzetek, mint az [[eklogit]], [[gránitgneisz]] és a [[granulit]].
 
|-
| align=left|'''Amfibolit'''
| align=left|[[hornblende]]+[[plagioklászok|plagioklász]], [[staurolitsztaurolit]]
|-
| align=left|'''Granulit'''
| align=left|[[piroxének|ortopiroxén]]+[[piroxének|klinopiroxén]]+[[plagioklászok|plagioklász]]<br />megjegyzés: nincs [[staurolitsztaurolit]], nincs [[muszkovit]]
|-
| align=left|'''Kékpala'''
#* [[plagioklász]] (An<sub>17</sub>)+ [[hornblende]] első megjelenése
# '''közepesfokú metamorfitok:'''
#* [[kordierit]] és/vagy [[staurolitsztaurolit]] megjelenése
#* [[forsterit]]+[[Zsírkő|talk]] megjelenése
#* [[Zsírkő|talk]]+[[dolomit]] képződése
41 626

szerkesztés