„Akkord” változatai közötti eltérés

256 bájt hozzáadva ,  7 évvel ezelőtt
nincs szerkesztési összefoglaló
(további pontosítások forrásszinten)
Nincs szerkesztési összefoglaló
Alaphelyzetben, vagyis amikor az 1. fok egyben az akkord legalacsonyabb hangja is (más szóval: az alaphang van a basszusban), a hármashangzat az alaphang tercének minőségétől és kvintjének tisztaságától függően lehet
 
* '''nagy''' hármas ''(dúr akkord):'' nagy terc, tiszta kvint (c-e-g);
* '''kis''' hármas ''(moll akkord):'' kis terc, tiszta kvint (c-esz-g);
* '''bővített''' hármas : nagy terc, bővített kvint (c-e-gisz);
* '''szűkített''' hármas : kis terc, szűkített kvint (c-esz-gesz).
 
A hangközfordításhoz hasonlóan azonban hangzatfordítás is létezik! A hármashangzat fordításán értjük azt a műveletet, melynek során a basszusba nem az alaphangot, hanem annak tercét vagy kvintjét helyezzük:
A hármashangzatok mindegyike kiegészíthető az alaphang 7. fokával, aminek révén a domináns szeptimakkord mellett további négyeshangzatok, ún. ''mellék-szeptimakkordok'' nyerhetők. Megjegyezzük, hogy az akkordok, különösen pedig a szeptimakkordok elnevezése országonként, zenei iskolánként változó, és még Magyarországon belül sem egységes.
 
* '''domináns''' szeptimakkord : nagy hármas, kis szeptim (c-e-g-b);
* '''dúr''' ''(hiperdúr, dúr major)'' szeptimakkord : nagy hármas, nagy szeptim (c-e-g-h);
* '''moll''' szeptimakkord : kis hármas, kis szeptim (c-esz-g-b);
* '''összhangzatos moll''' ''(hipermoll, moll major)'' szeptimakkord : kis hármas, nagy szeptim (c-esz-g-h);
 
* '''bővített''' ''(hiperbővített, bővített major)'' szeptimakkord : bővített hármas, nagybővített szeptim (c-e-gisz-hisz);
* '''félszűkítettfélbővített''' ''(ti-hiperbővített, szubmollbővített major)'' szeptimakkord : szűkítettbővített hármas, kisnagy szeptim (c-e-gisz-h);
* ''bővített kvintű domináns'' ''(bővített domináns)'' szeptimakkord : bővített hármas, kis szeptim (c-e-gisz-b);
 
* ''bővítettszűkített kvintűmajor domináns'' ''(bővített dominánshiperszűkített)'' szeptimakkord : bővítettszűkített hármas, kisnagy szeptim (c-esz-gesz-h);
* '''szűkítettfélszűkített''' ''(ti-, szubmoll)'' szeptimakkord : szűkített hármas, szűkítettkis szeptim (c-esz-gesz-b);
 
* '''szűkített major (hiperszűkített)''' szeptimakkord : szűkített hármas, nagyszűkített szeptim (c-esz-gesz-bébé);
* '''félszűkített''' ''(ti-, szubmoll)'' szeptimakkord : szűkített hármas, kis szeptim;
* '''szűkített''' szeptimakkord : szűkített hármas, szűkített szeptim;
 
A négyeshangzatok megfordításainak elnevezése ugyancsak a mindenkori legalsó hangtól számított hangközök szerint történik:
Névtelen felhasználó