„Wikipédia:Vitalap” változatai közötti eltérés

Közismert tudományok és tények elapján.
(Közismert tudományok és tények elapján.)
A másik feladata a '''vitalapoknak''' a [[Wikipédia:szerkesztői lap|szerkesztői lap]]hoz tartozó viták helyének biztosítása, vagy más szavakkal: itt lehet az egyes [[Wikipédia:Hogyan jelentkezz be|bejelentkezett]] felhasználókkal beszélgetni, nekik üzenetet hagyni. Itt hagyhatnak neked is üzenetet. (Ha neked hagynak üzenetet – természetesen csak ha bejelentkezel – akkor a Wikipédia automatikusan jelzi, hogy új üzeneted van!)
{{tudnivalók-vége}}
Tisztelt szerkesztőség aki még nem találkozott korunk tényeivel szinkronizált Biblia tartalommal, kérem szíveskedjék realista szemlélettel átnézni az alábbiakat Üdv Takács Sándor [[Szerkesztő:Kontroll1933|Kontroll1933]] <sup>[[Szerkesztővita:Kontroll1933|vita]]</sup> 2014. augusztus 15., 12:42 (CEST)péntek, 2014. augusztus 15.
.
Szentírás és tényalapú tudományokkal az igazságok szelektálása.
 
Tisztelt Szerkesztőség ill. labilis érzetű személyek. Ezúttal egy évezredek óta tömeges félrevezetésre van bizonyíték a mai tudományok tényalapjaival. Gyakran a Bibliai igazságok köntösébe bujtatva vannak a Bibliai tévedések, dilemmák. Van hogy alig észrevehetően de gyakran többszörös megerősítéssel tagadhatatlanul igazolódik az ősi tudományok korunkhoz képest szegényes természettudományi ismeretek ami közérdekű témának is mondható. Nagyon érdekes megdöbbentő és csemegébe illö mert még ilyen megközelítéssel sosem történt a valós igazsággal fényt derítés a téves és ellentmondásos csak kétes hit alapú meg győzések halmazára.
ºKözismert, hogy a Bibliát Isten szavának minősítik, de valós Isten közölt volna-e öncáfolatot vagy tetten érhető valótlanság állítást. Bizony nem!
Pedig elég csak a Biblia elején a 14. oldalig alaposan elemezett átnézés és halmozottan található különösen a jelentősebb úgynevezett bibliai történetírásokban. Ezeket pedig csíráiban kell észrevenni és boncolgatni. Az első hihető ill. igazoltnak elfogadott tévedés már megadja a további érdeklődést.
 
Nos kiindulva a bibliai kezdetek szerint, hogy mi lehet a tényleges kezdet.
1, Egy valós kezdet a Biblia további olvasata szerint a mennyországgal kezdődhetett volna, mert az Édenkert kapujába állított lángpallósos arkangyalok onnan származtak.
2 Pl. hova milyen körülmények közzé kerülhetett a föld a kezdetben amiről nincs tényadat a Bibliában mert a Biblia írók arról még nem tudhatták, hogy a világűr mínusz 180ºC nál hidegebb és levegő nélküli, nagy vákummal.
Ugyanis nagy jelentősége van annak, hogy már a föld megléte előtt is mínusz 180ºC foknál hidegebb volt a világűr ami azóta is változatlan hideg. Ezt a Biblia írók még nem tudhatták de ma már az űrszondák pontos műszeres mérésekkel tényszerűen ezt igazolták.
Ugyanezt egy valós Isten is tudta volna és az alábbi dilemmák nem lettek volna úgymond isteni sugallatra megörökítve.
 
Lássuk a változtatás nélküli bibliai idézeteket Mózes I. 1. rész. 2. vers. „…az Isten lelke lebeg vala a vizek felett”
Mint említve volt a világűr hőmérséklete mínusz 180ºC dermesztő hideg. Ez esetben földön víz helyett csak jégről lehet volna beszélni.
De még megerősítés a Mózes I. 1. 7.vers „…és elválasztá a mennyezet alatt való vizeket, a mennyezet felett való vizektől. És úgy lőn.” Ennek van még további megerősítése is de folytassuk a következő lehetetlenséggel, ilyen körülmények mellett de figyelmet érdemel az is, hogy hőt adó nap még nincs megteremtve, de éltető levegőről sem esik szó mint ahogy egyébként a világosság és sötétség duplán van közölve.
 
Mózes I. 1. 11. vers. „Azután monda Isten: Hajtson a föld gyenge füvet…gyümölcsfát… . És úgy lőn.” Ennek is van további megerősítése de kis türelemmel had jöjjenek a lehetetlenségeket tartalmazó további részek.
Mózes I. 1. 13vers „ És lőn este és lőn reggel harmadik napon” Ez az este és reggel minden teremtési nap végén említve van, ami kizárja azt a kibúvót, hogy minden teremtési nap alatt egy-egy korszakot kell értelmezni.
 
14. vers „És monda Isten: Legyenek világító testek az ég mennyezetén” Ezen a harmadik napon teremté Isten a névadót a világítást adó és hőt adó NAPOT.
Mintha elfelejtette volna Isten hogy a Biblia Mózes I. 1.r. 3.vers szerint a világosság kérdése meg lett oldva.
Kérdés, hogy a nap nélkűl, hogy lehetet „Reggel és este” Másik kérdés az, hogy
egyik napról a másikra mi lett volna a gyenge fűvel a gyümölcsöt hozó fákkal a mínusz 180ºCnál hidegebb világűri hatásban.
Jelenleg csak mínusz 20ºCos tél után is 2-3 hónapos tavaszi felmelegedés kell a természet megújuláshoz, a növényzet kialakulásához.
A korabeli Biblia-írók ugyan nem, de Isten tudta volna milyen dermesztő hideg a világűrben létesített föld és mivé válik így a víz a növényzet.
 
Térjünk egy másik szinte rejtett megoldáshoz. Ember rangra emelheti-e Istent.
Elvileg csak egy Istennél magasabb rangban lévő tehetne ilyet. De lássuk miként van ez a Mózes I. 2 rész. 4. vers „…Mikor az Úr Isten a földet és az eget teremté,…”
Az eddig csak Isten volt a teremtő, a továbbiakban már Úr Istennévvel szerepel. Kérdés ha ilyen hatalma van egy Biblia írónak, hogy mint egy rangban fölöttes, személy ugyanúgy magát az Isten jelenséget is megrendezhette életre kelthette.
 
Nézzünk egy másik nagy ellent mondást, úgy a sorrendiség mint a már megtörtént teremtés után mit tartalmaz a Mózes I. 2.r. 5. vers. „Még semmiféle mezei növény sem vala a földön, s még semmiféle mezei fű sem hajtott ki…és ember sem vala, ki a földet mívelje.” Ez már munkára ítéletet jelez. Pedig még nem volt alma evés.
Valós Isten nem felejtette volna el, hogy a második teremtésnapon már megteremtette a növényeket „Gyenge füvet és gyümölcsfákat,”
 
Külön figyelmet érdemel, hogy mínusz 180ºC-nál dermesztőbb hidegben lehetett-e almatermés és a mezítelen Éva is nem –e csontá fagyott volna percek alatt Ádámmal együtt.
 
De másik ilyen téves állítás Mózes I. 2.r. 8.vers „És ültete az Úr Isten egy kertet Édenben napkelet felől…” Ma már közismert, hogy a nap a földhöz képest álló égi test vagyis sem nem kel sem nem nyugszik. Valós Isten ezt is tudta volna és ilyen instrukciót senkinek nem adott volna.
Tehát ezt a valótlanságot is állandó ismétléssel terjesztették és mind máig az emberek nagy része így tudja. Sőt aki tudja, hogy ez nem így van az is napkeltéről napnyugtáról beszél.
Ugyanígy terjesztették el az „ Isten hozott köszöntést,” pedig egy bibliai Isten azért formált lábakat, hogy minden élőlény azokkal haladjon és ne neki kelljen hozni vinni az ember tömegeket egy időben a földlabda minden részén.
 
Még ilyen nagyotmondás többek között a Vízözön leírás. Ide is kell kis türelem és matematika.
Érdemes végig gondolni pl. egy olyan 200miliméter/ óránkénti borzalmas felhőszakadást úgy a szárazföldön mint a tengereken szünet nélkül negyven napig tartót.
Mekkora tengerszint emelkedést eredményezett volna. /Ez 10 óra alatt 2méter, egy nap alatt felkerekítve 5méter. 10 napon át 50méter és 40nap után csak 200méter vízszint-emelkedést eredményezett volna.
Ahhoz, hogy az akkori Ararát 5100méter magas lánchegységet elfedje a víz 5600m:200m= 28- szor 40 napos záporeső kellett volna. Ekkora 510 kg/cm² talajszintnyomásnál a „Nagy mélység forrásai már említésre sem méltóak, a vissza préselődés miatt.
Ám a Mózes I. 7. r. 20. vers.”Tizenöt singgel nevekedének a vizek feljebb, minekutánna a hegyek elborítattak vala.” A 19. versben az ég alatt való összes hegyre vonatkozik. ,
Mind ezen túl amennyiben földtörténeti korral számolunk és figyelembe vesszük amióta tud ember 300sing
/135méter hosszú/ bárkát építeni ez alatt a Mt. Everest lánchegység kb. 60m-tnövekedett. Így annak idején 8800méter lehetett, ehhez 44X40 napos azaz 1760 napos zápor-eső kellett volna. Ez a bonyodalmak tömegét
hozta volna magával a bárka élőlényeit tekintve a felszáradás lehetetlenségét, de egyáltalán ilyen víztömeg a föld tömegvonzásából nem tudott volna kiszabadulni. Azóta is több ezer km felhőzet alatt örök sötétség borította volna a földet.
A másik tény ilyen 8800méter magas víztömeg az Antarktisz jégvilágát megemelte volna és teljes megsemmisülés lett volna a sorsa.
Márpedig köztudott, hogy a közelmúltban 3000méter mélységig csőfúróval kiemelték a jégrétegeket és mint a fatőrzs évgyűrüi ~7500év összegyűjtött lerakódást tudtak igazolni és jégmúzeumban min.30ºC hidegen tartással a természet bizonyítékát őrzik. Ez tagadhatatlan.
Ugyanakkor egy özönvíz nyoma is megmaradt volna.
Nem bűn de tény, hogy a Biblia írók akkoriban azt sem tudták hogy a föld közel gömb alakú és forogva kering a nap körül.
A napkelet is olyan állítás /Mózes I. 2.r. 8.vers „És ültete az Úr Isten egy kertet Édenben napkelet felől,…” amit valós isten tudott volna, hogy nincs napkelte, mert a nap sem nem kel sem nem nyugszik. A földhöz képest állón csillag a nap. Ez hasonló mint amikor a gyermek mondja rohanó járműben, hogy szaladnak a fák.
A Biblia írók is ilyen optikai csalódás hatása alatt írtak ilyet, és mind máig elterjesztették a valótlanságot. Sőt akik tisztában vannak azzal, hogy a föld forgása okán van ilyen hatás keletről beszélnek kelet felé fordulva imádkoznak, pedig az a keleti irány 12 óra múlva teljesen ellentétes. Ilyen az ha egy valótlanságot sokáig plántálnak z agyakba úgy öröklődik a valótlanság.
 
Most befejezésül még egy közismert ellentmondás a Bibliából „Szemet szemért”,
avagy „ Szeresd felebarátodat, mint magadat.” Jézus is felismerte ezt és ez utóbbit választotta érvényesnek és beszédében is ezt hagyta intő példának. /Máté ev. 22.rész 39. vers szerint./ Ez a kedvezőbb mindenkinek és ez szerint kell cselekedni.
A bűnökről meg annyit, hogy a hazugság az egyik legnagyobb bűn. Isten 2X40 napid Mózessal a Hóreb hegyén nem hagyta volna ki a kőtábláról a” A ne hazudj „ parancsolatot. Tudta volna, hogy nemzetek háborúja lesz a hazugságokból.
A tömegek ámítása becsapása már halmozott hazugság. Ide tartozik még az az Isteni intelem, MózesV. 18. rész 20. vers szerint,
„…Aki olyat mer szólani az én nevemben amit én nem parancsoltam néki szólani… haljon meg …az…”. Márpedig minden hittérítő így közli a saját gondolatait.
Sajnálatos, hogy diplomás emberek is hasonlóan mint az egyszerű félrevezethető emberek szinte becsukott szemmel kritika nélkül befogadják mindazt amit ellenkezik képesítésük alapján az egzakt tudományok és a realista fogalmak szerint hivatásuk lenne. Pedig elég volna a Biblia első 7 lapját alapos elemzéssel ellenőrizni, és csírájában kivesézni hogy mi fogadható el mi téves mik a dilemmák és mi az emberi érték amit ma felhasználnak a téveszmék hitelesítésére
 
A hittérítők a valós igazság alól úgy igyekeznek kitérni, „ A Bibliában rejtve vannak az igaz tartalmak.” . Lehet olyan is a fentiek esetén a Bibliában többszörös ismétlésekkel megerősítések vannak, mint Pl. a világteremtésnél „ És lőn este és lőn reggel … megnevezve második, harmadik stb. nap” Itt nincs semmi rejtett rész mégis úgy akarnak a tudományok tényeihez igazodni, hogy egy egy nap korszakoknak megfelelő. Másik nagy melléfogás, hogy Isten Igéjéről van szó egy valós Isten nem főpapoknak titkos írással hanem a nagy tömegű egyszerű emberekhez szólóan többszörös ismétlésekkel egyszerű kifejezésekkel közérthetően .olvasható a kor tudományai alapján. Ez utóbbiból következik a sok téves állítás vagy a természet és fizika tudományok ismeretlenségeiből adódó melléfogások. Ezt el kellene ismerni és reformok módján igazodni mai világunkhoz.
Sajnos még a diplomás emberek sem vesznek fáradságot, hogy legalább a Biblia első hat lapját gondos kritikával átolvasnák. Pedig Ők igazán a tényalapú tudományok alapján úgy lettek kiképezve, hogy a realista szemlélet legyen mindenek előtt és tiszteljék a tényeket.
 
Remélem ezekkel még nem lett túl lépve a szólásszabadság, és a közérdeknek javára való szolgálat történt.
 
A fentiek a bibliai tényekből igen kis rész anyagát adják. De van egy bővebb kigyűjtés
„A Biblia leleplezése „ címmel 2008-ban lett kiadva jogvédetten Takács Sándor írása de a Könyváruházakban keresni kell, mert elhallgattatásra kirekesztésre van ítélve pedig az igazság közérdek.
A Köny-várúházakban is csak számítógépes kereséssel találnak rá.
Szükség esetén még van 1200db.Igény esetén én is tudok 1-2 példányt küldeni a megadott címre
Takács Sándor e-mail:kontroll1933@t-online.hu
 
Amennyiben lehetséges vitapartnerekkel és érintett szakértőkkel egy eszmecserét létrehozni én rendelkezésre állok akár egyórás műsor időre is.
Értesítéshez telefonom:06/23 440 074. Mobil:06/30 8977416
Előre is köszönöm szíves érdeklődésüket és bízom a méltó hozzáállásban.
Tisztelettel Takács Sándor [[Szerkesztő:Kontroll1933|Kontroll1933]] <sup>[[Szerkesztővita:Kontroll1933|vita]]</sup> 2014. augusztus 15., 12:42 (CEST)
 
== Hol keresd a vitalapokat ==
14

szerkesztés