„Arator István” változatai közötti eltérés

a
) AWB
a (→‎Munkái: (főispán) AWB)
a () AWB)
Egyetlen munkája, mely nyomtatásban megjelent, több kiadást ért és számos példányban maradt reánk, a gazdag tartalmú magyar szótár, melyet a Calepinus-féle soknyelvű szótárvállalatnak szolgáltatott; nem viseli ugyan nevét, de Szily Kálmán kritikai fejtegetéssel a szerzőséget neki tulajdonítja.
 
Kéziratban maradt egy 1600-ban készült emlékirata: ''Brevis et succincta descriptio qua occasione haereses in Ungaria et Transylvania fuerint invectae, quem progressum habuerint et quis modus sit eos exstirpendi.'' A kézirat másolatai megvannak a budapesti egyetemi és az [[esztergom]]i [[Simor Könyvtár|prímási könyvtárban]]. Ism. Szalay László a Pesti Napló 1856. 252. sz.-ban.)
 
Negyven évi munkáinak összes kéziratai a znióváraljai zárdában vesztek el, midőn azt a [[Bocskai István|Bocskai]] hajdúi 1605-ben feldúlták; egyedül a ''Confutatio Alcorani'' címűt sikerült megmentenie. Római katekizmusának magyar kézirata is elveszett.