„Pálffy Miklós (nádor)” változatai közötti eltérés

==Közszolgálati tisztségei==
 
Pálffy Miklós a lábsérülése egész életére nyomot hagyott járásán. Katonai szolgálatra nem volt alkalmas, ezért azt otthagyta. 1694 december. 10-én Pozsony vármegye főispánja, 1700 aug. 2-án belső titkos tanácsos, 1701-ben koronaőr, mely tisztségében az 1715-ös országgyűlés megerősítette. Majd a császári gyalogsági testőrség parancsnoka lett 1701-ben. és azAz év közepétől (június 1-től) táborszernagy. 1711-ben Eleonóra császárnő és régens főlovászmestere.
 
Testvérével Pálffy Jánossal együtt ostromolták Belgrádot, majd mind a ketten ott vannak a trónfoglaló [[''III. Károly'']] király fogadási ceremóniáján. Hamarosan el is nyerik az új uralkodó kegyeit. Miklós 1712 március 30-án az ''aranygyapjas rend lovagja.''. 1713 jan. 6-án, Erdődy György halála után, országbíróvá történt választásával együtt a kunok kapitánya címet és a történelmi vármegyék élére történő főispáni kinevezést is megkapta. 1714 október 14-én pedig nádor lett.
 
Részt vesz az 1713 ápr. 19-én és azt megelőző titkos tanácskozáson, melyek a [[pragmatica sanctio|Pragmatica Sanctiót]] készítették elő az 1722-23. évi rendi országgyűlésre, amely végül tővénybe iktatta ,
[[Csáky bíboros|Csáky bíboroson]] és [[Károlyi Sándor|Károlyi Sándoron]] kívül Pálffy Miklós tett a legtöbbet az uralkodó család női ágának örökösödési joga érdekében. Testvéréről, [[Pálffy János (nádor)| '''''Pálffy Jánosról''''']] már nem is beszélve, aki horvát bánként előzetesen már megszavaztatta délvidéken, tekintélye miatt a felvidéki megyék is az elfogadás mellett voksoltak.
 
A király nagy örömmel fogadta a törvénybefoglalást. Nem is maradt hálátlan. Még tartott az országgyűlés, amikor már levélben írt köszönetet a Pálffyaknak. Miklósnak eképpen.:
Mein lieber alt und krumber Palatin! - Weiss auch, dass ich das Meiste meinem Nikerl und den Seinigen schuldig bin (''Kedves öreg, sánta palatinusom! Tudom, hogy legtöbbet köszönhetek Miklósomnak és hozzátartozóinak.'') (Fessler: Gesch. d. Ungarn. X. 49.)
 
Az országgyűlés berekesztésekor, önarcképes festményt ad Miklósnak és mellé a [[ szentgyörgy|szentgyörgyi]] és [[bazini Pálffy kastélybezin|bazini uradalmakat]] szándékolta adni, de végül "csak" [[Bajmóc vára|Bajmóc várát]] és a velejáró uradalmat (''4 m. város 14 falu'') kapták meg 1726-ban. 200.000 frt (aranyforint) kegyadomány fejében.
 
Ami késik nem múlik,1734-ben a másik két uradalom is az övéké lesz, amikor a háború költségeihez 50.000 frt-os rendkívüli hozzájárulásukat az uralkodóház elismerte. A királyi adománylevél külön kiemeli a ''család rendíthetetlen hűségét és a koronáért tett szolgálatait''.(Millenn. Tört. VIII. k. 223..)
 
Pálfi Miklós nádor fényűző háztartása és fogadási asztala nemzetközi hírű volt.
 
Nádorként rendezte a töröktől visszaszerzett területek sorsát.Az új döntő bizottság a ''Neoacquistica Commissio'' képviselői 1702 júliusában jelentek meg Szegeden a megye és Lovagrend közti területi vita felmérésére és rendezésére. Pálffy Miklós 1715 évi X. törvénycikkének megfelelően Pozsonyban, Zágrábban és Kassán állítottak fel további bírálóbizottságokat.
 
==Tudomány szolgálatában szerzett érdemei==
157

szerkesztés