Főmenü megnyitása

Módosítások

a
** igéből: ''charmant'' (jelen idejű melléknévi igenév) ’elbűvölő’ > csak melléknévként ’bájos’, ''assuré'' (múlt idejű melléknévi igenév) ’biztosított’ > csak melléknévként ’magabiztos’;
** határozószóból: ''mal'' ’rosszul’ > ''un film pas '''mal''''' ’nem rossz film’;
* határozószót:
* határozószó:
** melléknévből: ''faux'' ’hamis’ > ''chanter '''faux''''' ’hamisan énekel’;
** elöljárószóból: ''avant'' ’előtt’ > ''ses habitudes d’'''avant''''' ’azelőtti szokásai’;
** melléknévből: ''Bon !'' ’Jó!’;
** igéből: ''allons !'' ([[felszólító mód]]) ’menjünk!’ > '''''Allons''' ! Ne pleure pas !'' ’Jól van! Ne sírj már!’;
* [[kötőszó]]t igéből ''qu’il/elle soit'' ([[kötőmód]]) ’legyen’ > '''''soit''' aujourd’hui, '''soit''' demain'' ’vagy ma, vagy holnap’.
 
===== Szóképzés =====