„Gironde (francia forradalom)” változatai közötti eltérés

→‎Nevének eredete: 1. nem másolmány 2. éppen szerkesztettem, mikor Linkoman betette a sablont 3. Lásd még vitalap
(→‎Nevének eredete: -bővítés)
(→‎Nevének eredete: 1. nem másolmány 2. éppen szerkesztettem, mikor Linkoman betette a sablont 3. Lásd még vitalap)
[[Fájl:GirondistsForce.jpg|thumb|right|Girondisták a [[La Force börtön]]ben.]]
{{más|Gironde megye}}
A '''Gironde''' a [[francia forradalom]]ban a [[jakobinusok]]kal szemben álló mérsékelt köztársasági párt neve volt. A tagjai voltak a '''girondisták''' (más néven '''girondiak''' <ref>Elavult, pl. a Pallas nagy lexikonában előforduló megnevezés</ref>. Nevét onnan kapta, hogy vezérszónokai [[Gironde megye]] küldöttei voltak a törvényhozó testületben ([[1791]]) és a konventben ([[1792]]).
 
== Nevének eredete ==
Nevét onnan kapta, hogy vezérszónokai [[Gironde megye]] küldöttei voltak a törvényhozó testületben ([[1791]]) és a konventben ([[1792]]).
== Ismert tagjai ==
* [[Pierre Victurnien Vergniaud]],
* [[Henry Larivière]].
 
== MegalakulásaMűködésük ==
A girondisták mérsékelt köztársaságpártiak voltak: nem elégedtek meg az alkotmányos monarchiával, és élesen elutasítottak minden olyan kisérletet, amely a forradalom befejezésére irányult. A Törvényhozó Nemzetgyűlésben emiatt - paradox módon - a monarchisták oldalán háborús agitációt folytattak, szemben a szintén köztársaságpárti jakobinusok pacifizmusával. A Gironde a háborútól a forradalom exportját, illetve a forradalom továbbviteléttovábbfejlesztését, végső soron egy köztársasági alkotmányba való átmenetet remélt.
 
A háború kérdésében összekülönböztek a jakobinusokkal, emiatt el is hagyták az addig a köztársaságiakat tömörítő Jakobinus Klubot. Bár korábban a marxista történetírás osztálykülönbségeket vélt felfedezni a két csoport között, a valóság az, hogy mind a jakobinusok, mind a girondisták a tulajdonos polgárság érdekeit képviselték. A girondisták ezt követően egyik szószólójuk, Roland képviselő feleségének szalonjában gyűltek össze, ami miatt ''rolandistáknak'', illetve egyik vezetőjük után ''brissot-istáknak'' nevezték el őket.
 
A Gironde végül elérte célját: a háborús vereség, a koalíciósporosz-osztrák csapatok Párizshoz való közeledte radikalizálta a párizsi [[sans-culotte|sans-culotte-]]<nowiki/>okat, akik 1792 augusztus 10-én megdöntötték a monarchiát Franciaországban. Új választást írtak ki, melynek eredményeképp összeült a [[Nemzeti Konvent]], melybenmelybe a Gironde kb 200 képviselőt küldött. 1792. szeptember 2021-ánén a már említett Roland, belügyminiszterként kihirdette a köztársaságot. A háború ezt követően jól alakult: még ugyanezen a napon Valmy-nál a francia népfelkelők megállították a porosz előrenyomulást Dumouriez tábornok vezetésével, majd hamarosan betörtek Belgiumba is.
 
A politikai választóvonalak a monarchisták bukása és emigrálásemigrálásuk után áttevődtek a mérsékelt és radikális köztársaságiak közé. A girondisták a jakobinusokkal együtt megszavazták a [[XVI. Lajos francia király|király kivégeztetését]], majd hozzákezdtek egy új alkotmány kidolgozásához. Az új alkotmány elutasította a személyes szabadságjogok korlátozásának lehetővétételétlehetővé tételét, illetve elutasította az állami beavatkozást a gazdaságba. A Gironde azonban belső és külső okok miatt nem tudott konszolidálódni.
 
A Gironde fokozatosan meghátrálásra kényszerült. A király letartóztatása és kivégzése, az egyházi reform, valamint a háborús rekvirálások és kényszersorozások miatt polgárháború tört ki [[Vendée-i háború|Vendée]]-ban, mely komoly francia haderőt kötött le. Ezzel egyidejűleg a Konvent hadat üzent Angliának és Hollandiának 1793. február 1-jén. A háborús terhek ellátási nehézségekhez, illetve a párizsi sans-culotte-ok lázongásaihoz vezettek. Emiatt 1793. márciusában az ellátási nehézségekért felelősnek kikiáltott ellenforradalmárok ellen ''Forradalmi Törvényszéket'' hoztak létre, illetve az egyes önkormányzatokban a lakosság felügyeletére ún. ''felügyelőbizottságok'' hívtak életre. E két intézkedéssel intézményesítették a terrort. 1793. április 1-jén Dumouriez tábornok átállt az osztrákokhoz Belgiumban és kiszolgáltatta nekik a konvent 4 biztosát a hadügyminiszterrel együtt. Párizsban már attól tartottak, hogy Dumouriez a főváros ellen vonul, emiatt rendkívüli intézkedéseket léptettek életbe.
 
A törvényhozás elsőbbségét valló girondista berendezkedés az egyes minisztériumokat a Konvent általános védelmi bizottsága alá rendelte. 1793. április 6-án azonban jakobinus nyomásra sor került a Közjóléti Bizottság létrehozására, mely egyfajta csúcsszerv volt, és amely ellenőrizte az egyes minisztériumokat. A közhiedelemmel ellentétben azonban a többi nemzetgyűlési bizottság is komoly hatásköröket őrzött meg, emiatt a későbbiekben nem lehet pusztán a Közjóléti Bizottság diktatúrájáról beszélni. 1793. május 5-ánén ugyancsak a [[Hegypárt]] nyomására sor került az első, ún. maximum-törvény meghozatalára, mely korlátozta az alapvető fogyasztási cikkek beszerzési árait. Mindezek a Gironde elveivel szembemenő lépések voltak, ami miatt a girondista képviselők ellentámadásba mentek át.
 
== Bukásuk==
[[Dumouriez]] tábornok dezertálása nyomán kiéleződött a Gironde és a [[Jakobinusok|Hegypárt]] hatalmi küzdelme. A Gironde vezetői vád alá helyeztették [[Marat Mihajlovics Szafin|Marat]]-t, akit azonban a Forradalmi Törvényszék felmentett. Ekkor a sans-culotte polgárokat tömörítő párizsi kommün (a párizsi központi városi önkormányzat) képviselői követelték a Gironde vezetőinek vád alá helyezését. A Gironde megpróbálkozott egy kommun elleni támadással.: 1793. május 18-án ''Guadet'' képviselő határozati javaslatot terjesztett be a Nemzetgyűlésbe:
 
 
{{idézet|Először: Párizs elöljáróságát fel kell oszlatni.... A városi elöljáróságot ideiglenesen váltsuk fel huszonnégy órán belül a szekciók elnökeivel!
 
Másodszor: A Konvent képviselőinek helyettesei gyűljenek össze Bourges-ban, amilyen gyorsan csak lehetsége, de ne folytassákanakfolytassák a tanácskozásokat, amíg megbízható forrásból nem tájékoztatták őket a Konvent feloszlatásáról...
 
Harmadszor pedig indítványozom, hogy e határozatot speciális küldöncök vigyék a megyékbe! Ha mindezt elfogadták, békésen dolgozhatunk majd
tovább, mint olyan férfiak, akik biztoságba helyezték a rájuk bízottszentbízott szent letétet!”|A Nagy Francia Forradalom Dokumentumai. Szerk.: Hahner Péter. 308. old. Budapest, Osiris Kiadó, 2000.}}
 
A Konvent végül létrehozott egy 12 fős bizottságot, hogy figyelemmel kísérje a kommün tevékenységét. A kommün ekkor létrehozta a szekciók (a párizsi kerületi önkormányzatok) központi forradalmi bizottságát, majd [[Hanriot]], a Nemzetgyűlésforradalmi bizottság által a Nemzetőrség élére frissen kinevezett vezetőjevezető fegyvereseivel június 2-án körülvetette a Konvent épületét. Az épületen belül kaotikus jelenetek zajlottak le ezt követően:, fegyverrel felfegyverzett képviselők egymást rángatták le a szószékről. Közben az épületben megjelentek a [[Sans-culotte|fegyveres felkelők]], akik a párizsi nép képviselőiként fellépve azt követelték, hogy a konventKonvent tartóztassa le a “gyanús” képviselőket. Egyes képviselők javasolták 22 “gyanús” képviselő letartóztatását. A [[Közjóléti Bizottság]] nevében fellépő Barere azonban ezt elutasította a letartóztatást, és javasolta, hogy kérjék fel a képviselőket, hogy önként mondjanak le a mandátumukról, és helyezzék magukat a nép védelme alá. Egyes képviselők önként felajánlották erre lemondásukat, mások azonban felháborodottan elutasították ezt. A Konvent ekkor úgy határozott, hogy az összegyűlt fegyveresek között fog tanácskozni., Aa kivonult képviselőket azonban Hanriot és fegyveresei visszazavarták az ülésterembe. A visszatérő küldöttek ekkor határozatothatározati fogdtakjavaslatot elterjesztettek be arról, hogy egyes képviselőket háziőrizetbe helyeznek. A képviselők kétharmada azonban kijelentette, hogy kényszer hatása alatt cselekednek, emiatt megtagadták a szavazást. Végül a Hegypárt tagjai, háziilletve az ülésterembe benyomuló tömeg egyes tagjai hozták meg a határozatot az őrizetbevételről és a vád alá helyezésről.
őrizetbe kerülnek. A képviselők kétharmada azonban kijelntette, hogy kényszer hatása alatt cselekednek, emiatt nem szavazott. Végül a Hegypárt tagjai, illetve az ülésterembe benyomuló tömeg egyes tagjai hozták meg a határozatot
 
== Kivégzésük ==
{{idézet|A Forradalmi Törvényszék tegnap (1793. október 31.)lezárta azt a nagy pert, amely magára vonta Franciaország és Európa figyelmét. Brissot, Vergniaud, Gensonné, Duprat, Valazé, Lehardy, Ducos, Boyer-Fonfrde, Boilleau, Gardien, Duchstel, Sillery, Fauchet, Duperret, Lasocure, Carra, Lesterp-Beauvais, Minville, Antiboul, Vigée és Lacaze vádlottakról megállapították, hogy összeesküdtek a Köztársaság egysége és oszthatatlansága ellen, a francia nép szabadsága és biztonsága ellen. Halálra ítélték őket. Az ítéletet, mely megreszketteti a zsarnokokat és a rabszolgákat, tegnap hajtották végre a Forradalom terén. Valazé ítélete meghallgatása után szíven szúrta magát, holttestét külön kocsiban vitték a kivégzés helyére, majd együtegyütt temették el a többi elítélt testével. A kivégzés délután egykor kezdődött. Az elítéltek többsége bátorságról és lelkierőről tett tanúbizonyságot. A kordéról leszállva megölelték egymást, az úton szónokoltak a néphez, a vérpadon pedig azt kiálltottákkiáltották: Éljen a Köztársaság! Sillerynek és Fauchet-nak külön gyóntatója volt, őket végezték ki elsőnek. Kivégzésük háromnegyed órétórát vett igénybe. A nép is azt kiálltottakiáltotta: Éljen a Köztársaság!|A Nagy Francia Forradalom Dokumentumai. Szerk.: Hahner Péter. 350. old. Budapest, Osiris Kiadó, 2000.}}
 
== Források, jegyzetek ==